of 60220 LinkedIn

Datalekken treft burgemeester en wethouders

Ook het BSN-nummer van burgemeester John Berends werd per mail naar De Stentor verstuurd
Ook het BSN-nummer van burgemeester John Berends werd per mail naar De Stentor verstuurd

Niet alleen de gegevens van de gewone burger lopen gevaar bij het fenomeen datalekken. In de gemeente Apeldoorn lagen de privégegevens van de burgemeester en wethouders op straat. Apeldoorn is niet de enige gemeente die per ongeluk BSN-nummers openbaar maakt. Amsterdam stuurde onlangs nog naar 3000 mensen de verkeerde namen en bijbehorende nummers. Ook het UWV ging recent nog flink de fout in. Sinds de invoering van de Meldplicht Datalekken dit jaar al meer dan 4000 incidenten van verschillende organisaties gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mail met BSN-nummers

Het datalek in Apeldoorn kwam aan het licht door de krant De Stentor. In juli zei de gemeente Apeldoorn maatregelen te nemen na een soortgelijk privacylek. De krant vroeg toen een vergunning op bij de gemeente. Op de papieren die de Stentor kreeg, stonden allerlei persoonsgegevens van de persoon die de vergunning aanvroeg waaronder het BSN. Dat is in strijd met de privacywet. De gemeente zegde toe de procedures direct aan te scherpen. Recent vroeg de Stentor opnieuw informatie op over de neveninkomsten van burgemeester Berends en de (oud-)wethouders. Per mail kreeg de krant de documenten met daarin de BSN-nummers.


Gemeenten
Sinds de Wet meldplicht datalekken van kracht is hebben 172 gemeenten een datalek gemeld. In totaal waren er tot vorige maand over het hele jaar meer dan driehonderd gemeentelijke datalekken gemeld. Sinds eind mei is het aantal sterk gestegen. Er zijn onder dat aantal ook gemeenten die het afgelopen jaar meerdere datalekken hebben gemeld. 


Incident UWV
Het BSN-nummer is een privacygevoelig gegeven waarmee fraude gepleegd kan worden wanneer het in verkeerde handen terechtkomt. Verschillende overheidsinstanties hebben echter moeite om het ongeoorloofd delen van deze informatie te voorkomen. Zo mag het UWV voorlopig geen bulkberichten, zoals nieuwsbrieven, versturen wegens een groot datalek-incident. Daarbij verstuurde een medewerker van het Werkbedrijf in Groningen per ongeluk een verkeerde bijlage naar enkele honderden geadresseerden. In de bijlage stonden de privacygevoelige gegevens van meer dan 11 duizend UWV-cliënten. Het UWV zegt het bestand met persoonsgegevens op zodanige wijze te hebben beveiligd en aangepast dat dit voor een buitenstaander niet meer te lezen is. Daarnaast wordt het bestand op een andere locatie opgeslagen, waardoor het niet meer onbedoeld meegestuurd kan worden.Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door mevr. Alberts op
Als je meewerkt aan het verklikken van iemand bij een case dan krijg je iets leuks van de gemeente mijn tuin gedeeltelijk van de gemeente werd eindelijk na jaren eens goed op orde gebracht er kwam zelfs 3 man personeel ! Weer een ander kreeg een traplift die ze zelf kon bekostigen via de spaarrekening. Het personeel van een team doet dan een goed woordje voor je.Een wijkteam mag beschikken over geld,privegegevens en gebruik maken van alle personeel en faciliteiten van de gemeente de burgemeester hoeft hier niet van op de hoogte te zijn.
Wijkteams doen dit overal en als ze ergens bivakkeren voor langere tijd in iemands wijk voor screeningen als team dan betaalt de gemeente alles wat nodig is aan bijkomende zaken ook pizza's en shoarma en dure koffie.
Door Hans (er ontbreekt gezag en handhaving) op
Het meeste personeel in wijkteams of de 'keten' bestaat uit ggz personeel. Als je ze gade slaat in de wijken en naar hun gedrag kijkt dan vraag je je toch echt af wat zich daar afspeelt achter die hermetisch afgesloten deuren van al hun klinieken. Hun ware gezicht is nu pas duidelijk zichtbaar voor ons allen ze zijn het gewend om te doen wat zij willen met iemand op alle gebied.
Door J. Martens op
Gesprekken met buren,familie,werkgevers, vrienden of familie die meewerken en anderen verraden worden opgenomen en misbruikt. Instanties die lekker samen netwerken moet je nooit je vertrouwen schenken.
Ze steunen altijd elkaar maar nooit de burger.
Door Jort K. op
Mensen scharen zich graag in een groep een anarchistische keten van de overheid is helemaal ideaal.
Door uit Zwolle op
Je krijgt iemand heel erg makkelijk in de bemoeizorg heb je een collega die je niet bevalt bedenk maar wat ( hij heeft zulke wisselende stemmingen, hij valt op j uit naar me en hij lijkt depressief en ik ben soms bang voor hem ) het team neemt alles serieus en je collega zit in de hel en jij hebt zijn promotie.Het kan echt en het werkt.Ze halen zijn hele leven overhoop en gaan zelfs na waar iemand gewoond heeft. Ze gaan zo een interventie met de hele wijk houden en de collega's er bij. Heeft hij toevallig geen contact meer met zijn broer of ligt hij in scheiding mooi meegenomen laten we eens aan horen wat die vrouw over hem te vertellen heeft.Wat is het toch heerlijk als je echt alles mag .De meesten zijn zo naief om mee te werken met de teams wat je niet moet doen het is sowieso een methode waar je niet aan mee moet werken zonder dat de gemelde er zelf bij zit.. De conclusie luidt dan het is te begrijpen dat het toch wel aan hem ligt.En dan gaan ze verder met gegevens doorsturen de omgeving in. Ze volgen hem wekenlang om te kijken waar hij naar toe gaat en hoe hij zich gedraagt en dit wordt genoteerd en weer besproken.Wat kunnen we hier verbeteren met zijn allen ? De gemelde gaat er hierdoor niet op vooruit want hij komt er achter. Ook geven ze gewoon ook gegevens van het prive leven aan buiten personeel van gemeenten bijv. groenvoorzieningen of personeel van de woningcorporatie zodat deze hem ook kan bespieden als ze hem ergens zien.Ze hebben het hier zelfs gepresteerd om bij een oud mannetje met tientallen van de ggz voor de deur te gaan zitten net zo lang tot de arme man naar buiten kwam ze hebben dit wekenlang gedaan er schuilt geen enkel kwaad in deze man maar hij moest en zou met behulp van de buurt anders moeten gaan leven. Er schuilt geen enkel kwaad in die man laat hem wat anderen ook vinden laat hem niet ieder mens is even sociaal en gelijk.Hij gaat naar biljarten heeft daar contacten en red zich verder goed en is vriendelijk.
Laat hem zelf zijn leven indelen en leven zoals hij wil en contact maken de teams zorgen voor remmingen. Hebben jullie echt niets anders te doen als team ?
Door Paul (ex-ambtenaar gemeente Zevenaar) op
In de gemeente Zevenaar wordt momenteel een raadsenquête gehouden naar het gemeentelijk personeelsbeleid in de periode 2002-2015. In dat kader hebben B&W zonder enige screening en zonder belangenafweging en in strijd met de wet tal van personeelsdossiers en andere vertrouwelijke data naar de enquêtecommissie gestuurd.

