Advertentie
digitaal / Nieuws

'Selectieve toegang' niet digitaal te handhaven

Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg moet een andere manier vinden om het sluipverkeer in het Damcentrum te weren. Het Openbaar Ministerie is tegen de selectieve toegang voor automobilisten die het college had bedacht, omdat het niet digitaal te handhaven is.

22 januari 2020
veiligheid---camera.jpg

Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg moet een andere manier vinden om het sluipverkeer in het Damcentrum te weren. Het Openbaar Ministerie is tegen de selectieve toegang voor automobilisten die het college had bedacht, omdat het niet digitaal te handhaven is.

Ontheffing niet handig
Het Damcentrum in Leidschendam wordt vaak als doorgaande route gebruikt, maar kent ook veel bestemmingsverkeer. De gemeente wilde de verkeersstromen te beperken, maar het gebruik van de reguliere geslotenverklaring, waarbij bestemmingsverkeer een ontheffing kan aanvragen, was niet handig, omdat het vaak om incidentele bezoekers ging die regelmatig uit andere gemeenten komen.

Bestemmingsverkeer uitzonderen
De gemeente wilde bestemmingsverkeer uitzonderen van de geslotenverklaring en de kentekens op twee plekken controleren. Als een kenteken binnen een bepaalde tijdsduur beide punten zou passeren kon je concluderen dat het voertuig de weg als doorgaande route had gebruikt. De uitzondering voor bestemmingsverkeer zou dan niet opgaan en er kon meteen een boete worden opgelegd. Het college hoefde enkel nog het OM te vragen of deze manier van handhaven (digitaal) mogelijk is.

'Alleen handhaven op verbod'
Helaas voor het college van Leidschendam-Voorburg blijkt het OM deze manier van handhaven niet te kunnen ondersteunen. ‘Uiteindelijk kan men, camera of niet, alleen handhaven op een duidelijk afgebakend verbod of gebod.’  Het overtreden van de norm kan een boete opleveren. Die norm kun je duidelijk maken met een bord en eventueel een bordje daaronder met ‘bestemmingsverkeer uitgezonderd’. Maar of een bestuurder dan onder bestemmingsverkeer valt moet een handhaver ter plaatse onderzoeken, want dat hangt van de omstandigheden af.

Juridisch onhoudbaar
Volgens het OM valt juridisch niet de conclusie te trekken dat als iemand in korte tijd de twee punten passeert de weg als doorgaande route heeft gebruikt. ‘Dat is ook niet een conclusie die stand zal houden bij de rechter.’ Iemand die de route als bestemmingsverkeer gebruikt kan ‘snel klaar’ zijn op de bestemming, enkel iemand hoeven op te halen of af te zetten of kort iets wegte brengen of af te halen. Ook andersom gaat de vlieger niet altijd op. Wie langer dan de bepaalde tijdsduur in het gebied is, is niet automatisch bestemmingsverkeer. Als die persoon dan wel automatisch uit de handhaving wordt gehouden kan dat problemen met het gelijkheidsbeginsel met andere bestuurders.

Grijs gebied
Puur op basis van tijd kun je dus niet zeggen dat een bestuurder wel of geen bestemmingsverkeer is. En dat maakt digitale handhaving dus ook niet goed uitvoerbaar. Het is voor een handhaver ter plaatse al lastig te bepalen of sprake is van bestemmingsverkeer, maar enkel handhaven op tijdsduur en fotobeelden voldoet zeker niet. Bij simpele ‘zwart-witgevallen’ is gedigitaliseerde handhaving best toepasbaar, maar hier is sprake van ‘grijs gebied’. Daar leent deze vorm van handhaving zich niet voor.

Extra brug
Een fikse streep door de rekening voor het voornemen van het college derhalve, want het plan was om ‘selectieve toegang’ ook in te zetten in Voorburg bij de Wijker- en Kerkbrug. Een extra brug over de Vliet lijkt nu weer in beeld te komen als alternatief. De provincie Zuid-Holland heeft onlangs in een bestuurlijk overleg aangegeven daaraan mee te willen werken en dan ook als beheerder en bedienaar te fungeren.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Watcher
Een verkwisting van geld voor een onderzoek waarvan al op voorhand duidelijk was dat de uitvoering een onhaalbare optie is en ontwrichtend voor de bewoners en ondernemers zal zijn. Wel is met dit onderzoek weer tijd gekocht en heeft een ander het antwoord gegeven. Goede wil getoond. De leden van dit college van burgemeester en wethouders hebben met uitzondering van Stemerdink geen enkele bestuurlijke ervaring. Al doende leert men. Voor het geld van dit onzinnige onderzoek had de enige subsidie van 50.000 euro aan het al jaren succesvolle theatertje Veur op de Damlaan open kunnen blijven. Gaat nu dicht.
Ruud Bos / ambtenaar
Belangrijk is dat er nu eindelijk eens een besluit genomen. wordt. Daarbij moet bedacht worden dat realisatie van de brug zeker 5 jaar kost. Niet alleen voor de bouwperiode maar ook voor de planologische procedure. De buurten (zoals het Damsigtkwartier) die getroffen worden door de toename van het doorgaande verkeer als gevolg van een nieuwe brug hebben in een druk bezochte bijeenkomst aangekondigd dat ze een juridische procedure zullen start tegen de aanleg van een nieuwe brug. Voor de korte termijn kan beter gekozen worden voor verlenging van de spitsuursluiting van de bruggen. Het vaarverkeer over de Vliet betreft vooral pleziervaart, vandaar dat de bruggen nu veel minder open hoeven te gaan dan in de zomer Een aantal gemeenten langs de rivier de Gouwe heeft de Provincie gevraagd de bruggen minder vaak te op openen ("houdt de klep dicht"), maar omdat hier veel beroepsvaart betreft, is dat moeilijk. Dat geldt dus niet voor de Vliet, maar de gemeente LV vraagt niet om de bruggen minder vaak te openen. Een platform Bereikbaarheid lijkt mij prima, maar ik hoor nu niets meer over een door de gemeente zelf ingestelde "meedenkgroep" van bewoners en bedrijven. Dus wel graag de zekerheid dat een dergelijk platform serieus wordt genomen door de gemeente. En voor het geld dat de gemeente ontvangen heeft van de verkoop van de Eneco aandelen, kan het ook door ons druk bezochte Veur theater open blijven!
Advertentie