Advertentie
digitaal / Nieuws

Plasterk tevreden over in 2017 behaalde digitalisering

Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat de doelstelling van het kabinet, om in 2017 een goed peil van digitale dienstverlening te bereiken, in hoge mate gerealiseerd is. Dat schrijft hij in de Eindrapportage Digitaal 2017.

25 oktober 2017

Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat de doelstelling van het kabinet, om in 2017 een goed peil van digitale dienstverlening te bereiken, in hoge mate gerealiseerd is. Dat schrijft hij in de Eindrapportage Digitaal 2017.

 

Digitale volwassenheid neemt langzaam toe

Plasterk beschrijft in het rapport welke resultaten er geboekt zijn en waar zijn ministerie op gebied van digitalisering dit jaar mee bezig is geweest. Ten opzichte van 2016 is de ‘digitale volwassenheid’ bijgehouden. Dit meet bijvoorbeeld of een organisatie digitale formulieren aanbiedt (100 procent volwassen), of een afdrukbaar online formulier heeft (33 procent volwassen). De gemiddelde digitale volwassenheid is in 2017 75 procent, waarmee de stijging ten opzichte van een jaar eerder 4 procentpunt is en 17 procent ten opzichte van de eerste meting in 2014, toen voor het eerst alle overheden betrokken waren in de meting. De gemiddelde digitale beschikbaarheid van de gehele overheid is 90 procent in 2017 tegenover 88 procent in 2016.

 

Meer samenwerking tussen overheden
Er wordt volgens de minister steeds intensiever samengewerkt door overheidsorganisaties waaronder gemeenten, provincies en waterschappen. ‘Dit wordt steeds minder vrijblijvend en structureler georganiseerd. Interprovinciaal is de start gemaakt met het programma 'Digitale Agenda Provincies'. In dit programma wordt gewerkt vanuit de samenhang van de verschillende aspecten van de digitale overheid voor provincies.' De onderdelen hiervan zijn onder meer de Omgevingswet, digitale duurzaamheid, de Wet Open Overheid, Wet GDI en de provinciale kerntaken.


2017 een tussenstation
De door het kabinet in 2012 gesignaleerde urgentie om als overheid sterk in te zetten op digitalisering is volgens Plasterk niet afgenomen. Door de snelheid van de ontwikkelingen neemt de urgentie zelfs alleen maar toe, zoals blijkt uit diverse rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en het Rathenau Instituut. Technologie maakt veel zaken ook complexer, schrijft Plasterk. Innovatieve dienstverlening moet daarom stapsgewijs verlopen zodat het voor alle burgers en ondernemers toegankelijk blijft. ‘Dat wil zeggen ook voor mensen met een beperking en voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Dit blijft investeringen vragen’, aldus Plasterk. Hij noemt 2017 een ‘tussenstation’, in voortdurende verbetering van ontwikkeling van overheidsdienstverlening.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Gelukkig is hij tevreden over zichzelf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
veestapel
Oké dan, wat heeft Plasterk wel goed gedaan; provinciale herindeling en megagemeenten in de ijskast. Soms is niets doen te prijzen.De Npo minder links maken is helaas niet gelukt maar het valt Roon niet aan te rekenen dat WNL linksdraaiende pvda bagger poept en powned ten onder is gegaan aan nihilistische ongein.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie