Advertentie
digitaal / Nieuws

Opbrengsten SPEER moeizaam

Het project SPEER van Defensie brengt vooralsnog minder op dan in 2003 verwacht.

29 oktober 2009

De procesmatige opbrengsten van het beruchte project SPEER van het ministerie van Defensie blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen uit 2003. Dat meldt staatssecretaris Jack de Vries in zijn halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer.

Volgens de staatssecretaris is er vooruitgang geboekt. Op 8 juni is het fregat Hr. Ms. van Speijk als eerste overgegaan op het materieellogistieke ERP-systeem van SAP, de basis voor SPEER (Strategic Project ERP Enabled Reengineering). Een tussentijdse ‘peilstoktoets’ van het hele programma in mei heeft wel uitgewezen dat de databeheerorganisatie en de migratieplanning moesten worden aangepast. De voltooiing van fase 1 van SPEER is desondanks nog steeds voorzien voor midden 2014; het investeringsbudget bedraagt in totaal € 268,1 miljoen.

De in 2003 veronderstelde programma-opbrengsten door proces-efficiency in de vorm van een besparing van 668 voltijds-banen (VTE’s) blijken niet zo makkelijk te realiseren. “Zoals bekend moeten de opbrengsten worden gevonden in het materieellogistieke functiegebied en in het functiegebied planning en control. Zij vloeien voort uit de mogelijkheden die het ERP-systeem biedt om de processen doelmatiger te laten functioneren en de verwachting dat het werken met één systeem en met dezelfde processen de mogelijkheid biedt de organisatie doelmatiger in te richten. Uit het onderzoek is gebleken dat het niet eenvoudig zal zijn de beoogde opbrengsten te verwezenlijken. De organisatie van 2003 is immers niet meer dezelfde als die van nu”, aldus De Vries. Een jaarlijkse bespraing van 20 miljoen euro op de materieelexploitatie wordt wel gehaald.

Ook is er volgens De Vries sprake van een begrotingstechnisch ‘faseverschil’ in de realisatie van de besparingen. “Dit impliceert dat opbrengsten in hun volle omvang niet voor het einde van SPEER fase 1 kunnen worden behaald. Dit neemt niet weg dat Defensie vasthoudt aan de oorspronkelijke doelstelling zoals vastgelegd in de begroting 2010 en de meerjarenraming, ook uit budgettaire noodzaak” (FB)

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie