Advertentie
digitaal / Nieuws

Geen 'plaatsonafhankelijke bijhouding' in BRP

Het wetsvoorstel BRP is dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. Maar van de door VNG en NVVB gewenste 'plaatsonafhankelijke bijhouding' is daarin geen sprake.

17 april 2013

Het wetsvoorstel BRP is dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. Maar van de door VNG en NVVB gewenste 'plaatsonafhankelijke bijhouding' is daarin geen sprake.

Elders vastleggen
Na de behandeling van het wetsvoorstel Basisregistratie Personen (BRP) vorige week, ging minister Plasterk in een kamerbrief nader in op een aantal wensen die leefden in de Kamer. De belangrijkste daarvan was 'plaatsonafhankelijke bijhouding', de mogelijkheid om in de BRP (de combinatie van de vernieuwde, gecentraliseerde GBA en het Register Niet-Ingezetenen), geboorten, huwelijken, echtscheidingen of sterfgevallen in een andere gemeente vast te leggen dan waar een (van de) betrokkene(n) woont.

Efficiënter
VNG en NVVB stelden dat als een aantal van dergelijke feiten in een akte burgerlijke stand kunnen worden vastgelegd in een andere gemeente dan de woongemeente, dat minder berichtenverkeer en dus een kostenbesparing zou opleveren. Meer vruchten plukken van de centrale opzet van de GBA, dus. D66-Kamerlid Gerard Schouw diende daarover een amendement in. Maar dat amendement werd door minister Plasterk stellig ontraden.

Niemand verantwoordelijk
Plasterk vreest "dat een over vele gemeenten verdeelde verantwoordelijkheid voor de bijhouding in de praktijk uiteindelijk zal betekenen dat er geen verantwoordelijkheid meer zal worden genomen." Hij is vooral bang dat onjuiste gegevens zo te makkelijk de BRP insluipen en dat het argument dat fouten achteraf hersteld kunnen worden niet volstaat. De fouten zijn dan immers al gedistribueerd naar andere, aan de BRP gekoppelde registraties. Plasterk wijst ook op de groeiende identiteitsfraude als reden om plaatsonafhankelijke bijhouding niet te willen. Fraudeurs richten zich steeds meer op gemeenten als ze zich met valse identiteiten proberen in te schrijven in overheidsregistraties.

Zwakste schakel
"Er moet zo min mogelijk ruimte zijn om op voorhand de zwakste schakel in de keten te zoeken, wetende dat daarmee zonder nadere controle kan worden gekomen tot een registratie in ons bevolkingsregister waar vervolgens alle uitvoeringsorganisaties in Nederland gebruik van maken", aldus Plasterk. "Om bovenstaande redenen blijf ik hechten aan de in het wetsvoorstel neergelegde heldere verantwoordelijkheidsverdeling voor de bijhouding van de gegevens over ingezetenen in de BRP en de daarbij behorende controlemogelijkheden indien die gegevens worden aangeleverd door een andere gemeente. Met de VNG heeft Plasterk geen nadere overeenstemming kunnen bereiken, meldt hij.

Amendement tegen uithuwelijking
Een amendement van Kamerlid Astrid Oosenbrug, dat bepaalt dat burgers vanaf twaalf jaar persoonlijk aangifte van vertrek uit Nederland moeten doen, is wel aangenomen. Het amendement moet gedwongen uithuwelijking of achterlating in een ander land helpen tegengaan.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie