Advertentie
digitaal / Nieuws

'Urgente problemen' bij platform Wet open overheid

Het platform dat gebruikt zal moeten worden voor de Wet open overheid voldoende is misschien onvoldoende ontwikkeld. Er is nog geen strategie voor de aansluiting van decentrale overheden en de kosten die zij hierbij gaan maken zijn onduidelijk. Op 28 september behandelt de Eerste Kamer de wet die voor meer transparantie moet zorgen en in aanloop daarnaar uiten de VNG, het IPO en de UvW hun zorgen over de haalbaarheid.

16 september 2021
Zorgen-om-tijd-shutterstock-407066392.jpg

Het platform dat gebruikt zal moeten worden voor de Wet open overheid voldoende is misschien onvoldoende ontwikkeld. Er is nog geen strategie voor de aansluiting van decentrale overheden en de kosten die zij hierbij gaan maken zijn onduidelijk. Op 28 september behandelt de Eerste Kamer de wet die voor meer transparantie moet zorgen en in aanloop daarnaar uiten de VNG, het IPO en de UvW hun zorgen over de haalbaarheid.

Voorbereidingen

Omdat er nog geen aansluitingsstrategie is voor het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) ‘is het in de praktijk nog niet goed mogelijk om de juiste voorbereidingen te treffen’, schrijven de organisaties. De vroegst mogelijke ingangsdatum van de wet is 1 mei 2022 en het zal de vraag zijn of het platform tegen die tijd voldoende is ontwikkeld. ‘Kunnen de overheden wel tijdig worden aangesloten?’ vraagt de Unie van Waterschappen zich af.

 

Forse inspanning

Het PLOOI wordt het verplichte platform waarop documenten in het kader van de wet openbaar moeten worden gemaakt. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheden moeten hiervoor hun informatiehuishouding op orde brengen en dat vraagt om 'een forse inspanning'.

 

Verplichte aansluiting

‘Daarnaast bestaat onduidelijkheid over de technische aansluitvoorwaarden voor aansluiting op PLOOI in het kader van de Woo. Ook is het niet helder welke incidentele en structurele kosten decentrale overheden zullen moeten maken voor de verplichte aansluiting.’

 

Begrip voor noodzaak

Verder constateren de organisaties dat het platform ook zal worden ingezet voor acties die voortkomen uit de kinderopvangtoeslagaffaire. Ze hebben er begrip voor de noodzaak daartoe, maar waarschuwen dat dit niet ten koste mag gaan van de beschikbaarheid van het platform voor decentrale overheden. ‘Deze problemen zijn urgent en dienen opgelost te zijn vóórdat decentrale overheden verplicht worden gebruik te maken van PLOOI.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

De informatiemanager
"Overheden moeten hiervoor hun informatiehuishouding op orde brengen en dat vraagt om 'een forse inspanning'."Als je al die jaren je KPI's met een slecht resultaat negeert en diverse pogingen tot zaakgericht werken laat falen omdat je niet snapt dat cultuurverandering belangrijker is dan een nieuw computersysteem, dan kost het in inderdaad een hoop moeite.En ook een hoop geld, trouwens. Dus dan brengen we maar gewoon niet de overheidsinformatie op orde. Lekker boeiend, toch? Het gaat maar om verantwoording naar de burger.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peters / informatieadviseur
Is het wel zo handig om in de wet de verplichting vast te leggen om op een platform aan te moeten sluiten? Niet echt van deze tijd meer en al helemaal niet als de aansluitvoorwaarden en kosten hiervoor nog niet bekend zijn. Stel gewoon in de wet vast dat je als bevoegd gezag (ministerie, provincie, gemeente, waterschap, etc...) gewoon je data (documenten) via een gezamenlijk afgesproken standaard open online moet aanbieden zodat iedereen die het wil er een mooie website mee kan maken. Geen gedoe over aansluitvoorwaarden en kosten meer en het ministerie kan een prachtig portaal met Open Overheidsinformatie maken. Misschien zijn er nog wel marktpartijen die een nog veel mooier portaal ontwikkelen met deze data rechtstreeks uit de bron van het bevoegd gezag :)Ik adviseer de eerste kamer bij de behandeling van deze wet op 28 september dan ook de verplichte aansluiting op PLOOI te vervangen door de verplichting om de WOO data machine leesbaar beschikbaar stellen vanuit de bron bij het bevoegd gezag. Dan sluit dit ook mooi aan op bestaande wetgeving uit 2015, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie Who
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
En het is zo simpel: publiceer op internet gewoon alles, behalve zeer geheime atukken en lak daar meteen al de privacygevoelige onderdelen zwart, zoals namen. Levert veel minder WOB (straks WOO) verzoeken op en kost veel minder menskracht en dus belastinggeld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie