of 60715 LinkedIn

In Castricum zijn raadsbesluiten tenminste doorzoekbaar

Alle besluiten van de gemeenteraad op een rij, met het stemgedrag erbij. Een gemeenteraadslid in Castricum zette het voor zijn eigen gemeente op een rijtje.

Alle besluiten van de gemeenteraad op een rij, met het stemgedrag erbij. Een gemeenteraadslid in Castricum zette het voor zijn eigen gemeente op een rijtje, buiten de gemeentelijke site om. Handig voor de verkiezingen.

Doorzoekbaar
Op gemeenteraadcastricum.nl heeft D66-raadslid Marcel Steeman alle794 besluiten, moties, amendementen en initiatiefvoorstellen van de gemeenteraad uit de lopende raadsperiode op een rijtje gezet, doorzoekbaar en met het stemgedrag per raadslid erbij. Steeman liep al een tijdje met het idee rond, maar na de berichten in januari over de onvindbaarheid van raadsinformatie besloot hij er in zijn vrije tijd werk van te maken. Zijn frustratie was dat er over eerder genomen besluiten vaak moeilijk de juiste informatie was terug te vinden. "Ik krijg veel meer reacties op de site dan ik had voorzien", zegt hij. Op de overkoepelende site onzegemeenteraad.nl kunnen ook andere gemeenten binnen Steemans sjablonen een vergelijkbaar overzicht maken. "Verschillende gemeenten hebben al belangstelling getoond."

Ook intern lastig
Het inrichten van de site was een flinke klus, aldus Steeman. "De toegankelijkheid van die informatie is intern bijna net zo slecht geregeld als voor de burger. Ik moest alles halen uit slecht opgemaakte PDF-bestanden." Het bijhouden van de site kost hem nu per gemeenteraadsvergadering zo'n tien minuten. Maar Steeman denkt dat andere gemeenten die via onzegemeenteraad.nl een vergelijkbare site willen inrichten, dat waarschijnlijk niet voor de gemeenteraadsverkiezingen voor elkaar krijgen, al heeft hij een deel van het voorwerk gedaan. "Het is heel erg afhankelijk van de beschikbaarheid van de informatie over de besluiten. Als het zo is als in Castricum, gaat dat niet lukken. Misschien dat één of twee gemeenten het voor 19 maart voor elkaar krijgen.

Bredere schaal
Dat de site zo aanslaat heeft Steeman een beetje overvallen. Hij denkt na over hoe hij onzegemeenteraad.nl op bredere schaal ter beschikking kan stellen, al of niet met de hulp van anderen, en eventueel als mogelijke inkomstenbron.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marissa Driesprong (Communicatiemedewerker) op
NotuBiz verzorgt de digitale verslaglegging van raads- en commissievergaderingen voor een kleine 200 Nederlandse gemeenten. Hier hoort ook het registreren van stemgedrag bij. Op de raadsinformatiepagina van de gemeente (te vinden door *degemeentenaam*.raadsinformatie.nl) zijn bij archiefvergaderingen de stemmingen toegevoegd. Aan het icoontje van het stempotloodje is te zien of er een stemming in een agendapunt is opgenomen. Vervolgens opent een diagram waarin van zowel gehele partij als het individuele raadslid het stemgedrag te bekijken is. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het volgende linkje http://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/ar …, agendapunt 5. Verder is het voor klanten van NotuBiz zeer binnenkort mogelijk om ook op de persoonlijke pagina van een raadslid te bekijken wat zijn stemgedrag was. Kortom: het stemgedrag van veel gemeenten is wel degelijk ontsloten! Daarnaast is er zeker ook nog veel te verbeteren, suggesties horen wij daarvoor graag.
Door Jan op
Waarom kunnen gemeenten dit niet gewoon zelf doen? Alle raadsvoorstellen en besluiten worden toch ingeboekt en de griffie kan er aan toevoegen hoe het stemgedrag was. Koppel dat aan de gemeentelijke website en klaar is Kees. Overigens vind ik dat alle raadsvoorstellen ruim tevoren ook al digitaal in te zien moeten zijn. Kun je tenminste nog als burger proberen raadsleden op ideeën te brengen.
Door Matt Poelmans (ex directeur Burgerlink) op
Er was een mooie app, maar gemeenten hadden er helaas geen belangstelling voor ...
Zie http://vimeo.com/8119204
Door Nobby (animal cop) op
Prima initiatief en je bent als gemeente knots als je dit niet overneemt. Gemeentesites zijn toch vaak niet vanuit de klant opgezet maar toch vanuit de gedachte: wat wil ik als gemeente kwijt".
Ik snap ook niet waarom niet alle gemeenten meedoen aan Kieskompas.
Door Stella Quasten (fractievoorzitter) op
Lovenswaardig staaltje monnikenwerk.Meteen aangegrepen omdit (nogmaals) onder de aandacht te brengen van collega's en griffie en dit bij eerstkomende presidium te bespreken. Wat mij betreft had het al veel eerder gemoeten,maar als burgers vanaf start nieuwe raadsperiode makkelijk kunnen vinden wie,wat,waar en op welk onderwerp voor of tegenstem heeft uitgebracht, zou ik al tevreden zijn.
Door roland op
Een voorbeeld voor grotere gemeente als Amsterdam, waar de belangrijkste besluiten moeilijk te achterhalen zijn.

Het A'damse verkiezingstema heet "dromen" lekker vaag en de partijverschillen, zo die er zijn (!), blijven buiten beeld
Een grote stad zonder oppositie!
Door Kitty op
Geweldig! De gemeente Overbetuwe vecht nu over het bouwen van een nieuw gemeentehuis vs renovatie van bestaande kantoren. De partijen zijn met opzet vaag over hun plannen omdat het grootste deel van de inwoners tegen nieuwbouw zijn. (Herkenbaar van voormalige gemeente Limmen) Heel ongewenst natuurlijk! Je moet tenminste weten waar je voor stemt. Goed zo Marcel!