Advertentie
digitaal / Nieuws

Nederland bij koplopers privacybescherming

Nederland doet het goed op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Dat blijkt uit een onderzoek onder acht Europese landen door de Universiteit Leiden. Toch laat met name de transparantie te wensen over.

05 oktober 2017

Nederland doet het goed op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Dat blijkt uit een onderzoek onder acht Europese landen door de Universiteit Leiden. Toch laat met name de transparantie te wensen over. 

Referendum
Veel Nederlanders maken zich zorgen over hun privacy. De kans dat er een referendum komt over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel bekend als de sleepwet of de tapwet, wordt steeds groter. Inmiddels hebben 218.000 mensen hun handtekening gezet voor de volksraadpleging, waarmee de benodigde 300.000 aardig in zicht begint te komen. Maar zijn al die zorgen terecht? Doet Nederland het echt zo slecht op het gebied van privacy?

Kopgroep

Nee, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit leiden. Nederland doet het bovengemiddeld goed. Op Europees niveau bevindt ons land zich in de kopgroep. Rechtswetenschappers van het onderzoeksinstituut eLaw van de Universiteit Leiden vergeleken acht Europese landen op verschillende privacy-aspecten, zoals overheidsbeleid, wetgeving, en toezicht en handhaving. Duitsland blijkt koploper op het gebied van privacybescherming, landen als Italië en Roemenië blijven achter.

Bewust

De Nederlandse burger blijkt over het algemeen goed bewust en zelfredzaam te zijn ten aanzien van hun privacy. En er is ruimte aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens in het politieke debat en in de media. Verder loopt Nederland voorop met de meldplicht datalekken, Privacy Impact Assessments (een instrument om vooraf privacyrisico’s van gegevensverwerking vast te stellen), maatschappelijk debat en informatiecampagnes. De budgetten, aantallen medewerkers en boetebevoegdheden van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, lopen Europees gezien goed in de pas.

AGV
Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederland verdere verbetering van de privacybescherming in gang heeft gezet. Daarmee zijn we goed voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Die verordening wordt in mei 2018 van kracht.

Transparatie

Maar er is ook ruimte voor verbetering, concluderen de onderzoekers. Zo zou Nederland meer werk kunnen maken van de positie van burgerrechtenorganisaties, aantallen privacyfunctionarissen, certificering van de beveiliging van persoonsgegevens en dialoog vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens, stellen de onderzoekers van eLaw. Voor alle onderzochte landen geldt dat transparantie bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens nogal te wensen over. En dat gebrek aan transparantie bij het verzamelen van privacygevoelige gegevens is nu net de voornaamste kritiek van de initiatiefnemers van het referendum over de sleepwet. 

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

doeterniettoe / -
Wellicht heb ik een andere beleving van privacy, dus op zoek gegaan naar informatie.

Die is er: vorig jaar september is het onderzoek opgestart (volgens de website van de universiteit).

En de conclusie: nagenoeg dezelfde tekst als in dit artikel, de rest staat in een boek dat je kan bestellen.Misschien is Nederland koploper, maar op basis hiervan kan je dat niet stellen. En gezien initiatieven zoals de sleepwet die vervolgens ook nog door de 1e en 2e Kamer komen gaat het vrijwel zeker om een totaal andere beleving van privacy dan burgers hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet Rommers / Controlemedewerker
Misschien dat NL het, relatief, goed doet JUIST omdat Nederlanders zich zorgen maken over hun privacy m.n. ook als het de overheid zelf betreft. Er is hier, gelukkig, weinig animo voor een Nederlandse vorm van de Patriot-act waarbij Europa maar ook de USA over de schouder meekijkt en de gegevens, naar eigen believen, interpreteert.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
Veel Nederlanders maken zich zorgen om hun privacy? Waardoor wordt deze opvatting gestaafd? Nederlanders zijn misschien bang voor identiteitsfraude, dat hun belasting- of bankgegevens op straat komen liggen, maar verder? Zijn we echt een land dat privacy zo belangrijk is en dat we daarmee "het recht op terrorisme" "het recht op zelfdoding" "het recht op (kinder-)mishandeling" willen faciliteren? Wordt het niet eens tijd om die privacy-discussie eens wat beter te definiëren? Heb ik er als patient belang bij dat mijn medisch dossier niet bekend is onder mijn behandelaars? Mag een behandelaar een andere behandelaar niet informeren? Voor wie worden deze blokkades opgeworpen? Zijn ze wel functioneel. Privacy is een containerbegrip geworden om ook processen te frustreren die ons ten dienste zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
veestapel
Koploper, het is maar net hoe je het opschrijft.

Immigratie is weer gedaald sinds vorige week, het chocoladerantsoen gestegen van 10 naar 7 repen per jaar, Nederlanders zijn tevreden en dankbaar, dubbelplus goed!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie