Advertentie
digitaal / Column

Nederland 2.0 - door Ralf Meelker

Nederland worstelt met de samenhang van haar e-overheidprogramma’s. De veelgehoorde roep om sterkere regie blijkt ijdele hoop, simpelweg omdat het openbaar bestuur zich niet laat vangen in eenvoudige structuren. Het is tijd voor een maatschappelijk debat, waarin de bevolking zich nadrukkelijker uitspreekt over wat zij van haar overheid verwacht én wat zij daar voor wenst te betalen. Ik vraag om Nederland 2.0 en u?

03 februari 2007

Terwijl Japan haar minister president inzet als hoofd van het IT Strategic Headquarters, worstelt Nederland met de samenhang van haar e-overheidprogramma’s. De veelgehoorde roep om sterkere regie blijkt ijdele hoop, simpelweg omdat het openbaar bestuur zich niet laat vangen in eenvoudige structuren. Bovendien is het verlichten van administratieve lasten en het drukken van uitvoeringskosten doorgaans niet in het belang van het ambtelijk apparaat. Een vrijblijvende, programmatische aansturing zal dat apparaat dan ook nooit kunnen aanzetten tot een wezenlijke heroriëntatie op haar informatiebeleid en procesinrichting.

Verbeteringen blijven zo beperkt tot het laaghangende fruit. Departementale programma’s, ICTU en GBO.Overheid zouden zich dit commentaar moeten aanrekenen. Kennelijk zijn andere mechanismen nodig om tot een moderner openbaar bestuur te komen, dat haar technische mogelijkheden ten volste benut voor betere dienstverlening en efficiëntere taakuitvoering. Het is tijd voor een maatschappelijk debat, waarin de bevolking zich nadrukkelijker uitspreekt over wat zij van haar overheid verwacht én wat zij daar voor wenst te betalen.

Het is tijd voor een rondje langs kamerleden om zich veel nadrukkelijker te bemoeien met de invoering van de elektronische overheid. Juist om gelden vrij te spelen die elders nuttiger kunnen worden ingezet. Zelf vraag ik om een volledig virtuele informatierelatie en meer fysieke handen waar dat echt nodig is. Zolang mijn hypotheek en de boterhammen betaalbaar blijven, ben ik bereid om daar fors voor te betalen. Ik vraag om Nederland 2.0 en u?

Ralf Meelker
Zelfstandig adviseur e-overheid

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ralf Meelker
Inmiddels ruim 6 jaar verder... anno 2013 hebben Rijk en gemeenten mooie slagen gemaakt... ambities gedeeltelijk gerealiseerd... en met de "Visiebrief digitale overheid 2017" legt Plasterk de lat opnieuw hoog. Te hoog? Wie weet. Één ding weet ik wel... als we de informatiepositie van de B4 (burger, bedrijf, bestuur en beambte) echt op orde willen krijgen... dan is het inrichten van een volledig virtuele informatierelatie de juiste route. De visiebrief van Plasterk legt daartoe de juiste accenten. Komt goed!
Advertentie