financiën / Partnerbijdrage

Rechtenvrije invoer hulpgoederen voor slachtoffers Oekraïne

Een besluit van de Europese Commissie.

21 oktober 2022
BTW

De laatste maanden hebben allerlei organisaties goederen weggeven om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te hulp te schieten. Onlangs heeft de Europese Commissie besloten om de invoer van dit soort producten uit derde landen te vergemakkelijken. U leest hier meer over in dit artikel.

Btw en invoerrechten

Wanneer goederen worden geïmporteerd in de Europese Unie, dienen deze te worden ‘ingeklaard’. Met inklaren wordt bedoeld het doen van aangifte bij de douane voor het in het vrije verkeer brengen van de goederen. Een importeur moet bij inklaring in beginsel invoerrechten, btw en eventueel accijnzen betalen. De Europese douanewetgeving biedt de mogelijkheid van rechtenvrije invoer van goederen voor slachtoffers van rampen. Wel moeten lidstaten de Europese Commissie verzoeken deze vrijstelling te verlenen.

Besluit van de Europese Commissie

In het kader van de oorlog in Oekraïne hebben Nederland en nog zeventien andere Europese lidstaten een dergelijk verzoek gedaan. Deze landen hebben de Europese Commissie verzocht af te zien van de heffing van btw en invoerrechten op humanitaire hulpgoederen die van buiten de Europese Unie worden geïmporteerd om gratis te worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld aan personen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten en aan personen in nood in Oekraïne. Bij humanitaire hulpgoederen kunt u denken aan voedsel, kleding, hygiëne en verzorgende producten, medische producten en speelgoed voor kinderen. Maar ook aan tenten, elektrische generators en andere goederen van levensbelang.

Gezien de ongekende situatie en daarmee de noodzaak om snel te reageren en om de aanlevering van humanitaire hulpgoederen te vergemakkelijken heeft de Europese Commissie op 1 juli jl. besloten op de verzoeken in te gaan. De tijdelijke opschorting van btw- en invoerrechten is vormgegeven als een vrijstelling. De vrijstelling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 24 februari van dit jaar en geldt in ieder geval tot en met 31 december 2022. Vanwege de inwerkingtreding met terugwerkende kracht is het goed mogelijk dat u over sommige zendingen, waarover u wel invoerrechten heeft moeten betalen, een verzoek om teruggaaf van invoerrechten kunt indienen.

De vrijstelling is van toepassing als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Allereerst moeten de goederen bestemd zijn voor kosteloze verstrekking door of namens overheidsorganisaties, zoals overheidsorganen, overheidsinstanties en andere publiekrechtelijke organen, of door of namens erkende filantropische of liefdadigheidsorganisaties (hierna: de verstrekkers), ten gunste van de personen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten of voor de kosteloze terbeschikkingstelling ten gunste van de personen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, waarbij de goederen eigendom blijven van de verstrekkers. De vrijstelling kan ook worden verleend als goederen worden ingevoerd in het vrije verkeer door of namens hulporganisaties om in hun eigen behoeften te voorzien tijdens het verstrekken van noodhulp aan de personen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Daarnaast moet worden voldaan aan de standaardvoorwaarden die door de Europese btw- en douanewetgeving worden gesteld bij de rechtenvrije invoer voor slachtoffers van rampen en bij de definitieve invoer van bepaalde goederen. Door deze maatregel wordt de invoer van humanitaire hulpgoederen uit derde landen goedkoper en ook makkelijker.

Wanneer de humanitaire hulpgoederen uiteindelijk niet bij de aangewezen personen of organisaties terechtkomen, zal niet langer worden voldaan aan de voorwaarden voor de vrijstelling van btw en invoerrechten. Deze zullen dan alsnog worden geheven tegen het tarief dat van kracht is op de datum waarop aan genoemde voorwaarden niet langer wordt voldaan. Er zijn echter mogelijkheden om de ontstane douaneschuld teniet te laten gaan (bv. in het geval van wederuitvoer). Onze specialisten kunnen u hier uiteraard in bijstaan. Schakel in het geval van niet conform de vrijstelling gebruiken altijd tijdig met uw adviseur, zodat nadelige financiële gevolgen zo veel mogelijk beperkt kunnen blijven.

Contact


Madeline Merkx
Partner Bureau Vaktechniek

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.