financiën / Partnerbijdrage

De CAO Gemeenten is een feit!

De CAO Gemeenten is een feit! Een overzicht van de gemaakte afspraken

De VNG en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de afspraken met betrekking tot de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de gemeenten. Per 1 januari 2020 vervalt de CAR-UWO en zal de CAO Gemeenten gaan gelden.

Een nieuwe CAO Gemeenten per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 treedt de Wnra in werking en gaan alle regels voor de arbeidsrelatie van (o.a.) gemeenteambtenaren over van de Ambtenarenwet naar het Burgerlijk Wetboek (BW). In plaats van de op de Ambtenarenwet gebaseerde CAR-UWO komt er een op het BW gebaseerde CAO Gemeenten. De VNG en de vakbonden hebben nu definitief de tekst voor de nieuwe CAO Gemeenten vastgesteld, er is dus met zekerheid een nieuwe CAO Gemeenten per 1 januari 2020.


Overzicht gemaakte afspraken CAO Gemeenten

Nu de inhoud vaststaat hebben gemeentelijke werkgevers 10 maanden de tijd om de regelingen voor de nieuwe arbeidsrelatie in te voeren. Onderstaand vindt u een overzicht van de gemaakte afspraken.

  • De rechten en plichten uit de CAR-UWO gaan één-op-één over naar de CAO Gemeenten. Uitzonderingen hierop zijn volgens de VNG bepalingen die strijdig zijn met het BW of die met het BW overlappen, net als hoofdstuk 12 dat over het georganiseerd overleg gaat.
  • In plaats van het georganiseerd overleg geldt er beperkte lokale overlegverplichting rondom negen arbeidsvoorwaarden en over de personele gevolgen van reorganisaties. Voor andere onderwerpen geldt geen overlegverplichting.
  • Voor de arbeidsrelatie zijn er geen bezwaar- en beroepsprocedures meer. Gemeentelijke werkgevers moeten beschikken over een geschillenregeling omtrecht de volgende drie onderwerpen: functiewaardering, sociale plannen en van-werk-naar-werk trajecten.
  • De VNG en de vakbonden hebben de intentie uitgesproken om te voorkomen dat er een opstapeling ontstaat rondom de huidige cao-afspraken voor boventalligen werknemers, ontslag bij disfunctioneren én de vanaf 1 januari 2020 geldende wettelijke transitievergoeding.
  • De VNG en de vakbonden hebben de intentie om een werkgeversbijdrage aan de vakbonden mogelijk te maken.
  • In de periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2024 zal er een tijdelijke ontslagcommissie zijn. Deze commissie toetst het reorganisatieontslag in plaats van dat het UWV dat doet.


Gemeenten moeten aan de slag met invoering van de Wnra

Voor gemeenten en aangesloten organisaties is er dus gelukkig weer meer duidelijkheid ten aanzien van de Wnra. Nu is het zaak om de implementatie hiervan zo spoedig mogelijk op te pakken. Uiteraard kunnen onze adviseurs u daar bij helpen. Daarnaast bieden wij verschillende Wnra trainingen aan – ook voor specifieke doelgroepen zoals ondernemingsraden - waarbij we u onder andere handvaten voor het opstellen van een plan van aanpak toereiken en u meenemen in de kansen die de Wnra u kan bieden!


MELD U AAN


Contactpersonen

DAISY KRAMER- DE BEIJER, Senior Arbeidsjurist (073) 640 57 99 / daisy.de.beijer@bdo.nl
SIMONE VAN SUSTEREN, Sr. Manager Arbeidsrecht BDO Utrecht (030) 284 99 60 / simone.van.susteren@bdo.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.