of 65101 LinkedIn

Knops wil opheldering over webtoegankelijkheid

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken gaat tijdens zijn overleg met VNG aandacht besteden aan de aarzeling bij gemeenten bij het voldoen aan nieuwe eisen voor webtoegankelijkheid. Dat schrijft hij in zijn antwoord op Kamervragen van Groenlinks naar aanleiding van een artikel van Binnenlands Bestuur.

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken gaat tijdens zijn overleg met VNG aandacht besteden aan de aarzeling bij gemeenten bij het voldoen aan nieuwe eisen voor webtoegankelijkheid. Dat schrijft hij in zijn antwoord op Kamervragen van Groenlinks naar aanleiding van een artikel van Binnenlands Bestuur.

'Overheden maakten andere keuzes'

Knops schrijft naar aanleiding van de vragen onder meer dat hij het beeld dat in het artikel wordt geschetst herkent. Slechts een derde van de gemeenten is volgens deskundigen momenteel ‘goed bezig’ met het voldoen aan de eisen. Per september 2019  kan het niet voldoen aan de wetgeving sancties opleveren, waardoor veel gemeenten flink aan het werk moeten. De wetgeving geldt al sinds 2008 en volgens Knops zijn er overheidsinstanties die ‘andere keuzes’ hebben gemaakt. ‘Gegevens die de afgelopen jaren voor monitoringsdoeleinden zijn verzameld onderbouwen het beeld dat in het artikel wordt geschetst. Waarom gemeenten momenteel zouden aarzelen om aan de slag te gaan met webtoegankelijkheid is mij niet bekend. Ik zal dit betrekken in mijn reguliere overleg met de VNG.’

 

Geen volledig beeld van situatie mogelijk

Op de vraag wat op dit moment de stand van zaken is op gebied van toegankelijkheid bij de overheid, schrijft Knops onder meer dat op transparante wijze verantwoording afleggen over toegankelijkheid voor overheden verplicht wordt omdat binnenkort het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid in werking treedt. ‘Op dit moment is er echter nog geen volledig beeld, mede omdat de exacte eisen waaraan toegankelijkheidsverklaringen moeten voldoen nog door de Europese Commissie moeten worden vastgesteld.’ Knops meldt dat een aantal overheidsinstanties de eigen websites al heeft laten toetsen op toegankelijkheid. ‘Van 19 websites bij gemeenten, 4 bij provincies, 1 bij een waterschap en 18 bij de rijksoverheid kan worden aangetoond dat ze aan alle toegankelijkheidseisen voldoen. Een grotere groep overheidsinstanties heeft wel verbetering toegepast, maar nog geen volledig resultaat bereikt en/of dit nog niet voldoende inzichtelijk gemaakt.’

Blijvende aandacht nodig

De staatssecretaris schrijft dat blijvende aandacht nodig is. ‘Toegankelijkheid is - net als bij informatiebeveiliging en gegevensbescherming - geen project met een begin en een eind, maar een cyclisch proces. Daarbij dienen regelmatig verbeteringen te worden gepland, doorgevoerd, geëvalueerd en geborgd. Alleen op die manier kan een reeds behaald niveau van toegankelijkheid worden vastgehouden en aan verdere verbetering worden gewerkt.’ Dat gemeenten in september allemaal een plan van aanpak moeten hebben voor het digitaal toegankelijkheid maken van hun website, is volgens Knops geen verplichting. ‘Na inwerkingtreding van het besluit is het aan de verantwoordelijke overheidsinstanties zelf hieraan invulling te geven. Ik ga er vanuit dat zij deze serieus oppakken.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.