of 63000 LinkedIn

Overheidsalmanak staat bol van de fouten

De informatie over overheden, bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren in de officiele overheidsalmanak is vaak onvolledig of foutief. Dat constateert de Open State Foundation (OSF). Informatie over het aantal raadszetels klopt niet, namen van raadsleden worden foutief gespeld of soms helemaal weggelaten.

De informatie over overheden, bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren in de officiele overheidsalmanak is vaak onvolledig of foutief. Dat constateert de Open State Foundation (OSF). Informatie over het aantal raadszetels klopt niet, namen van raadsleden worden foutief gespeld of soms helemaal weggelaten.

Actueel

In de overheidsalmanak wordt door het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) een lijst bijgehouden van overheidsorganisatie en namen van politieke vertegenwoordigers en overheidsfunctionarissen. De informatie kan gebruikt worden door burgers, belangenorganisaties, bedrijven en journalisten. Maar volgens de OSF slaagt het KOOP er niet in om de lijst actueel, volledig en correct te houden. Bij meer dan 90 procent van de gemeenten wordt verkeerde of onvolledige informatie gebruikt.  

 

Meting

Uit een recente meting van de OSF bleek dat er onder andere veel fouten worden gemaakt met namen van volksvertegenwoordigers. Bij bijna 15% van de gemeenten kwam de naam in het register niet overeen met de gegevens van de Kiesraad, en bij 18,5 % van de gemeenten klopt het aantal vermelde raadszetels in de gemeente niet. Bij negen provincies missen de gegevens over de statenleden zelfs volledig.

 

Kopen

Volgens Tom Kunzler, adjunct-directeur van de OSF, krijgt het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar KOOP onder valt,  niet de juiste informatie van lokale en provinciale overheden. ‘Hierdoor zijn onder andere belangenorganisaties, onderzoekers maar ook overheden zelf verplicht om elders lijsten te kopen voor duizenden euro’s of om zelf gegevens te gaan verzamelen. We sporen het ministerie daarom aan om werk te maken van een kloppende almanak.’

 

Alternatief

De Open State Foundation heeft daarom besloten om zelf een alternatieve almanak te lanceren die wel volledig moet worden. Op Allmanak.nl moeten gegevens van overheden, het parlement en de Kiesraad worden gebundeld om een meer volledig en up-to-date register te krijgen. Bij onvolledige informatie kan een gebruiker dit zelf aangeven. De website stuurt de melding dan door naar de betreffende overheid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.