Advertentie
financiën / Nieuws

Barneveld neemt miljoenentip rekenkamer serieus

De gemeente Barneveld trekt een been bij en maakt lokaal belastingbeleid up to date.

23 november 2023
Pot met goud
Shutterstock

Het college van burgemeester en wethouders van Barneveld belooft begin 2024 jaar met een actuele beleidsnota lokaal belastinggebied te komen. Volgens onderzoek van de rekenkamer Vallei en Veluwerand naar heffingen en leges in Barneveld was die nota al minimaal 10 jaar niet geactualiseerd.

Afdelingshoofd Openbaar Domein

Gemeente Nieuwegein
Afdelingshoofd Openbaar Domein

Stedenbouwkundige

JS Consultancy
Stedenbouwkundige

Vergunningen

Ook kondigt het college een nader onderzoek aan naar de onbenutte heffingsmogelijkheden in Barneveld. De rekenkamer ontdekte dat de Gelderse gemeente voor bepaalde diensten geen leges in rekening brengt, terwijl dat volgens de wetgeving wel tot de mogelijkheden behoort. Voorbeelden daarvan zijn volgens de rekenkamer de evenementenvergunning en een vergunning tot het exploiteren van een horeca-inrichting.

Overhead

Dat de gemeente volgens de rekenkamer jaarlijks minimaal 1,2 miljoen euro misloopt omdat de gemaakte overheadkosten te laag worden ingeschat, bestrijdt het college niet. ‘In het verleden is er een keuze gemaakt om het percentage overhead vast te stellen op 50 procent’, aldus de reactie. Op basis van de bevindingen van de rekenkamer wordt de noodzaak gezien te gaan onderzoeken over te gaan tot een actualisatieslag en daarover in nader gesprek gaan met de raad.

Toezegging

Het college bestrijdt de conclusie van de onafhankelijke rekenkamer dat de tariefstelling van de leges en heffingen niet inzichtelijk zou zijn. In de bestuurlijke reactie op het onderzoek stelt het college dat dat voor het merendeel van alle tarieven (‘73 procent van het totaal aan inkomsten uit heffingen en leges’) wel degelijk het geval is. De ontbrekende onderbouwing van de overige tarieven kan de gemeenteraad in de begroting voor 2025 tegemoet zien, zo luidt de toezegging.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie