Advertentie
digitaal / Nieuws

Nieuwe Commissie DiZa buigt zich over Eu Wallet

Partijen zijn nog niet gerust op plannen die voorlopig niet meer zijn tegen te houden.

02 februari 2024
europa-vlaggen-web.jpg

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen stemde in oktober al bij de Raad van de Europese Unie in over een compromisvoorstel van het ontwikkelen van de Europese Digitale Identiteit. Toch heeft de nieuwe commissie Digitale Zaken haar schriftelijke vragen gesteld, waaronder ook nieuwkomer NSC.

Als het compromisvoorstel door Brussel wordt goedgekeurd, wordt deze in alle Europese landen doorvertaald. Daarna komt de bal te liggen bij het Europees parlement en de Europese Raad, die nog moeten stemmen en een meerderheid moeten behalen. De lidstaten krijgen daarna de tijd om de digitale identiteit te ontwikkelen. Inmiddels heeft ook de nieuwe commissie Digitale Zaken zich gebogen over het project. 

Eerdere zorgen weggenomen

Hoewel Van Huffelen destijds aangaf dat de uitkomst van de onderhandelingen in lijn was met de Nederlandse inzet en er op alle punten van zorg van de Tweede Kamer waarborgen zijn opgenomen in het voorstel, namen diverse partijen nog een keer de voortgang van het project onder de loep.

Zo is GroenLinks-PvdA-fractie benieuwd welk risico er is op ‘function creep’. 'Dat wil zeggen: door het normaliseren van het gebruik van een Europese wallet, is het makkelijker om deze steeds breder in te zetten en de functionaliteit uit te breiden. Welke waarborgen zijn er dat de Europese wallet enkel dient voor het afgekaderde doel waar de lidstaten mee instemmen? Hoe verzekert de staatssecretaris dat het gebruik van een wallet niet verplicht wordt, direct of indirect?'

Maatregelen gegevensbescherming

De VVD vroeg naar welke concrete maatregelen er zijn genomen om gegevensbescherming en informatieveiligheid te garanderen. De leden van de NSC-fractie zijn benieuwd waarom ervoor is gekozen om het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met geraamde ontwikkelkosten van 32,3 miljoen euro zelf een EDI-wallet te laten bouwen, terwijl de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) als maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk met Yivi al een privacyvriendelijke, open source identiteitswallet van Nederlandse bodem beschikbaar heeft gesteld, die ook tegenkracht kan bieden tegen de potentiële dominantie van grote technologiebedrijven in de markt.

Uitsluiting burgers

NSC is met het oog op uitsluiting ook bezorgd over het feit dat dienstverleners die gebruik maken van de Europese Digitale Identiteit niet verplicht zijn om nog een analoog identiteitsbewijs te accepteren.   De BBB-fractie wil van Van Huffelen weten of er geen 'dark patterns' worden ingezet om Europese burgers richting het gebruik van de Europese digitale identiteit te sturen. Dat kan gaan om bijvoorbeeld de knop voor de EU Wallet groter te maken of een opvallende kleur te geven. Zowel BBB als de SP stellen verder dat een digitale identiteit nooit de enige manier van identificatie moet zijn en willen hier garantie voor hebben.

CU wil gesprek met filosofen en ethici

De ChristenUnie schrijft dat het zeer verrijkend zou zijn als niet alleen technische risico’s en de mate van gebruiksvriendelijkheid wordt onderzocht, maar ook een meer fundamentele risicoanalyse. Een pilot op een grootschalig niveau zou daarbij uitkomst kunnen bieden, om zo de effecten op sociaal-maatschappelijke aspect te toetsen. 'Bijvoorbeeld een onderzoek naar de mogelijke gevolgen als een bepaalde dienst van een organisatie of bedrijf enkel toegankelijk is via het gebruik van een id-wallet', schrijft de partij. De ChristenUnie zou ook graag zien dat er een nadrukkelijk gesprek wordt gevoerd met ethici, filosofen en sociologen op het snijvlak van maatschappij en digitalisering.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Is er al een burger gevonden die hierop zit te wachten, of doet dat wederom niet ter zake?
P. Smit
De EU-wallet komt er niet voor oplossingen maar juist om problemen te maken. Gij zult buigen of u wilt of niet!
Advertentie