digitaal / Partnerbijdrage

Datagericht werken in het sociaal domein

Datagericht werken in het sociaal domein. Stap voor stap grip op de knip

07 december 2021
Wouter-Keuris-Fotografie-06.jpg

Stap voor stap grip op de knip.

Centric en Kurtosis werken als een geoliede tandem samen bij het ondersteunen van gemeenten die datagericht willen werken in het sociaal domein. Centric levert de applicaties, Kurtosis ontwikkelt de dashboards. ‘Grip op de knip krijgen kan vandaag al’, zegt Johan Posseth, partner bij Kurtosis. ‘Maar begin klein, zodat je niet meteen in een moeras van data verdwijnt,’ zegt Frank de Nijs, enterprise innovator bij Centric. De Nijs en Posseth werken met twee aanvullende stappenplannen voor datagericht werken in het sociaal domein.

Frank de Nijs, enterprise innovator bij Centric:

‘Ambtenaren willen graag datagericht gaan werken, maar lopen tegen obstakels op. Dat bleek uit een onderzoek deze zomer van Kurtosis en Binnenlands Bestuur. Volgens de ambtenaren zijn er te weinig geschikte data of ze kunnen deze niet koppelen, waardoor het verband tussen oorzaak en gevolg niet altijd duidelijk is. Vaak is de oorzaak het ontbreken van focus, bijvoorbeeld op financiële aspecten. De eerste stap is dan ook samen met de belanghebbenden het zakelijke doel bepalen. Wat wil je met data, welk probleem lost het op? Welke data zijn er al en welke zijn nodig? Vervolgens zorg je dat de gewenste data ook daadwerkelijk op tafel komen. Hiervoor biedt Centric uitstekende ondersteuning met data-applicaties. Volwassenheid in datagericht werken is immers grotendeels afhankelijk van brondata en Centric staat aan die bron. Zorg er trouwens voor dat je nauw samenwerkt met de business owner. Want je gaat op zoek naar causale verbanden tussen data en dat luistert nauw. Onze marsroute gaat voort met het samenstellen van data voor de juiste inzichten, het ontwikkelen van analysemodellen en notificaties voor opvallende verbanden. Dat model ontwikkel je bij je gemeente eerst in een lab-setting. Zodra je het naar de praktijk brengt, is een feedback-lus nodig: bedenk wat je gaat meten om het effect van het werken met data te kunnen aantonen en te kunnen verantwoorden.’

 

Negen stappen voor datagericht werken:

 

1)      Maak de uitdagingen inzichtelijk

2)      Definieer de zakelijke kansen

3)      Zoek naar de relevante data

4)      Vind de causale verbanden in je data

5)      Evalueer de zakelijke waarde van deze verbanden

6)      Breng je model in de praktijk

7)      Laat de gebruikers zelf ervaren wat het model doet

8)      Leg de nieuwe activiteiten vast en meet hun zakelijke gevolgen

9)      Analyseer je data voor verdere stappen

 

Johan Posseth, partner bij databureau Kurtosis:

‘We staan nog maar aan het begin van wat er met data kan in het sociaal domein. Kijk ik naar de stappen die gemeenten de afgelopen jaren al hebben gezet, dan zie ik het zonnig in. Was het bij de start van de decentralisaties nog lastig genoeg om simpele statistieken, zoals clientaantallen en gebruikte voorzieningen, goed in beeld te brengen, tegenwoordig kunnen we al zoveel meer. Bijvoorbeeld: Hoe is de uitnutting van het budget? Wat is de zorgzwaarte per client? Wie verwijst? Wat is de winst van de gecontracteerde zorgaanbieders? Gemeenten hebben nu dus al veel profijt van onze dashboards die actuele en rijkere inzichten geven. Dat lukt omdat gemeenten veel werk hebben gemaakt van de datakwaliteit. En met de applicaties van Centric hebben we een goede basis om de data snel, simpel en veilig te ontsluiten. Ons stappenplan ‘Grip op de knip’ helpt gemeenten op basis van voortschrijdend inzicht datagedreven bij te sturen.’

 

Stap voor stap grip op de knip:

 

1)      Onderzoek cliëntenaantallen

2)      Verwijsgedrag

3)      Toename uitgaven

4)      Zorgzwaarte

5)      Winsten/rendement

6)      Handelingsperspectief

 

Voor meer informatie: frank.de.nijs@centric.eu en j.posseth@kurtosis.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.