Advertentie
financiën / Nieuws

Plasterk: 15 lokale rekenkamers slapen

Volgens Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken, zijn er nu 26 gemeenten met een slapende rekenkamer. ‘Ik maak hierin een onderscheid tussen structureel inactieve rekenkamers en tijdelijk inactieve rekenkamers'.

16 december 2014

Van alle gemeentelijke rekenkamers vallen er op dit moment 15 te betitelen als slaaprekenkamer. Verantwoordelijk minister Plasterk bezint zich op maatregelen om ze wakker te schudden.

Inactief
De minister van Binnenlandse Zaken antwoordt dat in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Manon Fokke (PvdA). Volgens Plasterk zijn er nu 26 gemeenten met een slapende rekenkamer. ‘Ik maak hierin een onderscheid tussen structureel inactieve rekenkamers en tijdelijk inactieve rekenkamers. Structureel inactieve rekenkamers hebben reeds een aantal jaren geen rekenkameronderzoek uitgevoerd en/of tonen geen voornemen de rekenkamerfunctie binnen afzienbare tijd te activeren. Deze 15 gemeenten heb ik halverwege 2014 om ambtsbericht gevraagd’, aldus Plasterk.

Wettelijk verplicht
Hij beraadt zich nog op mogelijke stappen om die gemeenten te bewegen de situatie in overeenstemming te brengen met de wet. Gemeenten zijn sinds de invoering van het dualisme immers wettelijk verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie te hebben. De minister is van plan met voorstellen te komen over hoe de positie en het functioneren van rekenkamers kan worden verbeterd. ‘Ook zal ik bezien of het daarvoor nodig is de wettelijke bepalingen aan te passen’, antwoordt hij op de Kamervragen.

Belang neemt toe
Mede met het oog op de aankomende decentralisaties en de daarbij behorende toename van de gemeentelijke middelen, neemt het belang van onafhankelijk onderzoek door rekenkamers volgens Plasterk alleen maar toe. ‘Dat verhoudt zich slecht tot slapende rekenkamers en dalende budgetten.’

Inactief door voorgenomen herindeling
Gemeenten met een tijdelijk inactieve rekenkamer – bijvoorbeeld als gevolg van een (aanstaande) herindeling – hebben eerder aangegeven het voornemen te hebben hun rekenkamer weer te activeren. In negen gevallen blijkt dat ook gebeurd. ‘Ik vind het echter onwenselijk indien het tijdelijk inactieve bestaan van rekenkamers te lang duurt’, aldus Plasterk.

Budget
Het toebedelen van budget aan rekenkamers behoort weliswaar tot de lokale autonomie, maar toch laat de minister een onderzoek uitvoeren hoeveel gemeenten het afgelopen jaar de budgetten voor hun rekenkamers hebben verminderd en met hoeveel. Op dit moment heeft hij daar geen zicht op. Voor het zomerreces zal hij de uitkomsten van dat onderzoek bekend maken.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan Temmink / Adviseur
De Haagse regel- en bemoeizucht kent geen grenzen.

Wiens verantwoordelijkheid is het of een lokale Rekenkamer wel/niet werkt? Natuurlijk de gemeenteraad!

Daarmee kan gelijk de discussie (tenminste vanuit Haags perspectief) gesloten worden.....
Nico / zzp
@Jan,is dit wel helemaal juist. De wetgever (den haag) heeft bedacht dat een rekenkamer verplicht is. Ik hoop met een bepaald doel :-). Ik neem aan dat met een slapende rekenkamer dit doel niet wordt gehaald.ps: mijn ervaring met rekenkamers is overigens veelal slecht. Ze leveren veel te weinig op....en de kwaliteit is vaak slecht (kijk maar naar de opvolging van adviezen). Ik snap dus wel dat veel raadsleden op rekenkamers bezuinigen.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
ehhh...ook wordt wel-ereis niet geluisterd naar rekenkamers.
Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur / adviseur, auteur
Nog maar 14, vanaf januari 2015 is er weer een actieve rekenkamercommissie in Haaren. Een helpende hand en voorlichting helpt. De vorm zo simpel mogelijk en passend bij de gemeente in kwestie. Geen overspannen verwachtingen creëeren, het is slechts een instrument niet meer en niet minder.alexander / ambtenaar
Actief is prima, maar de gemeenteraad moet vervolgens wel wat doen met het advies. Ik las onlangs een verslag van de rekenkamer van de gemeente Delft, waar het Delftse bestuur zich totaal niet in herkende.
Nico / zzp
@Alex,De rekenkamer is een controlerend orgaan voor met name de raad. Een goede rekenkamer zal adviezen geven die afwijken van het bestuur. Bestuurders houden dus ook vaak niet van rekenkamers. Zij zijn de enige onafhankelijke controle (naast de provincie). Het rapport van Delft laat zien dat het bestuur de conclusies probeert weg te wuiven. Het is aan de raad om hiermee iets te doen.
Advertentie