Advertentie
digitaal / Nieuws

Meta gaat groot datacenter bouwen in Zeewolde

Het moederbedrijf van Facebook, Meta, gaat waarschijnlijk een groot datacenter bouwen in Zeewolde. Het heeft even geduurd, maar het college heeft de plannen inmiddels goedgekeurd. Volgens de plannen zou het het grootste datacentrum van Nederland worden.

25 november 2021
Het-hyperscale-datacenter-op-Trekkersveld-4-in-Zeewolde-2.jpg

Het moederbedrijf van Facebook, Meta, gaat waarschijnlijk een groot datacenter bouwen in Zeewolde. Het heeft even geduurd, maar het college heeft de plannen inmiddels goedgekeurd. Volgens de plannen zou het het grootste datacentrum van Nederland worden. 

Grootste van Nederland

Wanneer de bouw daadwerkelijk begint, is nog niet bekend. ‘We hebben dit gedaan voor het geval dat het voor onze bedrijfsvoering nodig is om onze infrastructuur uit te breiden’, laat een woordvoerder van het techconcern weten aan persbureau ANP. ‘Op dit moment ligt onze focus op het voldoen aan de vergunnings- en goedkeuringsprocessen die vereist zijn door de Nederlandse autoriteiten.’

 

Gevolgen voor natuur

De gemeente is al sinds 2019 in gesprek over het datacentrum. Afgelopen april adviseerde de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) nog dat er meer onderzoek nodig was naar de gevolgen voor de natuur en de gezondheid van omwonenden. Dat gebeurde, maar in augustus wees de commissie op een tekortkoming: er moest nog onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van de extra vervoersbewegingen, en de resulterende stikstofdepositie, op het natuurgebied.

 

Schoolvoorbeeld

Na de adviezen werd het rapport aangevuld en in oktober berichtte de commissie dat het compleet was en de mogelijke gevolgen volledig beschrijft. ‘De Commissie is enthousiast over de manier waarop de effecten in de bouwfase zijn onderzocht. Er is een alternatief gevonden waarbij 98% minder stikstof terecht zal komen op natuurgebied de Veluwe.’ Volgens de MER is het ‘een schoolvoorbeeld voor andere projecten in Nederland’.

 

Besluit

‘Vorige week heeft het college goedkeuring gegeven’, vertelt een woordvoerder van de gemeente. De plannen worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad zodat die op 16 december een besluit kan nemen. Vanavond om 20.00 uur is er een openbare raadsinformatieavond (hier te bekijken).

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Marc van Rooij / Statenlid 50PLUS Flevoland
Dit wordt niet alleen het grootste datacenter van Nederland maar van Facebook wereldwijd. Het verbruik is 1380 GWH. voor de beeldvorming het zonnepark Zeewolde met diverse grote windmolens van 220 meter nieuwste van nieuwste genereerd max 1029 GWH (117 grote Windmolens). verbruik is dus 1.380.000 Mwh per jaar. In Denemarken wordt 100.000 MWH terug geleverd via een centrale naast het data center. Dit is hier niet het geval. Dit soort datacenters hebben een enorme impact op de omgeving, en besluitvorming ligt bij een college van een 23.000 inwoners. Facebook produceert deze datacenters zelf en verscheept deze naar Nederland vanuit de VS, werkgelegenheid is minimaal en in Denemarken zijn ze onder vuur gekomen i.v.m. belasting ontwijking en uitbetalen van personeel in het buitenland. Dit soort projecten horen nooit onder de verantwoordelijkheid van een kleine gemeente te vallen, en ik roep dan ook op om hier juridisch naar te kijken want volgens de gedeputeerde heeft zelfs de provinciale staten hier niets over te zeggen. Ik vraag mij echt af hoe dit mogelijk is, en tevens roep ik de raad in Zeewolde op om pas op de plaats te maken want de impact van dit grootste datecenter van Facebook wereldwijd heeft zijn veel groter dan we nu kunnen overzien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Het meest interessant is waarom Zeewolde dit doet. Als je de grondexploitatie bekijkt, dan blijft er voor Zeewolde helemaal niets aan de strijkstok hangen. Ook de werkgelegenheid is minimaal. Er wordt door Zeewolde e.e.a. betaald aan de boeren om die uit te kopen. Waarschijnlijk is dat de crux in het hele verhaal. Goed voor Facebook, goed voor de boeren. Maar een ramp voor Nederland. Zo kan een CDA wethouder van Zeewolde zijn achterban, bestaande uit CDA boeren, fantastisch dienen, door een mooi bedragje te bieden voor de grond, over de rug van de Nederlandse bevolking.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Is wel zo
Plemp nog maar een paar vogelhakselende windturbines neer hoor jongens! Wij betalen die krengen wel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sandra Graafland / kritische Zeewoldenaar
Los van het feit dat Facebook nauwelijks een euro belasting betaalt, kent dit datacenter slechts grote nadelen. Om er een paar te noemen:

* enorm ruimtebeslag

* opofferen vruchtbare landbouwgrond

* 8 jaar lang ruim 1700 vervoerbewegingen per dag voor de bouw

* gigantisch energieverbruik, waarvan max.10%(!) duurzaam opgewekt

* geen additionele werkgelegenheidVanuit oogpunt duurzaam ruimtegebruik, milieu en energie moet dit megalomane project worden afgewezen. De Raad gaat dat zeker niet doen. Dus dat wordt een gang naar de rechter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ed Diepenmaat / Eigenaar DSO&A
als de Provincie hier niets over te zeggen heeft stelt de Provinciale Omgevingsverordening niets voor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Voormalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) heeft vorig jaar onder druk van Facebook het Amerikaanse techbedrijf voorrang gegeven voor een aansluiting op het hoogspanningsnet.Facebook wil in de gemeente Zeewolde één van de grootste datacentra van Europa bouwen. Als het ministerie geen uitzonderingspositie zou organiseren voor de Amerikanen bij hoogspanningsnetbeheerder Tennet, dan zou Facebook „op zoek gaan naar een andere investeringsplek (een ander land in Europa)”.Ondanks grote bezwaren van zijn eigen ambtenaren en staatssecretaris, regelde Wiebes de aansluiting voor Facebook. Daarbij werden alle reguliere procedures voor grootgebruikers van elektriciteit aan de kant geschoven. Dat staat in documenten die vrijdagochtend zijn vrijgegeven door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat na een beroep door De Telegraaf op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).De gemeente Zeewolde maakte vorige week bekend achter de plannen te staan voor de bouw van een mega-datacentrum van Meta (zoals Facebook sinds kort heet) op 166 hectare landbouwgrond die grenst aan het industriegebied Trekkersveld. De verantwoordelijk wethouder Egge Jan de Jonge (CDA) zei eerder daarover dat „Zeewolde vanuit het niets in de Champions League ging spelen”.Twijfel bij topambtenaren

In een advies aan toenmalig minister Wiebes van 13 augustus 2020 betwijfelen topambtenaren van zijn departement of het wenselijk is voor het Rijk om mee te werken aan de vestiging van „een gigantisch datacentrum” in Zeewolde waar Facebook haar data „uit heel Europa (en ook verder)” wil opslaan. Dat is niet in lijn met het „bestaande en voorgenomen beleid dat grote hyperscale datacentra aan de randen van Nederland” gevestigd moeten worden. Bovendien „is de economische meerwaarde relatief beperkt”, omdat er maar weinig mensen in datacentra werken, en omdat ze doorgaans door buitenlandse aannemers worden gebouwd.Een ander probleem is dat het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van de helft van de grond waar het datacentrum moet verrijzen, „een verkoopstop heeft voor landbouwgronden”. Ook kan de „controverse over datacentra en hun gebruik van windenergie en zonne-energie nadelige gevolgen hebben op het draagvlak voor de bouw van wind- en zonneparken”, waarschuwen topambtenaren.‘Hyperscales’ zoals die van Facebook verbruiken immers zeer veel groene stroom, en Nederland haalt de productiedoelen voor duurzame opwekking nu al bij lange na niet.Capaciteitsproblemen

De voorkeursbehandeling voor het Amerikaanse bedrijf knelt ook met de capaciteitsproblemen op het hoogspanningsnet. RTL meldde recent nog dat nieuwe scholen en bedrijven soms jaren moeten wachten op een aansluiting.Uit de documenten blijkt dan ook dat Tennet niet zit te wachten op Facebook, dat zich lange tijd verstopte achter de codenaam ‘Tulip’. „De samenwerking tussen Tennet en Tulip verloopt erg stroef.”Op 10 september 2020, gaat het departement toch om, na advies van de landsadvocaat. Wiebes, die zich in de media herhaaldelijk liet ontvallen dat hij „niet over de vestiging van datacentra” ging, stuurt een brief aan Tennet waarin hij schrijft dat het belang van de vestiging van Facebook in Nederland „rechtvaardigt” dat Tennet „afwijkt van zijn gebruikelijke werkwijze”. Facebook mag zelf een onderstation op het Trekkersveld aanleggen, dat Tennet vervolgens „om niet” zal verkrijgen en zal beheren. „Ik verzoek u zich in te spannen de bouw van het onderstation en de aansluiting van Tulip zo snel mogelijk te realiseren”, besluit Wiebes zijn brief.

Lees ook: Facebook versus Zeewolde - hoe lokale politici moeten beslissen over een landelijke kwestie

Met de brief van Wiebes is de onrust op het ministerie allerminst verholpen. Als Arjen Lubach op 11 oktober een uitzending wijdt aan de absurditeiten van de bouw van een mega-datacentrum van Microsoft in de kop van Noord-Holland, krijgt Wiebes weer een nota van zijn ambtenaren vol bezwaren. De plannen voor nieuwe grote datacentra zoals die van Facebook schuren met het „ruimtelijk rijksbeleid”. Datacentra leiden tot „een extra CO2-reductie-opgave” en krijgen bovendien als grootverbruikers van energie „een korting van 90 procent op de nettarieven”. De reactie van de toenmalige staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) op de plannen van Facebook („heel raar”) staat haaks op die van Wiebes, die “volmondige steun” toezegt, mits het gemeentebestuur van Zeewolde en de provinciebestuurders in Flevoland nog steeds enthousiast zijn over Facebook.Wiebes krabbelt er zelf met pen ook nog een bezwaar bij. „De echte makke van Tulip is dat er niet een strategie is gemaakt voor de benutting van restwarmte!”, schrijft hij. Maar harde eisen aan het hergebruik van de warme lucht uit het datacentrum stelt hij echter niet. De gemeente Zeewolde kondigde recent aan dat het nog zeker vijf jaar zal duren voordat duidelijk wordt of en hoe Facebook zijn restwarmte zal inzetten.In een nota begin 2021 krijgt minister Bas van ’t Wout (VVD) als opvolger van Wiebes instructies hoe hij lastige Kamervragen kan pareren, over bijvoorbeeld het gebruik van ruimte en de verkoop van landbouwgrond. Ambtenaren suggereren dat ingewikkelde discussies over datacentra uit de weg gegaan kunnen worden door „bewust niet te beschrijven of we wel of geen nieuwe datacentra willen faciliteren”. Ook kan de minister benadrukken dat „regionale overheden over de ruimtelijke inpassing gaan, en niet het Rijk”. Die passage moet „genoeg houvast geven om de politieke discussie te kanaliseren”, aldus de nota.Ondanks de directe bemoeienis van voormalig minister Wiebes, is het nu formeel aan de negentien gemeenteraadsleden van Zeewolde om te beslissen over de miljardeninvestering van Facebook. Op 16 december stemt de raad.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Wat krijgen de collegeleden van META dat ze dit plan zo naar de raad durven sturen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
@Petra, het gaat om de achterban van de collegeleden. Dat zijn particulieren, boeren. Als je naar kadastralekaart.nl gaat dan kan je navragen voor hoeveel geld de gemeente de grond van de boeren heeft gekocht. Dat is gewoon openbare informatie, voor iedere burger toegankelijk. Neem bijvoorbeeld het eerste perceel van ca. 32.5 hectare. Daar is een gemiddelde prijs voor betaald door de gemeente van ca. € 115 per m2 aan de boeren. Dat is de prijs die hoort bij de nieuwe bestemming van bedrijventerrein. Conclusie: volledig kassa voor de boeren en die zijn in één keer multi multi miljonair. De boeren vangen dus de volledige meerwaarde door de wijziging van de bestemming. Dat is tevens de reden dat de gemeente Zeewolde er zelf niets aan overhoudt. Het is dus ontzettend fijn voor de boeren en voor facebook, maar niet voor de samenleving. Of er sprake is van smeergeld van collegeleden? Of chantage? Ik durf het niet te zeggen. De gemeente zelf houdt er volgens hun eigen grondexploitatie maar 3,3 miljoen aan over, aan het totaal dus van Trekkersveld IV.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Facebook betaalt € 70 per m2 voor de grond aan de gemeente Zeewolde. Het eerste deel waar door de gemeente

