Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeenten vrezen Brusselse bureaucratie

Gemeenten en provincies voelen zich genegeerd bij het opstellen van het coronaherstelplan. Maar ze werken wel braaf mee aan vervolgstappen.

10 mei 2022
geld Europa
Shutterstock

Gemeenten zijn bang dat er met het nog in te dienen Nederlandse coronaherstelplan veel papieren rompslomp gepaard gaat. In verband met de bijkomende Europese verantwoordingsplicht voorzien zij een stijging van de administratieve lasten.

Daarvoor waarschuwt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Tweede Kamer, die dinsdag 10 mei debatteert over het door het kabinet opgestelde conceptplan.

Uitbetaling

De zorgen van de gemeentelijke koepelorganisatie houden verband met de boodschap van het ministerie van Financiën dat Brussel pas tot uitbetaling van de subsidie – er ligt 4,7 miljard euro klaar voor Nederland – als de gestelde doelstellingen worden behaald. Het coronaherstelplan zou volgens het ministerie namelijk een op prestaties gebaseerd model zijn.

Onzekerheid

Als de doelstellingen niet worden behaald zou dat weliswaar geen gevolgen moeten hebben voor de nationale begrotingsmiddelen, maar het leidt volgens de VNG wel tot onzekerheid. ‘Want het vakdepartement moet dan bepalen hoe het daarmee omgaat’, aldus de gemeentekoepel. En die onzekerheid landt uiteindelijk bij de medeoverheden als belangrijke uitvoerders van de in het coronaherstelplan opgenomen maatregelen.

De VNG doet – samen met de provinciekoepel IPO – een beroep op de Tweede Kamerleden de minister te vragen om het maken van zodanig heldere afspraken met de medeoverheden dat zij niet worden opgezadeld met extra administratieve lasten.

Hypotheekschuld

In Brussel ligt 4,7 miljard euro subsidie klaar voor Nederland als aan een paar voorwaarden wordt voldaan. De Europese Unie verwacht uiterlijk volgende maand een plan uit Den Haag. Alle andere lidstaten hebben dat al (lang) eerder gedaan. Bovendien stelt Brussel als eis dat ons land een aantal hervormingen pleegt om de economie robuuster te maken, zoals terugdringing van de hypotheekschulden.

Uitvoerbaarheid

Gemeenten en provincies laten de Tweede Kamer overigens ook weten zich gepasseerd te voelen bij de totstandkoming van het coronaherstelplan. Het kabinet heeft dat geheel op eigen houtje gedaan, in weerwil van wat de Europese Commissie voorschreef. Ook werden aangenomen Kamermoties, die daartoe opriepen, genegeerd. Pas na publicatie van de eerste versie is Financiën een raadplegingsproces gestart, waarin de decentrale overheden is gevraagd de hervormingen en maatregelen te beoordelen op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en effectiviteit. Van een gezamenlijk, integraal plan is daarom volgens de koepelorganisaties geen sprake.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Niet de EC bepaalt hoe een Nederlands Coronaherstelplan er uit moet zien, zeker niet tegenover de fooi waarmee ons land is opgescheept en welke Nederlandse lasten daar ook nog eens tegenover staan. Het woord 'hervorming' is voor de Nederlandse situatie veel te zwaar uitgedrukt. Tegenover kleine Corona-uitkeringen staan uiteraard kleine tegenprestaties. Echte hervormingen kunnen onder de gegeven omstandigheden uiteraard alleen via kabinetsbeleid i.o.m. de Kamers worden gerealiseerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
De nog resterende tijd is veel te kort en het EU subsidiebedrag veel te laag om eindeloos over de aanvraag te polderen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Smit
Wat Hielco zegt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie