Advertentie
digitaal / Nieuws

VNG waarschuwt Knops: sluit analoge media niet af

De VNG heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken gewaarschuwd om niet aan te sturen op het afsluiten van analoge mediakanalen, zoals huis-aan-huisbladen. In een brief verzoekt de vereniging om, onder het mom van ‘inclusieve dienstverlening’ burgers ook via deze weg op de hoogte te houden.

08 augustus 2018

De VNG heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken gewaarschuwd om niet aan te sturen op het afsluiten van analoge mediakanalen, zoals huis-aan-huisbladen. In een brief verzoekt de vereniging om, onder het mom van ‘inclusieve dienstverlening’ burgers ook via deze weg op de hoogte te houden.

Bekendmakingen verplicht elektronisch
De VNG vindt, om alle burgers te bereiken, een ‘multikanaal benadering’ onontbeerlijk, zo schrijft het in reactie op het conceptwetsvoorstel: Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen. Hierbij wordt de bestaande bevoegdheid om bekendmakingen elektronisch te publiceren, vervangen door een verplichting. Gemeenten moet dan verplicht bekendmakingen op internet plaatsen. De VNG schrijft dat gemeenten voorstanders van modernisering van publicaties zijn, maar er moet volgens de leden niet worden aangestuurd op het afsluiten van analoge kanalen om burgers te bereiken.


'Geen rekening houden met kostenbesparing'
VNG wijst Knops erop om geen rekening te houden met het vervallen van kosten van publicaties in huis-aan-huisbladen, ongeveer 16,5 miljoen. Uit een uitvoeringstoets wordt volgens VNG duidelijk dat diverse gemeenten blijven publiceren in huis-aan-huisbladen. Ook moeten zij zichtbaar worden op ‘nieuwe’ digitale communicatiekanalen zoals Whatsapp, Instagram, Twitter en Facebook. ‘Eventuele besparingen op publicatiekosten in huis-aan-huisbladen zullen worden aangewend om via deze kanalen in verbinding met de burger te blijven staan. Van een incasseerbare baat is in deze optiek niet of nauwelijks sprake.’

Implementatiesteun

De VNG vindt het van belang dat het meeste werk voor gemeenten bij de nieuwe wetgeving in het 'elektronisch ter inzage' leggen van stukken aan de burger is. Op dit moment doen slechts 3 procent van de gemeenten dit. Er is dus veel aanpassing nodig en er is behoefte aan implementatiesteun. 'Bijvoorbeeld in de vorm van een stappenplan en handreiking, en mogelijk iets verdergaande ondersteuning. Pas als dit goed in beeld is gebracht, is het mogelijk om een inschatting te maken of de implementatietermijn van één jaar toereikend is', schrijft VNG.


Burgers ongevraagd notificaties sturen

De VNG vraagt tot slot ook aandacht voor zonder voorafgaande toestemming gebruik maken van notificatie e-mailadressen, waarmee publicaties ongevraagd aan burgers worden toegestuurd. ‘Ondanks een wettelijke basis, vergt dit aandacht vanuit het oogpunt van de AVG.’

Lees de volledige brief van de VNG hier.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Annemarie / Handhaver
Laten we toch asjeblieft ophouden met het alles maar digitaliseren! Het is volkomen doorgeslagen. Zelfs mijn rekeningen van mijn ziekenfonds kan ik alleen nog maar bekijken via een inlog met mijn digid. Het is waardeloos en dan heb ik het nog niet eens over die flauwekul zoals facebook, twitter, enz.

Graag stoppen met het doorslaan in digitalisering!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.de Niet / Strat.Adviseur
Als die digitale weg maar werkt. In mijn woongemeente hapert de e-mail voorziening regelmatig en ben ik blij met het zondagkrantje. Ook een bron van zorg zijn de publicaties waaruit je in feite niets kan lezen waar het nu in feite om gaat. Wat moet je met "vergunning Lagendijk". Dit zijn nietszeggende berichten. Ik snap wel dat je de naam van de aanvrager niet wilt publiceren, maar wees duidelijk over het hoe en wat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rik / journalist
Annemarie, hieronder heeft volkomrn gelijk. Zuchtend worstel ik mij door de dubbele beveiliging van Digid met opgezocht wachtwoord en gsm in de hand om een bericht van Mijn overheid, Mijn Ziektekostenverzekering, Mijn Nutsbedrijf, Mijn Waterschap of Mijn Waterleidingbedrijf te kunnen lezen. Nieuwsvoorziening via internet is prima, maar dat woud aan wachtwoorden etc. Daar word je niet blij van.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / Projectmanager
De informatievoorziening van de overheid met en voor de burger is op alle fronten een tamelijke puinhoop. Met grote regelmaat in strijd met eigen beleid en regelgeving, en doof voor elke gefundeerde kritiek. Rekenkamer en Ombudsman worden in het hoekje gezet.

Op jacht naar verwachte kostenvoordelen en beoogde kwaliteitsverbetering, die beiden echter zelden worden gerealiseerd.De term ‘multikanaal benadering’ is typerend voor het oude-wijn-in-nieuwe-zakken-amateurisme-niveau waarop de overheid al geruime tijd functioneert.

Dit heet in de klantcontact-wereld al decennia gewoon 'Multi Channel'. Maar nadat allerlei cowboys - niet gehinderd door kennis - met de term aan de haal gingen is deze inmiddels vervangen door 'Omnichannel'. Het komt gewoon neer op 'dezelfde boodschap met dezelfde inhoud via verschillende kanalen ter beschikking van de klant'.Het naast papieren media ook electronisch publiceren van vergunningaanvragen is mogelijk zolang we in Nederlands Internet-toegang hebben, en dat is alweer zo'n 30 jaar. Daarvoor is helemaal niet 'veel aanpassing nodig'

Het niet meer in lokale media publiceren van gemeentelijke vergunningaanvragen is in veel gemeenten al dagelijkse praktijk. Dat gaat bestuursrechtelijk nog consequenties hebben voor overheden. Dat het wetsvoorstel op dat punt tekortschiet is evident.

Eveneens evident is dat de de rijksoverheid met huidig beleid en regelgeving op incompetente wijze en op kosten van de belastingbetaler blijft doordrammen, in strijd met eigen beleid en regelgeving, en doof voor elke gefundeerde kritiek van Rekenkamer, Ombudsman, e.a. Paragraaf 5.10 uit de Memorie van Toelichting walst daar gladjes overheen.Het huidige inhoudsloos electronisch publiceren van de vergunningaanvraag, dus zonder de verplichte bijlagen, impliceert dat een belanghebbende burger nog steeds gedwongen is de gang door de ambtelijke molen te maken. Hetgeen in uitgestrekte gemeenten een tijdrovende exercitie kan zijn. Waarmee alle hoeratoeterij van ambtenaren, gemeenteraad en B&W over 'onze toegankelijke gemeente' gevoeglijk de prullenbak in kan.

In dat opzicht zou het wetsvoorstel een aanzienlijke verbetering voor de burger kunnen betekenen, zonder noemenswaardige aanpassingen voor betrokken overheden.Niettemin komt het er dus wederom op neer dat de electronische weg wordt bewandeld zodra het de overheid tot theoretisch mogelijk voordeel strekt, maar niet als het de burger dient.

Het is het gedroomde 'De overheid centraal, alles digitaal' adagium van de verapte overheid.

Illustratief daarvoor is dat ex art. 10 van het wetsvoorstel 'aan een ieder verzoek kosteloos een papieren afschrift wordt verstrekt tegen ten

hoogste de kosten van het maken van een zodanig afschrift'.Deze internet-consultatie is dan ook weinig meer dan een wassen neus, evenals eerdere consultaties over dit onderwerp zoals die uit 2016 en 2017.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie