Advertentie
digitaal / Nieuws

VVD Rotterdam wil de gemeente 'ontposten'

Veel gemeentelijke post kan in Rotterdam gewoon digitaal verstuurd. Er is zo met gemak een half miljoen euro per jaar te besparen, vindt de VVD-fractie.

27 februari 2012

Veel gemeentelijke post kan in Rotterdam gewoon digitaal verstuurd. Er is zo met gemak een half miljoen euro per jaar te besparen, vindt de VVD-fractie.

Digitaliseren
'Ontpost de gemeente' heet de notitie die de VVD Rotterdam aan het eigen college heeft gestuurd. Daarin staan tien voorbeelden van kostenbesparingen door papieren post van gemeentelijke instanties te vervangen door een digitale boodschap. Door eenmalig zoveel mogelijk ontbrekende emailadressen te verzamelen en DigiD breder te implementeren moet het mogelijk zijn op jaarbasis ten minste 500.000 euro te besparen.

Kansen
De VVD zegt verbaasd te zijn over het feit dat Rotterdam nog niet is overgestapt op digitale correspondentie. "Het is geen rocket science", zegt fractievoorzitter Maarten van de Donk. De gemeente laat kansen liggen, vindt hij. "Mensen die digitaal een boek aanvragen, krijgen per papieren brief een bevestiging." De tien voorbeelden die de notitie opsomt zijn: de herinneringsbrief voor het verlengen van paspoort of rijbewijs, de salarisstrook van ambtenaren, de 'loonstrook' voor mensen met een uitkering, parkeerboetes, de factuur voor de gemeentebelastingen, de bevestiging van een aanvraag omgevingsvergunning, de melding over een aagevraagd bibliotheekboek, het bedankje voor een melding openbare ruimte, de reactie op een zienswijze bestemmingsplan, en de ontvangstbevestiging subsidieaanvraag.

Digibeten
Van de Donk zegt wel degelijk rekening te hebben gehouden met de keuzevrijheid van burgers en het feit dat er nu eenmaal 'digibeten' zijn. "We hebben qua besparing dan ook laag ingezet. Optimaal zouden we misschien wel 1,5 tot 2 miljoen euro kunnen besparen." Volgens hem is de notitie goed ontvangen en heeft de verantwoordelijke wethouder aangegeven daadwerkelijk kansen te zien sommige communicatievormen te digitaliseren.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Kaas !
Ik ben geen digibeet maar selectief digiweigeraar, wen er maar aan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B.Marijn / projectcoordinater
Wij van Digiwerkt Digitaliseren al voor gemeenten met veel succes.

Het zijn juist de kleinere gemeenten die willen gaan digitaliseren en hun archieven voor elkaar willen hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ad Gerrits
In de reacties wordt aangenomen dat al het papier meteen verdwijnt. Als je nu eens begint met gewoon de mensen digitaal te bedienen die dat graag willen. Dan heb je er al een heleboel en het zullen er steeds meer worden. M.a.w. je kunt snel gaan besparen op papier+ kosten en die besparing wordt steeds groter. Lijkt me slimmer dan om vanuit de steeds kleiner worden groep mensen die papier willen, vooruitgang te blijven blokkeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
PVe / sr. adviseur
Ik wil Rotterdam adviseren om eerst de Awb (incl. parlementaire stukken) m.b.t. elektronisch bestuurlijk verkeer eens te bestuderen. Het is de burger die moet aangeven of hij voor het bestuur via elektronische weg bereikbaar is en het is NIET de overheid die dat beslist. Uit het feit dat iemand een emailbericht stuurt of elektronisch iets aanvraagt mag niet worden afgeleid dat iemand DUS aangeeft ook voor de overheid via de elektronische weg bereikbaar is. Heeft de burger dat niet uitdrukkelijk aangegeven dan volgt daaruit dat niet (automatisch) mag worden aangenomen dat hij via elektronische weg bereikbaar is. Los hiervan speelt dan nog de problematiek van de elektronische handtekening, authenticiteit van het bericht etc. Dit geldt zeer zeker als je te maken krijgt met officiële stukken waaruit rechtsgevolgen (kunnen) voortvloeien. Ik constateer dat er in dit land al geruime tijd een tendens gaande is om onder kopjes als 'besparing', 'veiligheid', 'terrorismebestrijding' de rechten en vrijheden van de burger steeds meer worden beknot. Helaas zien de meesten dat niet of willen dat niet zien. Tot het te laat is....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Geheel eens met Peter. En dan heb ik het nog niet eens over de aanslag op de werkgelegenheid die de VVD hiermee weer wil plegen (personeel postbezorgingsbedrijven).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie