of 60831 LinkedIn

Waterschap Hunze en Aa's haakt al af bij Het Waterschapshuis

Waterschap Hunze en Aa's heeft alvast de handdoek in de ring gegooid. Per 1 januari stapt het waterschap uit Het Waterschapshuis: te duur en te riskant.

In de aanloop naar een beslissing over hoe het ICT-samenwerkingsverband van de waterschappen - Het Waterschapshuis - verder gaat, heeft Hunze en Aa's alvast de handdoek in de ring gegooid. Per 1 januari stapt het waterschap uit de gemeenschappelijke regeling.


Facilitair bureau
Het acht jaar geleden opgerichte Waterschapshuis vergadert op 11 november over zijn toekomst. De meest waarschijnlijke nieuwe opzet is ombouw naar een facilitair ICT-bureau dat samen inkoopt, standaardiseert en adviseert, maar geen grote ICT-projecten meer op zich neemt. Hunze en Aa's wacht die discussie niet af. "Door uit deze samenwerking te stappen lopen we geen risico als projecten mislukken. Bovendien hebben we aangetoond dat we flexibeler, sneller en goedkoper kunnen werken met minimaal dezelfde kwaliteit. In de toekomst zoeken we voor ICT-projecten de samenwerking met regionale partners."

Kleiner verband
Bestuurslid Jakob Bartelds van Hunze en Aa's: "Wij hebben de scenario's bekeken en beoordeeld op wat wij belangrijk vinden. We zien nog te veel risico's die we niet willen nemen." Samenwerking op ICT-gebied met andere partijen is niet uitgesloten, verzekert hij, maar dat moet in kleinere en wellicht wisselende verbanden. "Dus met een paar waterschappen of een paar gemeenten."

Eigen kracht
"We trekken ons niet terug uit gezamenlijke verantwoordelijkheden", zegt Bartelds, maar Het Waterschapshuis heeft volgens hem in de verwachte opzet nog steeds "een te groot stuk algemeen, met dus te veel overhead-kosten". Hunze en Aa's denkt het op eigen kracht uiteindelijk goedkoper te kunnen dan in het samenwerkingsverband. "En dat is natuurlijk geld dat we niet bij onze ingelanden op hoeven te halen."

Twee niveaus
In een bestuursvoorstel, dat op 30 oktober nog formeel door het algemeen bestuur geaccepteerd moet worden, schetst de dijkgraaf de kern van het probleem. "In februari 2013 hebben wij in onze zienswijze op de invulling van HWH 2.0 aan de Stuurgroep reeds aangegeven de samenwerking tussen waterschappen op ICT gebied te zien op twee niveaus, te weten landelijk en situationeel (wisselende partijen). Hierbij dient de samenwerking op landelijk niveau zich te beperken tot die ICT-producten waarbij er een toegevoegde waarde aangetoond kan worden. Wij menen dat de huidige koers daar niet in voorziet." Uittreden is dus het devies, en de eerstvolgende mogelijkheid daartoe is 1 januari 2014.

Andere waterschappen
Hunze en Aa's zegt in het stuk 'om zich heen' vergelijkbare bewegingen te zien. "Bij wetterskip Fryslân en waterschap Scheldestromen wordt gewerkt aan de ontwikkeling en invulling van een eigen informatielandschap. Ook de Rijn-Oost waterschappen oriënteren zich hierop." Bartelds wil daar verder niet op ingaan. "Dat ligt erg gevoelig." Een tweetal andere waterschappen heeft ook al enigszins negatief gereageerd op de voorgenomen plannen van Het Waterschapshuis. Regge en Dinkel en Velt en Vecht vinden dat niet goed naar de behoeften is gekeken en voorzien veel discussie over de nieuwe taken. Ook willen ze (net als Hunze en Aa's) meer ruimte voor regionale samenwerking.

Mislukt project
Het Waterschapshuis is begonnen als stichting, maar sinds begin dit jaar een gemeenschappelijke regeling omgezet. Dat gebeurde naar aanleiding van het mislukte en kostbare Tax-i-project, dat een gezamenlijk belastingsysteem voor alle waterschappen moest opleveren. Veel waterschappen hebben dat inmiddels op regionale basis opgelost. De stemming over het plan HWH 2.0 op 11 november moet een definitieve samenwerkingsvorm opleveren.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.