Advertentie
digitaal / Nieuws

Vrees VNG komt uit: Wet open overheid aangenomen

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid de Wet open overheid (Woo) aangenomen. De wet wordt gezien als de opvolger van de Wet openbaar bestuur en is bedoeld om de overheid transparanter te maken. VNG vreesde vooraf voor dit scenario.

19 april 2016

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid de Wet open overheid (Woo) aangenomen. De wet wordt gezien als de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is bedoeld om de overheid transparanter te maken. VNG vreesde vooraf voor dit scenario.

Ruime meerderheid stemt in
Het initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 werd met een ruimte meerderheid aangenomen. Het CDA en VVD stemden tegen het voorstel, dat al jaren in de Kamer werd besproken. De nieuwe wet betekent dat de actieve openbaarheid van bestuur wordt bevorderd.


Informatiepositie burger wordt beter

Diverse organisaties ondertekenden vorige week gezamenlijk een brief waarin zij Kamerleden opriepen om met de wet in te stemmen, omdat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) volgens hun dringend aan vervanging toe is. Onder meer Open State Foundation, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren behoren tot de ondertekenaars. De nieuwe Wet open overheid bevordert volgens de organisaties de informatiepositie van de burger. Volgens de organisaties bespaart een goede informatiehuishouding, waaronder een openbaar informatieregister, niet alleen de overheid veel tijd en geld, maar ook de samenleving. 


'Slecht nieuws voor gemeenten'
Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betekent de wet echter slecht nieuws voor gemeenten. De VNG stelt dat de Wet open overheid volstrekt onuitvoerbaar is in de huidige vorm. De eisen aan actieve openbaarmaking zorgen er volgens VNG voor dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is.

Reacties: 19

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Caspar Almalander / Stadsarchivaris
Merkwaardige reactie van VNG. De maatschappelijke ontwikkeling laat duidelijk zien dat de burger meer openheid van de overheid verwacht.

Bovenal stel ik ernstige vraagtekens bij VNG's argumentatie "dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is.". Ik vraag me in alle redelijkheid af wat VNG bedoelt med democratie.

In Zweden bestaat èn functioneert de transparante overheid sinds jaar en dag. Zonder problemen.
Kaas !
Totale openheid is totale dictatuur.
Peter / sr. adviseur
Dan zullen VNG, IPO en wellicht ook individuele gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen druk moeten uitoefenen op de Eerste Kamer om tegen het wetsvoorstel te stemmen.
Paul / projectleider
Ach volgens mij is het allemaal koudwatervrees.Buiten dat misschien bij verschillende gemeentes naar buiten komt dat die digitalisering toch niet zo ver gevorderd is als de afgelopen jaren is geroepen (ondanks hoge investeringen)
zwarver gait
hét democrazies besluitbomenproces wordt niet belemmerd NEEN het klankborden/collusie (van rey) wordt dan bemoeilijkt
Sjaak / waakzaam burger
Het zijn niet echt burgers in het algemeen die om de Wet open overheid hebben gevraagd. Het zijn voornamelijk organisaties van belanghebbenden bij overheidsinformatie die druk op de Tweede Kamer hebben uitgeoefend. Burgers zullen d.m.v. belastingverhoging voor actief gegeven (door hen niet gevraagde) overheidsinfomatie moeten gaan betalen in de vorm van verhoging van gemeentelijke belastingen.

Onbegrijpelijk is waarom de Tweede Kamer geen prioriteit heeft gegeven aan een aanpassing van de Wob op korte termijn om het financieel profijt (misbruik van recht) tegen te gaan.

