Advertentie
digitaal / Nieuws

Pleio groeit nog steeds

Pleio is met meer dan 75.000 accounts, 800 interactieve internetsites, ruim 100.00 blogs en bijna 100.000 bestanden niet meer weg te denken als digitaal overheidsplatform. En het groeit nog steeds, stelt Davied van Berlo, een van de initiatiefnemers van Pleio.

24 mei 2014

Met meer dan 75.000 accounts, 800 interactieve internetsites, ruim 100.00 blogs en bijna 100.000 bestanden is Pleio niet meer weg te denken als digitaal overheidsplatform. En het groeit nog steeds. Belangrijkste doel is kennisuitwisseling.

Samenwerken

De 75.000 leden komen uit alle overheidslagen, weet Davied van Berlo, een van de initiatiefnemers van Pleio (Plein Overheid). ‘Dat geeft aan dat er veel behoefte aan is. Ambtenaren willen graag over de eigen gemeentegrenzen heen samenwerken.’ De internetsites gaan over de Omgevingswet, de jeugdzorg, natuurvisies, toeleiding naar werk, over… you name it. En is er nog geen, dan is het relatief simpel om er zelf een te starten. Het aantal deelnemers per site is wisselend en varieert van twee tot honderden, en op de ene site wordt levendiger gediscussieerd, bestanden uitgewisseld en vaker korte berichten à la Twitter geplaatst dan op de ander.

Deelsites

Deelnemers van Pleio kunnen naar hartenlust deelsites starten en zelf bepalen of ze openstaan voor iedereen of voor een afgeschermde groep deelnemers. En dat geldt voor alles binnen Pleio. Van Berlo: ‘Je moet Plein Overheid zien als een plein waaraan meerdere gebouwen staan. Sommigen daarvan zijn toegankelijk voor iedereen en sommige niet.’ De besloten- en openheid kan op alle niveaus worden geregeld. Gemeenten kunnen binnen Pleio pagina’s bouwen en burgers uitnodigen digitaal mee te denken over de inrichting van een wijk. Doel van het platform, dat begin 2011 het levenslicht zag, is niet alleen kennisuitwisseling tussen ambtenaren onderling, maar ook met partners en burgers.

Samenwerkingsverbanden

Een groeiend aantal ambtenaren van samenwerkingsverbanden heeft Pleio ontdekt. Zeker nu gemeenten rondom de decentralisaties zorg, jeugd en werk verplicht zijn om samen te werken zal dit verder toenemen, verwacht Van Berlo.

Decentralisaties

De Regio Zaanstreek Waterland is een van die samenwerkingsverbanden die een Pleio-deelsite voor het delen van kennis en informatie over de decentralisaties sociaal domein gebruikt. ‘We zijn vorig jaar met de site gestart. Er zijn inmiddels elf groepen op de deelsite met in totaal 125 leden’, vertelt Brenda Smit, informatiemanager bij de gemeente Zaandam.

Delen

De medewerkers van het Werk­geversservicepunt Groot-Amsterdam (samenwerkingsverband van het UWV, acht gemeenten en reïntegratiebedrijven) werken niet alleen bij verschillende instanties, maar vaak ook met verschillende computersystemen en op verschillende locaties. ‘Het is daarom belangrijk dat we online wel in contact met elkaar kunnen blijven’, stelt Haye Bijlsma, branchesecretaris van het Werk­geversservicepunt. ‘We gebruiken Pleio vooral als platform om dingen met elkaar te kunnen delen, zoals bestanden, foto’s en korte verslagen van bedrijfsbezoeken.

Vergadertijd verkort

Het Nieuwe Werken (HNW) was voor de gemeente Woudenberg directe aanleiding om met Pleio aan de slag te gaan. Een van de speerpunten van het HNW-project was te ‘komen tot meer digitale kennis­deling en samenwerking’, verduidelijkt Nicole Verlangen, projectleider HNW. Gekozen werd voor Pleio. Niet alleen omdat de functies aansloten op de behoeften. ‘Het biedt mogelijkheden om met andere (overheids)organisaties samen te werken, het is laagdrempelig doordat het online beschikbaar is en het is vrij makkelijk in gebruik.’ Het emailverkeer is verminderd en de vergadertijd verkort. ‘Discussies zijn al via Pleio gevoerd.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr 10 van deze week

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie