of 59318 LinkedIn

Alle WOZ-waarden online

Alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ). De WOZ-waarden van alle woningen zijn daar nu op te vragen.

Alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ). De WOZ-waarden van alle woningen zijn daar nu op te vragen.

Het WOZ-waardeloket biedt in principe iedereen de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Gemeenten die aansluiten moeten de gegevens op orde hebben en een aansluittoets doen.

De waarde van bedrijfsruimtes blijft vooralsnog vertrouwelijk.

 

Bestuurlijk aanjager

De eerste gemeente was in mei 2014 aangesloten, ruim voor de officiële in gebruik stelling van het loket in oktober 2016 door toenmalig minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Afspraak was dat alle gemeenten hun WOZ-gegevens via dat loket toegankelijk zouden maken. Dat heeft bijna twee jaar geduurd. Het wachten was aanvankelijk vooral op gemeenten uit Zeeland, Limburg, Oost-Groningen en het noorden van Friesland, alsook op enkele grote steden als Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en Arnhem.

Om achterblijvende gemeenten aan te sporen, werd door Binnenlandse Zaken een bestuurlijk aanjager aangesteld in de persoon van Geert Jansen, voormalig commissaris van de koning van Overijssel.

25 gemeenten kregen eind vorig jaar nog een dringende oproep van de Waarderingskamer - de toezichthoudende instantie - om ‘zo snel mogelijk’ aan te sluiten op het Wozwaardeloket.

 

Kwaliteit gegevens

Het Kadaster laat als beheerder van de Landelijke Voorziening WOZ weten dat het aansluitproces is voltooid. De beheerder gaat nu de focus verleggen van hulp bij het aansluiten, naar het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
In beginsel is het wel informatief dat nu alle gemeenten zijn aangesloten op het online waardesysteem, doch dit mag niet tegelijkertijd betekenen dat alle OZB-aanslagen naar boven bijgesteld gaan worden. Net zoals bij de gemeente Amstelveen dient het berekeningspercentage naar beneden bijgesteld te worden omdat anders de koopkracht van de huiseigenaar teveel omlaag gaat.