Advertentie
digitaal / Nieuws

Gevolgen voor milieu grootste datacenter onduidelijk

Voor de komst van een nieuw groot datacenter bij Zeewolde is meer onderzoek nodig naar de gevolgen voor de aanwezige natuur en de gezondheid van omwonenden. Dat zegt de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) in haar advies aan de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland.

29 april 2021
Binnen in datacentrum
Shutterstock

Voor de komst van een nieuw groot datacenter bij Zeewolde is meer onderzoek nodig naar de gevolgen voor de aanwezige natuur en de gezondheid van omwonenden. Dat zegt de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) in haar advies aan de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland. 

Grootste van Nederland

Zo ontbreken plannen hoe er op het terrein zelf meer duurzame energie kan worden opgewekt en er is meer aandacht nodig voor het gebruik van restwarmte. Het datacenter moet op een bedrijventerrein van 166 hectare komen, en wordt daarmee het grootste van Nederland. Zowel de gemeente Zeewolde als de provincie Flevoland moeten over de komst een besluit nemen, en hebben met een milieueffectrapport de mogelijke gevolgen voor de omgeving onderzocht.

 

Opwekken

In het rapport ontbreekt een variant die beschrijft hoe het terrein van het datacenter maximaal duurzame energie wordt opgewekt in plaats van alleen verbruikt. 'Vanuit het klimaatoogpunt is een variant waarbij maximaal zelf energie wordt opgewekt onmisbaar. Denk hierbij aan het volledig benutten van daken, gevels, parkeerplaatsen, waterpartijen en alle andere open terreinen met zonnepanelen en mogelijk kleinschalige windturbines', aldus de onderzoekers.

 

Oververhitting

De commissie stelt verder dat 'de milieugevolgen van het koelen en van het benutten van de warmte beter in beeld moeten zijn'. Bij het gebruik van het datacenter ontstaat namelijk veel warmte. Om oververhitting te voorkomen wordt daarom gekoeld via de lucht en met water. Warmte die overblijft kan gebruikt worden om gebouwen of huizen te verwarmen. Daarvoor zijn dan wel een buizenstelsel en andere voorzieningen nodig, aldus de commissie. De effecten van de benodigde infrastructuur voor transport en hergebruik van restwarmte moeten nog worden onderzocht, stellen de onderzoekers.

 

Aanvullen

De provincie en de gemeente hebben laten weten het rapport eerst te laten aanvullen. Na de aanpassing wordt het opnieuw door de commissie beoordeeld, en daarna nemen de twee overheden pas een besluit. (ANP)

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ab / beleidsmedewerker
In dit overbevolkte land waarin we al boven de 100% van de beschikbare ruimtemogelijkheden zitten, moeten we de komst van dit datacentrum aan een zeer brede overweging onderwerpen, niet alleen milieukundig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Als we geen landbouwgrondstoffen uit de derde wereld zouden kunnen importeren zoals soja, dan had Nederland een groot tekort aan landbouwgrond. Wat dat betreft zonde om de prachtige klei uit Zeewolde op te offeren aan?? Voordeel voor Nederland??
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roberto / Medewerker IT
De enige opbrengst is de verkoopopbrengst van de grond. Die is eenmalig. De verkoopprijs is een mega aanjager van dit proces, 160 hectare bedrijfsgrond levert een fors bedrag op. Waarschijnlijk ca. 130 miljoen euro, De vraag is wie hiervan profiteert. Waarschijnlijk zowel boeren als gemeente. Deze financiële belangen, op lokaal niveau, maken het volstrekt bezopen dat de besluitvorming over dergelijke projecten bij een gemeente mag liggen. De dollartekens in de ogen van zowel boeren als gemeente bepalen alles.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Heleen / Communicatie adviseur
Voor alle onbenullen, de cijfers staan gewoon in de grondexploitatie van de gemeente Zeewolde. De winst voor de gemeenschap is minimaal. 160 hectare en maar 3.300.000 opbrengst. Kijk op de website van “ons Zeewolde”. De informatie die daar staat, is schokkend. Het verkwanselen van dit land is een te klein woord voor deze ontwikkeling.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jean / beleidsmedewerker
Wie alle stukken leest via de website van de gemeente Zeewolde kan maar toch één conclusie komen en dat is dat de voordelen voor Nederland, laat staan voor Zeewolde, uit de duim zijn gezogen. Een gemeente Zeewolde kan wellicht voordeel halen uit een gewoon bedrijventerrein. Maar hier niet uit, qua werkgelegenheid of wat dan ook.

Dus ergens moet er een belangrijke drijfveer zijn voor dit proces en dat zal uiteraard geld zijn. Iemand verdient hieraan en anderen betalen dus de rekening. Door milieuvervuiling, bederf van landschap of anderszins. Zo gaat dat in dit land. De huidige “liberale” kabinetten zorgen ervoor dat bepaalde groepen kunnen verdienen, ten koste van anderen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
"Gelukkig" lost de "omgevingswet" al deze problemen in de toekomst op: "NOT". We verkopen eigendommen en bodemschatten die van ons allemaal zijn, en we laten particulieren en bedrijven daar ongebreideld van profiteren. Maar we durven daar onvoldoende voor terug te vragen. Wat krijgen we er wel voor terug: superrijken zoals Elon Musk. of Marc Zuckerberg, Larry Page en vele anderen. Zo heeft de verkoop van Nederlandse energiebedrijven aan heeft éénmalig veel geld opgeleverd, maar de echte winst vloeit nu structureel weg uit Nederland en zelfs Europa. Grond, olie en gas en vele bodemschatten zouden van ons allen moeten zijn. Noorwegen heeft dit lang geleden al begrepen, de staat bewaart dit geld voor alle Noren en laat iedereen daar van profiteren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ferdinand / Bol beratung
Kan google of datacentereigenaar niet zelf een polder droogmalen of een eiland in de Noordzee aanleggen met windmolens er op?Uitstekende landbouwgrond verkwanselen voor laagwaardig gebruik? Wie bedenkt dat?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jean / beleidsmedewerker
Het lijkt erop alsof alle vormen van ontwikkeling en groei niet ten gunste komen van de bevolking. Het is de politiek die dit faciliteert en het zijn anderen die de winst opstrijken. De kabinetten Rutte lijken de grote boosdoener, echter, dit is al veel langer aan de gang en CDA en D’66 doen even hard mee. Het is de weg die is ingeslagen en inmiddels wordt het hoog tijd om een keer een afslag te nemen. Scandinavische landen als Noorwegen en Denemarken lijken het op alle fronten beter te doen, daar lijkt de politiek meer ten dienste te willen staan van hun inwoners en niet van personen en organisaties die de politiek gebruiken om hun belangen te behartigen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Robin / influencer
Gaat u maar eens ten noorden van Medemblik kijken hoe mooi al die datacenters en mega windmolens passen in het landschap.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E. Terwel en M. Terwel -Hamster / gepensioneerd leraar MBO en predikante
We spreken onze verontrusting uit over de slechte gesloten bestuurs cultuur waar achterkamertjespolitiek bedreven wordt zonder de burger te raadplegen. Te grote beslaglegging op de energie. Zo komt Nederland nooit aan de vereiste klimaatdoelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roberto / Medewerker IT
Het is jammer dat de toets “de ontwikkeling is in strijd met” wel duidelijk in de wetgeving staat, maar de toets “dient dit het algemeen belang” niet. De afweging “is deze ontwikkeling in het algemeen belang” zou in wetgeving moeten worden verankerd en ook juridisch toetsbaar moeten zijn. Lastig, maar in een overbevolkt land komen we er niet onderuit om elke ontwikkeling zeer kritisch te bekijken op meerwaarde. Het grote plan voor Nederland is er niet, dus op deze manier kunnen we iets in die richting in gang zetten. En voorkomen dat privé belangen zoals die van grondeigenaren die willen cashen gebruik maken van de politiek om hun zakken te vullen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie