Advertentie
financiën / Nieuws

Nettowinst NWB Bank 18 procent hoger

Ondanks de groei van het aantal leningen ligt de NWB Bank op koers met zijn plan een klimaatneutrale kredietportefeuille te hebben in 2050.

24 maart 2023
geld en water

De NWB Bank heeft in 2022 een nettowinst gerealiseerd van 143 miljoen euro. Dat is ruim twintig miljoen meer dan het jaar daarvoor.

Lagere belasting

De hogere winst – plus 18 procent – is voor een groot deel toe te schrijven aan een beter renteresultaat en lagere bankenbelasting.

Record

De NWB Bank heeft in 2022 voor in totaal 9,6 miljard euro aan leningen verstrekt aan haar klanten in de Nederlandse publieke sector en duurzame-energieprojecten. Hoewel dat 2,5 miljard euro minder is dan in 2021, is de kredietportefeuille inmiddels gegroeid tot een recordniveau van 52 miljard euro. ‘Ondanks de onzekere tijden waarin de wereld verkeerde, hebben wij onze positie in de Nederlandse publieke sector opnieuw weten te bestendigen’, aldus de bank.

Korting op lening

De NWB Bank meldt ondanks de groei van de kredietportefeuille op koers te liggen met zijn klimaatactieplan. De CO2 –uitstoot in de kredietportefeuille is de afgelopen vier jaar met ruim 17 procent afgenomen. Conform het klimaatactieplan wil de bank in 2030 minimaal 43 procent CO2-reductie bereiken ten opzichte van de uitstoot van de kredietportefeuille in 2019, het eerste jaar waarover de bank de klimaatimpact van zijn financiering in kaart bracht. Uiteindelijk doel is om in 2050 over een kredietportefeuille te beschikken die klimaatneutraal is en per saldo geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Dat wil de bank bereiken door klanten actief te stimuleren hun energieverbruik te verlagen en waar dat kan hernieuwbare energie te gebruiken. Een eerste aan duurzaamheid gekoppelde lening van 21 miljoen euro is verstrekt aan Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap krijgt een korting op de jaarlijkse rente van de lening als het ambitieuze mijlpalen in duurzaamheid behaalt.

Dividend

De bank wil van de nettowinst 60 miljoen euro als dividend beschikbaar stellen aan de aandeelhouders. 81 procent van de aandelen is in bezit van de waterschappen, 17 procent van de Staat en de resterende twee procent is in het bezit van provincies.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
Ben ik de enige die nog gehoord heeft van de NWB-bank en dus niet weet waar de afkorting voor staat alswel welk deel van de markt wordt bediend door deze bank?
Hielco Wiersma
Misschien tijd om de rentepercentages voor de leningen wat te verlagen?

@P. Smit NWB = de Nederlandse Waterschapsbank.
Advertentie