of 64120 LinkedIn

Digitale Agenda (2020): meer samen doen

Gemeenten moeten door met digitaliseren en dat moeten ze vaker als collectief doen dan nu het geval is, stelt de 'Digitale Agenda (2020)' die de VNG heeft opgesteld.

Gemeenten moeten door met digitaliseren, voor hun dienstverlening, hun werkprocessen en om te innoveren. En dat moeten ze vaker als collectief doen dan nu het geval is, stelt de 'Digitale Agenda (2020)' die de VNG heeft opgesteld.


Proactiever
Het programma Operatie NUP is eind 2014 afgelopen. Maar het was nog niet ‘af’, zoveel werd duidelijk op de afsluitende bijeenkomst. De Digitale Agenda 2020, die op 3 juni op de ALV van de VNG wordt besproken, is deels een voortzetting van Operatie NUP en de invoering van de bijbehorende bouwstenen, die tezamen tegenwoordig de Generieke Digitale Basisinfrastructuur heten. Maar het slaat ook een nieuwe weg in. Er is duidelijk gekozen voor een meer proactieve houding tegenover nieuwe ICT-ontwikkelingen, ‘collectieve opschaling op gebieden waar gemeenten zich niet onderscheiden’, vereenvoudiging en standaardisatie van werkprocessen, en ‘een impuls in het opdrachtgeverschap richting softwareleveranciers’.

Gezamenlijke aanpak
Jan Westmaas, burgemeester van Meppel en voorzitter van de VNG-commissie Dienstverlening & Informatievoorziening die het voorstel heeft opgesteld, wil niet van een doorbraak spreken. “Ik denk dat het een wenselijke doorontwikkeling is van de lijnen die we jaren geleden hebben ingezet om te komen tot een gezamenlijke aanpak van digitalisering. Het is geen doorbraak, maar het borduurt wel voort op het inzicht dat we een gezamenlijke aanpak nodig hebben om tot resultaten te komen, dus om op het niveau te komen van wat burgers en bedrijven allemaal met elkaar dóen. Daar hebben we nog wel wat in te halen.” 

Aangiften en rijbewijzen
Collectivisering vindt Westmaas niet de centrale boodschap, maar “je moet wel zorgen dat je wat je samen kan doen ook samen gáát doen.” Gemeenten laten nu al kansen liggen, vindt Westmaas. “Wat we bijvoorbeeld niet goed gebruiken op dit moment is MijnOverheid en de Berichtenbox, daar kunnen we veel meer mee. Dat is maar een simpel voorbeeld. Dienstverlening rond verhuizingen, dat moet toch allemaal digitaal kunnen? En waarom moet je als vader of moeder naar het gemeentehuis om te vertellen dat je kind geboren is? Dat kan toch gewoon digitaal, door een verloskundige of het ziekenhuis?” Dat soort aanpassingen staat expliciet in de Digitale Agenda (2020), niet alleen in de vorm van ‘digitaal doen als het kan’, maar ook in de vorm van procesinnovatie, zoals bij de uitgifte van rijbewijzen. “Eigenlijk zijn wij daarin nu als gemeenten niet anders dan een uitvoeringsorganisatie van het CBR, dus van het Rijk. Dat kan makkelijker.” Voor de slimmere uitgifte van rijbewijzen loopt inmiddels een pilot.

 

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur magazine 11 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.