Advertentie
digitaal / Nieuws

Geen interpunctie in appje kan signaal zijn

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven proberen organisaties de 2,5 miljoen laaggeletterden te bereiken.

12 september 2023
Drie vrouwen op het Domplein in Utrecht over hun smartphone gebogen
Smartphonegebruik is een basisvaardigheid gewordenANP/ Egbert Hartman

De Week van Lezen en Schrijven startte op Wereldalfabetiseringsdag, 7 september, en loopt nog tot vrijdag 15 september. Er is veel aandacht voor basale digitale vaardigheden, zoals gebruik van een smartphone of tablet.

Meedoen in WhatsApp-groep

Veel gemeenten en provincies organiseren in deze week jaarlijks een campagne rondom het thema geletterdheid. Zo organiseert Gelderland al jaren ‘Gelderland Geletterd’. Daarmee wil de provincie onder meer de 200.000 laaggeletterde Gelderlanders met Nederlands als moedertaal over de drempel heen helpen om hulp te zoeken. Gedeputeerde Peter Drenth zegt: ‘Hoe fijn is het als je zelf een formulier kunt invullen, in een WhatsApp-groep kunt meedoen en een bericht durft te plaatsen.’

Herkennen van laaggeletterdheid

Via de website www.ikdoeookmee.nl komen Gelderlanders in contact met een taalhuiscoördinator in de buurt, die ze helpt met het vinden van passend aanbod. Dat kan een taalmaatje zijn, maar ook een cursus voor het gebruik van online overheidsdienstverlening en het DigiD. De website biedt mensen ook hulp bij het herkennen van laaggeletterdheid. Het ontbreken van komma’s en punten in appjes, of het niet hebben van een emailadres, kunnen signalen zijn dat je te maken hebt met iemand die niet ‘geletterd en digivaardig’ is.

Lespakket leren over smartphones

DigiHandig lanceert tijdens de Week van Lezen en Schrijven een gratis lespakket voor leren over de smartphone. DigiHandig is een app, ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waarmee beginnende smartphonegebruikers veilig kunnen oefenen met de functies van hun telefoon of tablet. Al snel na de lancering van de app in december 2022 kreeg het team vaak de vraag van bibliotheken en buurthuizen of er ook een lespakket was om workshops te organiseren. Dat is er nu dus.

Brievenwasserette

Een greep uit het overige aanbod tijdens de Week van Lezen en Schrijven: Smallingerland organiseert een brievenwasserette om moeilijke brieven begrijpelijker te maken. Gemeenten en taalhuizen in Lochem, Brummen, Voorst en Zutphen verspreiden retourstickers voor onbegrijpelijke post. Het Glazen Radiohuis in Zoetermeer besteedt de hele week aandacht aan laaggeletterdheid, met uitzendingen op lokale radio en tv.  

Van beleid naar uitvoering

Gemeenten zijn aardig op weg met de aanpak van laaggeletterdheid, concludeert Stichting Lezen en Schrijven op de eigen website. Alle arbeidsmarktregio’s ontwikkelden in de afgelopen jaren een regionaal programma voor de aanpak van laaggeletterdheid. In 2022 leidde dat tot een verschuiving van verzoeken om ondersteuning bij beleidsontwikkeling naar ondersteuning bij de uitvoering van dit beleid.

Oproep aan werkgevers

Maar niet alleen overheden en bibliotheken moeten aan de bak om meer mensen over een drempel te helpen. De stichting roept werkgevers op om te investeren in basisvaardigheden, waar niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar ook digitale vaardigheden onder worden gerekend. Uit onderzoek blijkt dat er daardoor minder ongevallen door taalproblemen plaatsvinden op de werkvloer, en dat werknemers langer bij hetzelfde bedrijf blijven werken.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie