of 63082 LinkedIn

Extra geld voor verbetering informatieveiligheid JenV

Begin dit jaar bleek uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat een aantal ministeries, waaronder JenV, onvoldoende aandacht hadden voor informatiebeveiliging. Daarbij was onder meer de privacy van burgers in het geding.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) denkt per jaar een half miljoen euro extra nodig te hebben voor een betere informatiebeveiliging.

Begin dit jaar bleek uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat een aantal ministeries, waaronder JenV, onvoldoende aandacht hadden voor informatiebeveiliging. Daarbij was onder meer de privacy van burgers in het geding.

Volwassenheid
Het ministerie van JenV had volgens de Rekenkamer inmiddels wel verbeterstappen gezet, maar met name op het gebied van risico- en incidentmanagement nog onvoldoende. In de woorden van de Rekenkamer was er nog geen sprake van volwassenheid van de centrale sturing en beheersing van informatiebeveiliging: een score van 2.9 op een vijfpuntsschaal. Volgens minister Grapperhaus van JenV is de ambitie om in 2021 te groeien naar een gemiddeld volwassenheidniveau van 4.2. ‘Dat zal een behoorlijke inspanning vergen’, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Dat speelt met name op het gebied van risico- en incidentmanagement.

Criminelen
Het plan van aanpak van het ministerie is de komende jaren gericht op zowel preventieve als repressieve maatregelen. Preventieve maatregelen worden onder andere gezocht in het continu bewust maken van medewerkers hoe om te gaan met waardevolle informatie. Het gaat daarbij om data waarvan de minister vindt dat die op het hoogste niveau van weerbaarheid moet zijn georganiseerd, ‘om het hoofd te bieden aan dreiging van corruptie, verlies of diefstal door onder andere criminelen en statelijke actoren.’ De factor mens is belangrijk aangezien bijna driekwart van de beveiligingsincidenten wordt veroorzaakt door onbewust handelen. De repressieve maatregelen zijn onder meer gericht op het verkorten van hersteltijd bij incidenten. Dit om schade zo veel mogelijk te beperken.

Vliegende brigade
Voor het verwezenlijken van de ambitie zijn tussen 2 en 5 fte nodig, waaronder een ‘vliegende brigade’. Een exacte financiële impact is volgens Grapperhaus nog niet te bepalen. Een eerste inschatting is dat voor het uitvoeren van de activiteiten en de benodigde centrale coördinatie en monitoring daarvan een half miljoen euro per jaar aan projectbudget nodig is. Waar noodzakelijk zullen decentraal en centraal aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.