of 58952 LinkedIn

Gemeenten moeten nog stappen maken met Berichtenbox

Gemeenten hebben nog veel werk te verrichten met de implementatie van de Berichtenbox, de digitale postbus waar bewoners berichten van de overheid kunnen ontvangen, bewaren en beheren. Ongeveer drie op vijf gemeenten zijn nu aangesloten. Van alle met de Berichtenbox verzonden berichten is slechts 1,3 procent afkomstig van gemeenten.

Gemeenten hebben nog veel werk te verrichten met de implementatie van de Berichtenbox, de digitale postbus waar bewoners berichten van de overheid kunnen ontvangen, bewaren en beheren. Ongeveer drie op vijf gemeenten zijn nu aangesloten. Van alle met de Berichtenbox verzonden berichten is slechts 1,3 procent afkomstig van gemeenten.

1,3 procent van berichten door gemeenten verstuurd
De Rekenkamer brengt die cijfers naar buiten in een rapport over het jaarverslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verreweg de meeste berichten in de Berichtenbox worden verzonden door de Belastingdienst, namelijk bijna 73 procent. Gemeenten maken met 1,3 procent tot nu toe maar een klein deel uit van de Berichtenbox. Van de door gemeenten verzonden berichten wordt maar 83 procent ook daadwerkelijk door de burger geopend, dat percentage is hoger dan bij de meeste andere aanbieders van berichten. Van de berichten van de Belastingdienst wordt bijvoorbeeld maar 34 procent geopend.


Doelstelling vorige kabinet

Het vorige kabinet had voor zichzelf de doelstelling bedacht dat burgers en bedrijven in 2017 alle zaken met de overheid digitaal konden regelen. Dat dit niet gelukt is, wordt door de informatie in het rapport bevestigd. Een publieke organisatie kan ervoor kiezen om berichten via de Berichtenbox te versturen, maar is hiertoe niet verplicht. Het gebruik van de Berichtenbox neemt wel steeds verder toe. Er worden meer accounts geactiveerd en het aantal aanbieders van berichten stijgt.


Ambtenaren pessimistisch over snelheid digitalisering 

Uit onderzoek van I&O Research en Binnenlands Bestuur in april werd duidelijk dat zo’n 30 procent van de ambtenaren verwacht dat het contact tussen de overheid enerzijds en burgers en ondernemingen anderzijds nooit volledig digitaal zal verlopen. Eveneens drie op de tien schatten dat het volledige digitale contact zich pas tussen 2020 en 2025 gaat voltrekken; een even groot percentage verwacht het zelfs pas na die tijd. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jantje op
Eens met iedereen. En dan wil ik het veiliger maken door een sms te laten sturen naar mijn telefoon maar dan blijkt dat je dat elke keer zelf kan instellen, en dus niet voorgoed als extra veiligheid kan instellen. Nul waarde dus. En zet minstens de titel van de brief in de email zodat je weet waar het over gaat. Gemiste kans tot nu toe.
Door Alfred op
Eens met Carolien Nicolai. Berichtenbox ZELF behoeft vooral verbetering. A. als ik bericht krijg (via email) dat er een bericht is kan ik daar het onderwerp en dus belang niet van afleiden (dat wordt bij de ontvanger gelegd; belastingaanslag of "waterschap Fluttellgeesterveen 200 km van mij weg sluit zich nu ook aan"). Irrelevante berichten en dat zelf moeten uitzoeken, dat is geen 2018. En B. interface/inlogprocedure is MS-DOS/1980.
Door Jack Scheele (teamleider gegevensbeheer) op
Ik lees dat 73 % van de berichten door de Belastingdienst wordt verzonden. Logisch toch gelet op een uitgebreide campagne in alle media waarin werd verkondigd dat de blauwe envelop in 2017 definitief zou verdwijnen. Wat ik niet lees dat Belastingdienst nog steeds alles dubbel verstuurd. Daarnaast heet Binnenlandse Zaken plotseling besloten om voor elk bericht een tarief van € 0,47 te gaan rekenen. Duurder dus dan de gewone envelop! !
Dus ligt het voor de hand om weer terug te gaan naar de oude situatie. Weer een mislukt project van de overheid. Zonde want gezien de groei van het aantal accounts zijn er wel degelijk burgers die digitaal willen!
Door Jeroen Verhoef (projectleider) op
In aanvulling op het bericht hierboven van Carolien Nicolai. Wat heb ik er aan dat er in "Mijn overheid" een bericht staat waaruit vervolgens blijkt dat ik nog een keer bij een andere instantie (bijvoorbeeld belastingdienst) moet inloggen om het daadwerkelijke document te kunnen lezen? Digitaliseren is geen doel op zich en als je de informatie van verschillende instanties (nog) niet samen kunt voegen en alleen een verwijzingsbericht kunt opnemen, doe het dan liever niet.
Door Pieter van der hoog (CISO/FG) op
Prima artikel, maar praat dan ook over het grote gebrek aan de Breichtenbox. Je kunt er als overheid wel iets instoppen, maar je weet niet of de ontvanger dat ziet en/of leest. Je kunt volgens mij namelijk wel jouw berichtenbox activeren, maar een geldig e-mail adres invoeren voor de notificatie vanuit berichtenbox, is dat nu al wel verplicht? Zo niet, dan heb je wel een brievenbus, maar niemand die je vertelt dat er post is. Ook is er geen mechanisme om vanuit de afzender te checken of het bericht ontvangen dan wel gelezen is. Zolang dat allebei nog het geval is, zal geen overheid zich eraan wagen om berichten in een potentieel zwart gat te zetten Los eerst dat eens op en dan praten we graag verder.
Door Dick Marsman (Adviseur informatievoorziening) op
Volledig eens met Carolien Nicolai. Ministerie BZK heeft vorig jaar beloofd de handschoen op te pakken. Ben benieuwd!
Door Carolien Nicolai (beleidsmedewerker digitale dienstverlening) op
Laten we nu eerst eens beginnen met de Berichtenbox zodanig te verbeteren dat we mensen verleiden om er gebruik van te maken. Nu levert het nogal eens meer problemen op dan het oplost. Het gaat er niet om dat overheden (gemeenten) zaken aanbieden, maar dat er behoefte aan is, omdat het gewoon retehandig is. Pas dan gaat het echt "leuk" worden. De Gebruiker Centraal dus. Lees het rapport van de Ombudsman hierover: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/ho …
En verreweg de meeste gemeenten gebruiken de berichtenbox voor het versturen van de brief over het verlengen van het paspoort. Daarover heb ik het volgende geschreven: https://ibestuur.nl/weblog/overheids-digital-ser …

Dus wat mij betreft hoeven gemeenten helemaal niet hard aan het werk. We moeten als overheid zorgen voor een fatsoenlijk werkend en verleidelijke MijnOverheid! Met Berichtenbox en al.