Advertentie
digitaal / Nieuws

'Overheid dreigt irrelevant te worden'

Davied van Berlo voorziet dat de rol van de overheid steeds beperkter wordt wanneer ze onvoldoende aansluiting zoekt met de nieuwe informatiesamenleving.

16 september 2012

De overheid wordt irrelevant als ze geen aansluiting zoekt bij de nieuwe netwerksamenleving waarin cocreatie rond een thema voorop staat. Dit zegt Davied van Berlo, geestelijk vader van Ambtenaar 2.0 en van het samenwerkingsplatform Pleio en huidig programmamanager Ambtenaar 2.0 bij de rijksoverheid, in Binnenlands Bestuur.

Ambtenaren moeten proactiever zijn
Ambtenaren moeten daarom proactiever en ondernemender worden. ‘Daarvoor zijn meer zelfstandig ondernemende ambtenaren nodig die meerwaarde creëren en rond dossiers en onderwerpen en verbindingen leggen tussen en binnen organisaties’, aldus Van Berlo.

Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken, dat hand in hand ging met de introductie van Ambtenaar 2.0 in 2007, is volgens Van Berlo weliswaar omarmd door overheden maar ‘uitgelopen op een feestje voor consultants en commercie en los komen te staan van de mensen’. Het is een doel op zich geworden- een juk zelfs. ‘Overheden voeren bezuinigingen uit onder het mom van het Nieuwe Werken maar aan de manier van werken verandert niets’, aldus Davied van Berlo.

99 procent ICT weggegooid geld
Programmamanager Ambtenaar 2.0 Van Berlo maakt in Binnenlands Bestuur ook korte metten met het ICT-beleid van de overheid. Volgens hem is 99 procent weggegooid geld. ‘Overheden denken onvoldoende na over de rol van ICT. Nu wordt het geld rondgestrooid. Die versnippering zorgt ervoor dat de ICT minder efficiënt en duurder is en dat er minder goed kan worden samengewerkt.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jos / Adviseur
Je moet toch al informatiekundig ontwerper zijn om in twee alinea's volstrekt niets te zeggen. Het is prachtig om het te hebben over het grote geheel, het systeem van Algemeen Belang. Echter, we leven in een samenleving die opgebouwd is uit het belang van individuen. En niemand voelt zich geroepen om vorm en inhoud te geven de gezamenlijkheid van al die belangen. Waarom? Omdat niemand het een moer interesseert. Vooral de "burger" niet!
Jos / Adviseur
En in dat licht gezien: aan wie dient de overheid zich dan onderdanig op te stellen. Aan haar onderdanen (burgers, bedrijven) die eigenlijk alleen maar blij worden als de overheid zijn of haar eigenbelang dient? Kom op Jan van Til, luchtballonnen oplaten kan iedereen. Wordt eens concreet?
W.Wilkens
M.i. draait Van Berlo oorzaak en gevolg om. De overheid is, zeker bij de politiek, al een tijdje minder relevant en heeft hierdoor achterstallig onderhoud opgelopen. Hypes zoals het Nieuwe Werken en dus ook het hele ICT 'gebeuren' krijgen o.a. hierdoor een obligatie bejegening, zonder beleving. Dit zal zich blijven doorzetten als de politiek zich niet eerst eens afvraagt wat men van een overheid wil. Tot nu toe wordt voor het antwoord op die vraag enkel gegrepen naar kleinere overheid, wat overigens gerust de uitkomst van een discussie kan zijn, en aantasting van de rechtspositie van ambtenaren, waardoor de publieke sector als geheel onaantrekkelijk is als werkterrein.Iedere vernieuwing zal hierop stranden.
Morsnova / inwoner
Van Berlo heeft gelijk, maar het verschijnsel is niet nieuw. Het proces van marginalisering van de overheid is al veel langer aan de gang. Vond je het dertig jaar geleden nog interessant om met vertegenwoordigers van de overheid te overleggen, nu is dat helemaal niet meer aan de orde. De overheid is er nu alleen nog maar voor het invullen van randvoorwaarden en allerlei al of niet hinderlijke regeltjes.Dat ligt inderdaad aan zaken als het innovatief vermogen. Maar de echte oorzaak ligt nog dieper. De overheid is al decennialang niet meer interessant als werkplek voor talent met ambitie. En innovatieve mensen kiezen er de laatste paar jaar voor om als zelfstandige verder te gaan en zich te ontwikkelen in netwerkverbanden. De overheid is nog ingericht als inde jaren zestig: formeel en hiërarchisch. De politiek zal daar weinig aan veranderen, want politici zijn voor de overgrote meerderheid ook ambtenaren. En zo drijven de publieke en private sfeer steeds verder uti elkaar.Deze werelden verstaan elkaar ook steeds minder. Dat is voor de samenleving als zodanig geen goed nieuws.
Jan van Til / Tought-Leader
Overheid wint aan nut en relevantie naarmate ze zich onderdaniger t.o.v. haar onderdanen weet op te stellen. Naarmate ze zich dieper bewust is van haar zoden aan de dijk zettende Dienende taken – beter gezegd. Dat spoor lijkt helaas vergaand bijster.Het Algemeen Belang – een tot op het bot infrastructurele aangelegenheid en derhalve overheidstaak bij uitstek – wordt (bestuurlijk) al snel aan alsmaar kleinere snippertjes gescheurd en aansluitend losgelaten bij allerhande overheidsinstantie(tje)s die er hun overvolle dagtaak aan hebben. Tal van versnipperde Algemene Belangetjes vechten al sinds jaar en dag om de voorrang. En vrijwel niemand lijkt vandaag de dag nog in de gaten te hebben waar het ook nog maar weer om draait. Het zou moeten draaien om dat (oorspronkelijk) grotere geheel (systeem) van Algemeen Belang… dat systeem dat zoveel meer is dan de som der snippers. Dáár moet het (ook) omdraaien.
Advertentie