of 64740 LinkedIn

Plasterk benoemt deskundigengroep elektronisch stemmen

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een deskundigengroep benoemd voor elektronisch stemmen en tellen van de stemmen bij verkiezingen. De groep doet onderzoek naar specificaties voor het systeem en de kosten.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een deskundigengroep benoemd voor elektronisch stemmen en tellen van de stemmen bij verkiezingen. De groep doet onderzoek naar specificaties voor het systeem en de kosten.

Betrouwbaarheid
De deskundigen gaan specificaties opstellen die een hoge betrouwbaarheid van elektronisch stemmen moeten waarborgen. De specificaties worden opgesteld voor het ontwikkelen van apparatuur voor elektronisch stemmen en het tellen in het stemlokaal. Daarnaast wordt er onderzocht of er draagvlak is voor die specificaties. De markt moet systemen kunnen leveren die aan de gestelde specificaties voldoen en ook moet duidelijk zijn wat de kosten zullen zijn.

Leden
De door Plasterk benoemde voorzitter van de deskundigengroep is ingenieur Ronald Prins, deskundige in cryptografie en medeoprichter van Fox-IT. Er zijn daarnaast zes leden benoemd: Daan van Eijck, Marcus Kuhn, Joost Visser, Melanie Volkamer, Marc Witteman en burgemeester Aat de Jonge (Dronten). De groep brengt aan het einde van dit jaar verslag uit.


Statement VNG
De VNG maakte op zijn website bekend voorstander te zijn van elektronisch stemmen, zeker als het rijk de kosten voor zijn rekening neemt. Een methode met elektronisch stemmen is duurder dan de huidige methode, zo schrijft de organisatie. 'De VNG is blij met het commissieadvies aan minister Ronald Plasterk. Na jaren stemmen met papier is er nu zicht op een betere methode.' VNG wil graag meehelpen aan een ander stemproces, maar niet opdraaien voor hoge kosten. 'De uitgaven zijn op basis van artikel 108 Gemeentewet voor het rijk.'


Rectificatie: In een eerdere versie van dit bericht werd vermeld dat burgemeester Marc Witteman van de gemeente Stichtse Vecht een van de leden van de deskundigengroep zou zijn. Het gaat echter niet om de burgemeester van Stichtse Vecht, maar om naamgenoot Marc Witteman van het bedrijf Riscure.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door peter op
De opdracht van de commissie richt zichop de verkeerde vragen. Grootste risico bij elektronisch stemmen is dat familieleden elkaar nu onder druk kunnen zetten tijdens het stemmen. Bij stemmen op papier sta je alleen in het hokje, en stem je hoe je wil. Bij elektronisch stemmen kan je partner je dwingen op een bepaalde manier te stemmen door achter je te komen staan en mee te kijken. Dus graag niet alleen technici in de commissie, maar ook gedragsexperts, met expertise rond huiselijk geweld.
Door A. Willemsen op
@Sjaak. Algemeen is bekend dat een machine minder fouten maakt dan een mens. Waar ben je bang voor? En wat betreft de opkomst: die was in gemeenten die destijds wel stemcomputers gebruikten niet lager dan bij gemeenten waar nog op papier werd gestemd. Je kunt wel krampachtig vast blijven houden aan de "ouderwetse" manier van stemmen, maar je ontkomt hier niet aan verandering (in mijn ogen verbetering). De reactie van Jan kan ik geheel onderschrijven.
Door Sjaak (burger) op
@Jan. Wie zijn reactie begint met 'onbgrijpelijk'geeft meteen te kennen niet ontvankelijk te willen zijn voor de argumentatie van degene tegen wie hij opponeert. Stemmen met een 'machine' is efficiënter. Er staan echter redenen om dat niet te doen tegenover, zoals veiligheid en betrokkenheid. Bij het stemmen op papier worden fouten gemaakt, maar die zijn van kleinschalige aard, eenvoudiger te achtehalen (zelfs bij een openbare telling meteen constateerbaar) en vast te stellen d.m.v. een hertellingsprocedure. Bij machinestemmen is dat allemaal veel ingewikkelder en bovendien is de transparantie veel minder. Immers, eenvoudige waarneming volstaat niet meer, want er zijn technici nodig om inzicht te verkrijgen in de correcte werking en juiste hantering van de stemmachines. Wie zal de bewakers zelf bewaken? Waakzaamheid van wakkere burgers is bij dit issue een must.
Door Jan op
@Sjaak en Henk. Onbegrijpelijk jullie voorkeur voor stembiljet en rode potlood. Je moest eens weten hoeveel fouten daarbij met de telling gemaakt worden. En als die al ontdekt worden, worden verschillen gewoon gladgestreken als hertelling geen verbetering oplevert. Ik weet dat uit eigen ervaring op vele stembureaus. Dan kan er met stemmachines veel minder mis gaan, zeker als die geijkt worden. Sneller, efficienter en veiliger, wat wil je nog meer? Sterker nog: onderzoek meteen maar of iedereen die dat wil zijn stem via internet kan uitbrengen. Moet kunnen met een unieke eenmalige code die iedereen dan op zijn oproepkaart of apart per post zou moeten ontvangen. Ik herinner me dat dit met waterschapsverkiezingen al eens is toegepast. Het komt de opkomst zeker ten goede.
Door Sjaak (burger) op
Betwijfeld moet worden of een commissie onder voorzitterschap van 'een techneut' en met burgemeesters als lid, de juiste adviesclub is. Zij zijn geprogrammeerd om afscheid te nemen van het stemmen op papier en het is nog maar de vraag of dat wel de aangewezen weg is. Moet snelheid v.w.b. de uitslagen de doorslag geven? Moet het alleen maar efficiënt? Speelt veiligheid, ook qua gevoel bij burgers (de kiezers) geen rol? Wodt er niet gedacht aan vervreemdingseffecten en verliesvan betrokkenhid bij het stemmen als het een kwestie van 'een knop' wordt? En de kosten? Tot slot nog de meta-vtaag: Moet bij de introductie van nieuwe technologie niet vooraf de vraag gesteld worden wat de maatschappelijke effecten zijn?
Door henk bongers (burger) op
Alhoewel het bij de overheid in de ICT een constante stroom van missers is en er ongelooflijk veel geld wordt verspild kun je veel automatiseren.

ALLEEN NIET HET STEMMEN!!!!!!
Het is een zwaar bevochten grondrecht van mensen om te mogen stemmen en de beleving om met een rood potlood je stem uit te brengen in een stemhokje is een culturele traditie van groot belang.
Van die traditie blijf je AF!!!! als minister, let op dus ook Plasterk, en evenzo andere dom kakelende politici.

In de Nederlandse culturele tradities wordt al veel te veel geknabbeld. Dat moet stoppen zodat die specifiek Nederlandse tradities in ere worden gehouden.
Door A. Willemsen op
Hahaha, lekker naief. Ik weet nu al wie deze rekening gaat betalen.