Advertentie
digitaal / Column

Vooringevulde aangifte nog geen invuloefening

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2008 doen enkel medewerkers van de Belastingdienst mee met een proef met de vooringevulde aangifte. Gezien de problemen waar de Belastingdienst mee kampt is het verstandig het nieuwe proces rondom de vooringevulde aangifte eerst te testen voor een beperkte groep belastingplichtigen.

09 november 2007

Reeds begin 2005 heeft de toenmalige staatssecretaris van Financiën Joop Wijn aangekondigd de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting vanaf 2008 in te voeren. Voor zowel de burgers als voor de Belastingdienst levert dit uiteindelijk voordelen op. Maar voordat het zover is moet er nog heel wat gebeuren. Door de hoeveelheid aan taken die de Belastingdienst er de laatste jaren bij heeft gekregen kost het haar moeite om deze naar behoren uit te voeren. De berichten hierover in de media zijn eenieder wel bekend.

Voor de burgers levert de vooringevulde aangifte een lastenverlichting op, zij hoeven zelf hun aangifte inkomstenbelasting niet meer in te dienen. Zij krijgen, op basis van de bij de Belastingdienst bekende gegevens, een ingevulde aangifte inkomstenbelasting, waartegen zij bezwaar aan kunnen tekenen indien zij er niet mee akkoord gaan.

Voor de Belastingdienst levert het ook voordelen op, zo hoeven ze een stuk minder werkzaamheden te verrichten voor een grote groep belastingplichtigen. Wordt de kans op fouten in de aangiften ook kleiner wat uiteindelijk de belastingheffing ten goede komt.
Verschillende partijen zullen de gegevens aan moeten leveren, die nodig zijn om de vooringevulde aangifte te kunnen vervaardigen.

Het gaat onder andere om ondernemers, banken, verzekeraars en hypotheekverstrekkers. Om het proces van het vervaardigen van de vooringevulde aangifte echter een succes te laten zijn zal de Belastingdienst over nog meer gegevens moeten beschikken dan de gegevens die de hiervoor genoemde partijen verstrekken.

Zoals bij iedereen bekend is kampt de Belastingdienst momenteel met problemen rondom de verwerking van de loongegevens over het jaar 2006. Hetgeen er uiteindelijk in heeft geresulteerd dat voor ongeveer 200.000 werknemers die gegevens opnieuw moeten worden ingediend. Deze en andere problemen hebben de regering doen besluiten om de landelijke invoering van de vooringevulde aangifte uit te stellen.

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2008 zullen enkel medewerkers van de Belastingdienst op vrijwillige basis meedoen met een proef. Mijns inziens is dat een goed voornemen. Gezien de problemen waar de Belastingdienst de laatste tijd mee kampte is het verstandig het nieuwe proces rondom de vooringevulde aangifte eerst te testen voor een beperkte groep belastingplichtigen. Bij gebleken succes kan landelijke invoering plaatsvinden.

Ondanks het uitstel om de vooringevulde aangifte integraal in te voeren voor alle belastingplichtigen, zal de Belastingdienst wel doorgaan met het treffen van de voorbereidingen. Intern zullen hun administratieve processen hierop moeten worden aangepast. De door de verschillende partijen aangeleverde gegevens zullen samengevoegd moeten worden tot één aangifte inkomstenbelasting.

Om het tot een succes te maken zal er van de verschillende partijen nog veel gevergd gaan worden. Goede doelen zullen moeten doorgeven van welke personen zij giften hebben ontvangen, die voor aftrek in aanmerking komen. Gemaakte ziektekosten, die voor aftrek in aanmerking komen, zullen moeten worden aangeleverd.

De informatie over de gemaakte ziektekosten zal naar mijn mening niet alleen van de zorgverzekeraars kunnen komen. Zij beschikken enkel over de gedeclareerde kosten en niet over de niet gedeclareerde kosten. Voor onder andere doktoren, tandartsen en apothekers is hier ook een rol weggelegd. Nu heeft de aftrek van de buitengewone lasten uit hoofde van ziektekosten een grote budgettaire impact op de begroting van de rijksoverheid die slecht beheersbaar lijkt.

Daarom zal vanaf 1 januari 2009 flink worden gesneden in de mogelijkheden om nog ziektekosten af te trekken. Enkel ziektekosten waarvoor men zich niet kan verzekeren omdat ze niet worden gedekt door een ziektekostenverzekering zullen nog voor aftrek in aanmerking komen. Omdat de meeste ziektekosten niet voor aftrek in aanmerking komen hoeft er veel minder informatie aangeleverd te worden, zodat het uitvoeringstechnisch een stuk eenvoudiger wordt.

Ook de zogenaamde goede doelen ontkomen er in dit kader niet aan om gegevens te gaan verstrekken aan de Belastingdienst van de giften die zij hebben ontvangen. Voor de goede doelen kan dit een lastenverzwaring opleveren indien zij speciale aanpassingen moeten doen aan hun informatiesysteem om de informatie voor de Belastingdienst inzichtelijk te maken.

Momenteel is de Belastingdienst bezig om onder andere alle goede doelen die daarom verzoeken te rangschikken als algemeen nut beogende instelling. Die goede doelen zullen op termijn het verzoek van de Belastingdienst krijgen informatie aan te leveren over de ontvangen giften. Ik ben benieuwd op welke wijze de gedane giften uiteindelijk aan de belastingplichtigen worden gekoppeld in de systemen van de Belastingdienst.

Bij de werkgever, de bank en de verzekeraar zijn alle cliënten geïdentificeerd via het burgerservicenummer (voorheen: sofinummer), maar hoe doen de goede doelen dit? Op naam, adres of bankrekeningnummer is mogelijk, maar heeft het risico van fouten in zich. Met name als sprake is van een en/of bankrekening, aan wie wordt de gift dan toegerekend?

Naar mijn mening valt het de regering te prijzen dat ze de invoering van de vooringevulde aangifte eerst tot een pilot maken voor medewerkers van de Belastingdienst. Zodra de kinderziektes zijn opgelost kan vervolgens een landelijke invoering plaatsvinden. Al met al vormt de invoering van de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting een mooie uitdaging die de burgers een boel werk kan besparen.

mr. E. de Ruiter is als belastingadviseur werkzaam bij 3RRR Belastingadviseurs BV te Utrecht

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie