financiën / Partnerbijdrage

Gemeente kan btw volledig aftrekken op bouw schoolgebouwen

Gemeente kan btw volledig aftrekken op bouw schoolgebouwen

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat een gemeente de btw op haar (bouw)kosten volledig in aftrek kan brengen. De gemeente heeft twee schoolgebouwen voor Brede Scholen gebouwd. De schoolgebouwen werden na de bouw verkocht met btw aan een beheersstichting tegen ongeveer 10% van de bouwkosten. De schoolgedeelten werden door de beheersstichting (om niet) ter beschikking gesteld aan de schoolbesturen in het kader van de Wet op het primair onderwijs. Daarnaast werden delen van het schoolgebouw door de beheersstichting tegen vergoeding verhuurd aan derden.

De Hoge Raad oordeelde eerder dat de gemeente voor deze levering als btw-ondernemer handelt, dat sprake was van een btw-belaste levering en dat de gemeente dus recht op aftrek heeft van btw op de bouwkosten. Volgens de Hoge Raad was geen sprake van misbruik van recht. Toch besliste de Hoge Raad om de (prejudiciële) vraag aan het Europese Hof van Justitie te stellen of het aftrekrecht niet alsnog beperkt moest worden gezien de specifieke omstandigheden van de casus, waaronder met name het feit dat de scholen geen vergoeding voor het gebruik van de onderwijsgedeelten aan de beheersstichting betalen.   Het Europese Hof van Justitie heeft nu beslist dat de gemeente alle btw op de bouwkosten in aftrek kan brengen. Dat de gemeente de schoolgebouwen tegen een lage verkoopprijs levert en gedeelten van de gebouwen om niet door de beheersstichting ter beschikking worden gesteld aan de scholen, zijn volgens het Hof niet relevant voor de btw-aftrek.   Voor de praktijk Met deze uitspraak van Europa’s hoogste rechter wordt nog eens duidelijk dat constructies met schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs wettelijk mogelijk zijn. De staatssecretaris van Financiën heeft eind 2012 in een brief aan alle gemeenten een oproep gedaan op de integriteit van overheidslichamen en niet mee te werken aan dit soort btw-constructies. Kortom, wettelijk gezien kan een btw-voordeel worden behaald bij de bouw van schoolgebouwen. De betreffende gemeente en school zullen vervolgens moeten beoordelen of dit ook door de maatschappelijke en morele beugel kan.   Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Marco Beerens via (076) 571 49 00 of per mail.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.