Wat zal de Eeerste Kamer ervan vinden? Wordt vanuit dit deel van het parlement reflectie geboden?
Harmsen
Heeft iemand toevallig een link waar ik meer inhoudelijk over deze wetgeving kan lezen?
Paul / projectleider
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoor …
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Het lijkt me prima om zo veel mogelijk openbaar te maken het wringt vaak met de Wet bescherming persoonsgegevens, met concurrentiebedingen, met economische en financiële belangen etc. Daar moet je dus flink in investeren en dus hangt er een prijskaartje aan in plaats van dat het wat oplevert. Benieuwd of D66 en GroenLinks dat er voor over hebben. Maar misschien heeft de eerste kamer wel een redelijke meerderheid.
P.Pluim
Defensieve en onzinnige reactie van de VNG. Namens de gemeenten voelt zij zich nu bedreigd door de openbaarheid van bestuur. Als er al sprake is van democratie binnen gemeenten, dan wordt deze nu verder verrijkt met actieve impulsen en verplichtingen, die gemeenten dwingen om met de billen bloot te gaan. Goede zaak.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Pluim Er is niets mis mee om gemeenten nieuwe taken op te dragen. Het deugt echter niet om daar niet de benodigde middelen voor beschikbaar te stellen en dat doet de rijksoverheid keer op keer. Dat mogen de 2e kamerleden zich aantrekken.
Niels / Ambtenaar
Doe lekker zelf normaal! Wij verzinnen en gemeenten voeren uit! En daarmee BASTA!
Sonja
Deze wet gaat gemeenten en andere overheden opzadelen met torenhoge kosten en daarmee is ook de belastingbetaler de dupe.Momenteel wordt ernstig misbruik gemaakt van de Wob. Vanuit aruba zijn er juridsche adviesbureaus die 300 Nederlandse gemeenten bestoken met absurde wob verzoeken zoals het aantal dakpannen in een gemeente, het aantal bomen, het aantal lantaarnpalen. Het houdt niet op. Ook in nederland is het misbruik schrikbarend en wordt de overheid lastig gevallen met oneigenlijke verzoeken. Mensen proberen een proceskostenvergoeding te krijgen of gaan voor een dwangsom. De overheid is heel veel geld kwijt aan het behandelen van Wob- verzoeken!

De wet open overheid pakt dit misbruik niet aan. Linkse partijen willen dit misbruik niet zien helaas.Openbaarheid is belangrijk maar deze wet gaat helaas het misbruik niet tegen.
Paul / projectleider
@Sonjasorry maar die zogenaamde torenhogen kosten (die nooit hard zijn gemaakt), zijn een politieke keuze. Dat is niet een kwestie van negeren, maar iets anders belangrijk vinden. En ja daar zijn die mensen in de TK nu precies voor.Overigens als je een bepaalde kwaliteit van openbaar bestuur wil (waar transparantie een onderdeel van is) kost dat gewoon geld. Maar denk er ook maar eens over na wat er gebeurd als je het niet doet. Dat kost kapitalen...
Kees de B.
@ p Natuurlijk gaat het om een politieke keuze (wie krijgt wat, wanneer en hoe?). Punt is echter dat - op basis van onjuiste 'inschattingen' keuzen zijn gemaakt. De Wet opembare overheid levert burgers die de voordelen op die eraan worden toegeschreven. Burgers hebben meer baat bij een goede vertegenwoordigende democtatie rn mogelijkheden om verzoeken om overheidsinformati in te dienen.
Kees de B.
herstel eerder bericht:

@ p Natuurlijk gaat het om een politieke keuze (wie krijgt wat, wanneer en hoe?). Punt is dat er - op basis van onjuiste 'inschattingen' - keuzen zijn gemaakt. De Wet opembare overheid levert burgers niet de voordelen op die eraan worden toegeschreven. Burgers hebben meer baat bij een goede vertegenwoordigende democtatie en deugdelijke mogelijkheden om verzoeken om overheidsinformati in te dienen.

Transparanticus / Transparanticus
Sonja zal wel intern op haar donder hebben gekregen dat door haar fouten anderen geld hebben gekregen. Intussen trekt zij voor het maken van die fouten ook nog loon uit publiek geld. Over misbruik gesproken...
Michiel
Vertrouwen ?
john jansen / toezichthouder
zoals we in het verleden hebben kunnen zien
worden sommige wetten niet uitgevoerd. gemeenten voeren een eigen beleid. men is autonoom zoals dat heet.
Advertentie