financiën / Partnerbijdrage

Belastingplan 2021. De te verwachte fiscale wijzigingen in de publieke sector

Belastingplan 2021. De te verwachte fiscale wijzigingen in de publieke sector

Belastingplan-2021.png

Op Prinsjesdag, 15 september 2020, presenteert het kabinet het Belastingplan 2021. Met enerzijds de aanstaande verkiezingen in het vooruitzicht, en anderzijds de effecten van de coronacrisis op de burger, het bedrijfsleven en de staatskas, zal blijken met welke fiscale wijzigingen Nederland rekening moet houden. In aanloop naar deze derde dinsdag van september delen wij de te verwachten fiscale wijzigingen en onze eerste inzichten.

Verwachte wijzigingen in de publieke sector

De te verwachten belangrijkste fiscale wijzigingen voor de publieke sector in één overzicht:


Verdere renteaftrekbeperkingen bij vreemd vermogen

Het kabinet stelde vorig jaar al een maximum aan renteaftrekmogelijkheden. De staatssecretaris van Financiën gaat dit jaar nog een stap verder om ondernemers te ontmoedigen grote schulden aan te gaan die zij in economisch zware tijden – zoals de coronacrisis - niet meer kunnen dragen. Hoe de verdere renteaftrekbeperkingen eruit gaan zien, wordt waarschijnlijk met Prinsjesdag bekend.


Wij vinden het belangrijk dat leningen economisch verantwoord blijven, maar onderschrijven ook het belang van het behoud van renteaftrekmogelijkheden voor bedrijven. Sinds 2018 is de wet- en regelgeving rondom dit onderwerp vereenvoudigd. Een nieuwe renteaftrekbeperking zou het stelsel mogelijk weer complexer maken.


Fiscale coronareserve

Om bedrijven te helpen in de coronacrisis, is in mei al de zogenoemde fiscale coronareserve (FCR) aangekondigd. Dankzij deze maatregel krijgen vennootschapsbelastingplichtige ondernemers eenmalig de mogelijkheid om (een deel van) het verwachte verlies als gevolg van de coronacrisis over 2020 alvast te verrekenen met de vennootschapsbelasting over 2019. Dit komt de liquiditeitspositie ten goede omdat het verwachte verlies in 2020 de winst over 2019 verlaagt en daarmee ook de verschuldigde vennootschapsbelasting lager uitvalt. De FCR bedraagt maximaal de winst over 2019 zonder de FCR. Het is dus niet mogelijk om meer (te verwachten) verlies te verrekenen dan de winst in 2019.

 

Hoewel er al veel bekend is over de FCR, zal het wetsvoorstel pas met Prinsjesdag gepresenteerd worden. De grote vraag is vooral: wanneer is een verlies een coronaverlies? Wij hopen dat hierover meer duidelijkheid komt. Ondernemers die al aangifte hebben gedaan over 2019 kunnen daar nog een correctie op doorvoeren als blijkt dat er al dan niet sprake is van een coronaverlies.


Tijdelijke verruiming vrije ruimte WKR teruggeschroefd 

Om werkgevers tegemoet te komen vanwege de coronacrisis, is de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) in 2020 tijdelijk verruimd van 1,7% naar 3% over de eerste 400.000 euro van de totale loonsom. Boven de 400.000 euro bleef de vrije ruimte op 1,2%. De verwachting is dat met Prinsjesdag wordt aangekondigd dat de vrijstelling tot 400.000 euro vanaf 2021 weer teruggaat naar 1,7%. 

 

Met de wetenschap dat de vrije ruimte vanaf 2021 waarschijnlijk weer wordt teruggeschroefd naar het oude niveau, adviseren wij werkgevers goed te kijken in hoeverre zij nog dit jaar gebruik kunnen maken van de extra vrije ruimte binnen de WKR.


Innovatiebox minder aantrekkelijk

De innovatiebox is een fiscaal voordeel in de vennootschapsbelasting voor winsten die voortkomen uit innovatie. Als bedrijven aan alle voorwaarden voldoen en winst maken met een bepaalde innovatieve activiteit, dan hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Dat tarief is nu 7%, maar gaat in 2021 naar 9%. Voor ondernemers die nu gebruikmaken van de innovatiebox is het interessant om nog dit jaar te profiteren van het lagere tarief.


Verduidelijken afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk publieke kennisinstellingen 

De S&O-afdrachtvermindering is gericht op het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk door private bedrijven. Tot en met 2014 konden publieke kennisinstellingen voor S&O-afdrachtvermindering in aanmerking komen als zij speur- en ontwikkelingswerk verrichten in opdracht en voor rekening van een onderneming of een samenwerkingsverband van ondernemingen. Met ingang van 2015 is deze mogelijkheid vervallen.

 

Publieke kennisinstellingen kunnen echter ook zelf een onderneming drijven en als zij speur- en ontwikkelingswerk verrichten in aanmerking komen voor S&O-afdrachtvermindering. 

Het kabinet heeft aangegeven nadere verduidelijking in deze regelgeving aan te brengen in het Belastingplan 2021.  


Doenvermogentoets voortaan in wetgeving 

In 2017 heeft Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid geconstateerd dat veel belastingplichtigen slechts beperkt in staat zijn om een plan te maken, in actie te komen, vol te houden en (herhaaldelijk) om te gaan met verleidingen en tegenslagen bij fiscale regelgeving. Dat ligt niet alleen aan die burgers maar vaak ook aan de veelheid en complexiteit van de regelgeving. Bij fiscale wijzigingen wordt het nodige van hen verwacht. Volgens de staatssecretaris van Financiën mag dit ‘Doenvermogen’ niet onderbelicht blijven. Volgens hem moet het doenvermogen een integraal onderdeel van het proces dat uiteindelijk leidt tot uitvoering van wet- en regelgeving worden. Dit proces zal bestaan uit het opstellen van beleid en wetgeving volgens het Integraal Afwegingskader (IAK), het opstellen van een uitvoeringstoets waarin de interactie tussen burgers, bedrijven en de wetgever wordt meegewogen en het gebruiken van gedragsinzichten of de maatregel een positief of negatief effect heeft op het doenvermogen van burgers.

 

In dit kader wordt een toolbox Doenvermogen ontwikkeld en gebruikt. In het pakket Belastingplan 2021 wordt hier een eerste start mee gemaakt. Wat ons betreft voor alle belastingplichtigen een positieve ontwikkeling. 

 

Bronnen: Brief Staatssecretaris van Financiën, 9 juli 2020, nr. 2020-0000129249, Brief Staatssecretaris van Financiën, 26 juni 2020, 2020-0000121324 en Brief Staatssecretaris van Financiën, 19 mei 2020. 

 

Prinsjesdag nieuwsbrief 

Meld u aan voor onze Prinsjesdag nieuwsbrief en ontvang op 16 september de belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan voor de publieke sector, de ondernemer en voor grote ondernemingen.
SCHRIJF MIJ IN 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.