Advertentie
financiën / Nieuws

Woonlasten flink gestegen

Voor eigenaren van woningen vallen de woonlasten dit jaar gemiddeld 118 euro hoger uit.

25 maart 2024
Huis Geld Shutterstock
Shutterstock

Huishoudens betalen dit jaar gemiddeld 8 procent meer aan gemeente, provincie en waterschap en dat is een veel sterkere stijging dan in eerdere jaren. Zo blijkt uit de Atlas lokale Lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De lasten variëren van 1.300 euro in Tilburg tot 2.766 euro in Bloemendaal.

Enthousiaste teammanager Specialisten (M/V/X)

Goudappel
Enthousiaste teammanager Specialisten (M/V/X)

Teamleider Ruimtelijke Ordening / Gebiedsontwikkeling

OVER-gemeenten
Teamleider Ruimtelijke Ordening / Gebiedsontwikkeling

Grootste toename sinds 2007

In januari meldde het CBS al dat de lokale lasten met gemiddeld 8,5 procent stijgen dit jaar, de grootste toename sinds 2007. Het COELO, een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt ieder jaar een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen van alle decentrale belastingen.

Gemiddeld 118 meer

In 2024 is een huishouden met een eigen woning gemiddeld 118 euro meer kwijt dan vorig jaar. Van die stijging komt 58 euro door tariefsverhogingen bij de gemeente en 52 euro door verhogingen bij het waterschap. De rest wordt veroorzaakt door de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Ozb

Bijna de helft van de stijging van de gemeentelijke lasten komt door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb). Het gemiddelde huishouden betaalt dit jaar 23,69 euro meer ozb. Gecorrigeerd voor waardeontwikkeling van woningen is het 5,9 procent meer dan vorig jaar. Eigenaren van niet-woningen betalen 6,6 procent meer.

Huurders

Voor huurders is de stijging minder groot, maar nog steeds fors en groter dan in eerdere jaren. Huurders betalen geen ozb, en geen heffing gebouwd aan het waterschap. En in sommige gemeenten ook geen rioolheffing. Daarom komt de gemiddelde stijging uit om 72 euro ten opzichte van vorig jaar.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Dit had niet gehoeven. De politiek heeft zichzelf en private belangen gediend. De kosten komen bij de belastingbetaler te liggen.
Advertentie