B&W hebben dit gedaan zonder overleg en zonder toestemming van de betrokken ambtenaren en ex-ambtenaren. In die personeelsdossiers blijken ook nog eens allerlei gegevens te zijn opgenomen die daar helemaal niet in opgenomen mochten worden (o.a. medische gegevens).

Over privacyschending gesproken: Waarom moet een enquêtecommissie weten of iemand in 1975 teelbalkanker heeft gehad? Een integere overheid verzamelt en verspreidt dit soort privé-data niet.

https://wijdoendatzo.wordpress.com/2016/10/19/ho …
gevens-vergt-concrete-afweging-van-belangen/
Door Willem op
Suggereert BB nu dat het erger is dat de persoonsgegevens van B&W op straat liggen, dan die van de 'gewone' burgers?
Door M. B. (wij zijn berucht in heel Apeldoorn door deze teams en de gemeenten zij zijn zo gemeen) op
Dit mag wel eens gezegd worden: Burgerinitiatieven zijn het mooiste wat er tot nog aan toe uit de grond gestampt is tijdens de decentralisatie door onbaatzuchtige vrijwilligers die voor een prachtige harmonische samenhang zorgen in de samenleving anderen in hun waarde laten en waar geen doelbewuste privacyschending is.Gemeenten en de sociale teams zij staan hier vaak zeer afwijzend en beledigend tegenover houden het tegen en hebben er geen geld voor over want zij kunnen alles veel beter zij zijn de professionals. We hebben echter nog nooit zoveel egoistische personen gezien die samen zoveel persoonlijke priveschade hebben aangericht in een voor hun gezellige team sfeer. Waar dient jullie beroep voor wat betekent jullie beroep als onvrijwilige goed betaalde hulpverlener die zich vrij mag opdringen in een priveleven voor jullie ? We willen bij deze alle complimenten en lof uitdelen voor de burgerinitiatieven in Apeldoorn jullie zijn pas echt goed volk !
Door Roy Tomeij (aanjager digitalisering) op
BSN openbaar maken is geen doodzonde? Toch? De Belastingdienst eist van 1 miljoen burgers/ondernemers met een eenmanszaak dat zij hun BSN Nummer als BTW nummer publiceren op hun BTW factuur. Al jaren. Kamervragen leiden tot niets.
Door Frans (beleidsmedewerker) op
De burgemeester en wethouders weten dit echt wel maar stellen hier niemand van op de hoogte ze houden het intern binnen de gemeente bij ons in Utrecht is het idem dito de teams mogen bepalen wat ze doen bij de burgers en wie ze uit zoeken.