Advertentie
digitaal / Nieuws

G40: Meer samenwerken in Smart City-projecten

Gemeenten moeten meer samenwerken in het opzetten van projecten en onderzoeken voor slimme toepassingen en digitale technieken in wonen, klimaat, mobiliteit en energietransitie. In de 40 grootste gemeenten blijken er ruim 400 Smart City-initiatieven te zijn ontwikkeld, maar regelmatig wordt het wiel opnieuw uitgevonden, zo concludeert de G40 zelf in een inventarisatie.

28 september 2020
shutterstock-753767836.jpg

Gemeenten moeten meer samenwerken in het opzetten van projecten en onderzoeken voor slimme toepassingen en digitale technieken in wonen, klimaat, mobiliteit en energietransitie. In de 40 grootste gemeenten blijken er ruim 400 Smart City-initiatieven te zijn ontwikkeld, maar regelmatig wordt het wiel opnieuw uitgevonden, zo concludeert de G40 zelf in een inventarisatie. 

Pilots

Sinds het kabinet de NL Smart City-strategie opstelde in 2016, zijn veel steden soms enkele, maar vaker tientallen pilots gestart om de eigen stad, verkeer, en openbare ruimte slimmer en digitaler te maken. Te denken valt aan slimme verkeerslichten, sensoren die de drukte in een stadcentrum registeren, maar ook manieren om burgers makkelijker bij het stadsbestuur te betrekken, de afvalinzameling te verbeteren of om de eigen dienstverlening te verbeteren, zoals de digitale aangifte van een geboorte.

 

Wiel

Maar al die projecten en pilots missen vaak duidelijke coördinatie onderling. In gemeente worden daarom vergelijkbare pilots gestart, zonder dat ze daarvan op de hoogte zijn, of dat er uitwisseling plaatsvindt van de ervaringen. Het wiel wordt daardoor regelmatig opnieuw uitgevonden: nuttige ervaringen en oplossingen die in een pilot naar voren kunnen komen, zij niet bekend bij een gemeente die eenzelfde pilot start.

 

Opschalen

In een inventarisatie van Smart City-projecten door de G40 en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat het vaak moeilijk is om een project van de pilot-fase op te schalen naar een grotere of bredere toepassing. Dat komt door het gebrek aan samenwerking, maar vaak ook door regelgeving, een gebrek aan steun binnen de gemeentelijke organisatie en door bestuurders, en een gebrek aan kennis over data en cybersecurity.

 

Groepen

Volgens de G40 is het daarom belangrijk dat steden meer samenwerken. Zo kunnen verschillende Smart City-pilots beter worden toebedeeld aan groepen steden die zich met een specifiek deelonderwerp, bijvoorbeeld smart mobility, of smart governance, bezig houden. Zo kunnen projecten ook makkelijker worden opgeschakeld tot een regionaal niveau.

 

Samenwerkingsagenda

Volgens Wim Willems, wethouder in de gemeente Apeldoorn, die voorzitter is van de G40 themagroep Smart Cities, kunnen gemeenten beter de krachten bundelen om middelen en mensen effectiever in te zetten. ‘Daarnaast bieden we als Stedennetwerk G40 het rijk een aanzet tot een gezamenlijke samenwerkingsagenda. Ik nodig het rijk van harte uit om gezamenlijk in deze agenda te investeren. Wij kunnen dan niet alleen versneld en effectief de gezamenlijke doelstellingen realiseren op het gebied van wonen, klimaat en mobiliteit, maar ook een impuls geven aan het bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens
O, meer samenwerken? Dat wisten we blijkbaar nog niet. Wordt er binnen de G40 niet samengewerkt, wordt er binnen de VNG niet samengewerkt, wordt er door gemeenten te weinig samengewerkt?Ja dat is al heel lang overduidelijk. Iedere delegatie van bevoegdheden van landelijk naar lokaal veroorzaakt chaos en verspilling van geld op lokaal niveau. Een iedere lokale bevoegdheid om iets zelf te doen, wordt zo lang mogelijk in stand gehouden. Ook dat veroorzaakt chaos en geldverspilling.Zo lang het huis van Thorbecke heilig blijft zullen die chaos en geldverspilling doorgaan.Gemeenten zijn een van de grootste afnemers van de diensten van ZZP'ers. Alle grote uitzendorganisaties tuigen routes op om gemeenten zo lang als mogelijk te blijven faciliteren voor het niet in dienst nemen van Professionals. Iedere rijksingreep om meer mensen in vaste dienst te krijgen wordt lokaal omzeild.Alle gemeenten willen alles wat een politiek mode onderwerp is, op hetzelfde moment veranderen. Gebrek aan interne kennis is geen probleem. Voor veel geld worden externen ingehuurd die na gedane arbeid en opgedane ervaring bij een volgende opdrachtgever en hoger tarief, zij hebben immers ervaring, in rekening brengen. De winstmarges van de vele tussenschijven om de wet tijdelijke arbeid te omzeilen, komen daar bovenop.Geen wonder dat gemeenten permanent bij de Rijksoverheid klagen dat het hen aan geld ontbreekt. Ja klagen over de beperkingen die de Rijksoverheid oplegt, daar zijn gemeenten collectief heel goed in.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie