of 61441 LinkedIn

Rotterdams blockchainsysteem voor huurcontracten klaar

Rotterdam heeft de bouw van een digitaal systeem dat werkt op basis van blockchaintechnologie voor de verwerking huurcontracten afgerond. De gemeente heeft er in samenwerking met het Cambridge Innovation Center (CIC) en Deloitte een half jaar aan gewerkt. De arbeidsintensiviteit van de verwerking van contracten is daardoor sterk verminderd.

Rotterdam heeft de bouw van een digitaal systeem dat werkt op basis van blockchaintechnologie voor de verwerking huurcontracten afgerond. De gemeente heeft er in samenwerking met het Cambridge Innovation Center (CIC) en Deloitte een half jaar aan gewerkt. De arbeidsintensiviteit van de verwerking van contracten is daardoor sterk verminderd.

Blockchaintechnologie
Met behulp van blockchaintechnologie verloopt de vastlegging van de contracten snel en veilig en wordt de data uitgewisseld in een gedeelde database. Alle betrokkenen zoals de taxateur, de makelaar, de koper, de verkoper, bank en kadaster kunnen allemaal tegelijk over dezelfde actuele informatie beschikken. meervoudige controle op dezelfde data is door de technologie niet meer nodig. Verhuur en verkoop van ruimten wordt in de toekomst daardoor goedkoper en efficiënter, meldt Deloitte in een persbericht. 

Revolutie

Deloitte gelooft dat blockchain een digitale revolutie teweeg gaat brengen in de vastgoedsector. 'Blockchain in de vastgoedsector vergroot het vertrouwen tussen de verschillende partijen doordat data transparant wordt opgeslagen en de kans op fouten in informatie kleiner wordt. De applicatie die wij ontwikkeld hebben, legt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe business modellen en toepassingen door de vastgoedsector, maar ook daarbuiten. Voor consumenten betekent het dat de transactiekosten voor huren en vooral wonen een stuk lager kunnen uitpakken dan nu', aldus een manager van Deloitte.


Noodzaak van innoveren
Rotterdam heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling. Volgens wethouder Economie Maarten Struijvenberg is dat noodzaak. 'Echte innovatie realiseer je als je het lef hebt je nek uit te steken. Als je bedrijfsketens écht wil veranderen in plaats van de status quo wat op te rekken. Dit is daar een voorbeeld van. Wij zijn als gemeente medeverantwoordelijk voor het vormgeven van de nieuwe economie. Ik help dus graag dit soort ontwikkelingen te versnellen.'

Gemeenten storten zich op Blockchain

Gemeenten, maar ook veel andere overheden hebben zich vol overgave op blockchain gestort.

De ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU) verkent de mogelijkheden van blockchain-technologie. De organisatie heeft vorig jaar in een whitepaper uitgelegd wat de technologie inhoudt en welke kansen deze biedt voor overheidsdienstverlening. ICTU pleit in het document voor een door blockchaintechnologie geïnspireerde datanutsvoorziening voor Nederland.

Nieuwe ideeën
In Groningen heeft een hackaton met Blockchaintechnologie in februari vele ideeën opgeleverd voor toepassingen. Een van de winnende ideeën is een nieuwe digitale identiteitsservice voor vluchtelingen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) gaat met de ontwikkeling van blockchain-identiteitsservice aan de slag en zoekt nu partners om dit verder te ontwikkelen.  Ook Het Kadaster en de gemeente Amsterdam verkennen het openbare, digitale en decentrale grootboek. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.