€ 115 per m2 voor is betaald aan de boeren, daar zitten ook boerderijen en windmolenrechten bij. Dus de rest van Trekkersveld IV zal door de gemeente Zeewolde weer wat goedkoper zijn geworven. Al met al toch een zeer slechte deal voor de gemeente, zakelijk gezien. De boeren hebben hun grond zeer duur kunnen verkopen. Voor Nederland is dit een hele dramatische deal. Wat is in vredesnaam de meerwaarde van een activiteit als Facebook? Een complex dat meer stroom verbruikt als de stad Amsterdam? Terwijl we CO2 doelstellingen moeten halen? Je krijgt inderdaad het vermoeden dat de boeren als grondeigenaren een hele grote rol hebben gespeeld om dit erdoor te drukken. Deze hebben 10 tot 15 keer meer voor de grond ontvangen dan normale prijzen voor landbouwgrond. De relaties tussen collegeleden en boeren zijn in een kleine gemeente erg nauw. Zo nauw dat in dit soort gevallen, met forse gevolgen voor heel Nederland, het besluit op een hoger niveau moet liggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
We kunnen diezelfde ruimte ook door Tesla laten gebruiken voor energie opslag van windmolens die de pieken bufferen, zie https://www.groen7.nl/tesla-bouwt-aan-enorme-ene … i.p.v. die megalomane Zuckerberg Nederland laten volbouwen met energie slurpende centra. Dit met medewerking van wat locale bestuurders die reeds wat klappen van hun eigen molens hebben opgelopen en hun kluts aan het zoeken zijn. Je kan er ook duizenden woningen bouwen of zelfs een hele stad uit de grond stampen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Van Beuningen
Welke journalist gaat eens uitzoeken waarom de grote Amerikaanse tech-bedrijven zo graag in Nederland willen zitten. Natuurlijk, omdat ze hier nauwelijks belasting afdragen (tot grote ergernis van de EU). Maar zou het ook niet zijn omdat de wetgeving in ons land op ICT-gebied zo lek is als een mandje?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Waarom zijn er nu geen tweede kamerleden die “er komen tribunalen” roepen? Toen minister Blok aangaf dat er geen landelijke strategie komt voor datacentrums? Het zou hier wel op zijn plaats zijn, dit is echt criminaliteit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
In NRC handelsblad van afgelopen zaterdag doet CU raadslid van Zeewolde Van de Beld de suggestie om het besluit dat de gemeenteraad van Zeewolde op 16 december moet nemen over de komst van facebook, over de komende gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen. Een zeer democratisch en terecht standpunt. Helaas hebben de boeren de grond al verkocht. Misschien kunnen de boeren van hun grond verkoopopbrengst bijdragen aan de lokale gemeenschap? Het boer Riekus dorpshuis laten bouwen? Geld in overvloed.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie