Advertentie
digitaal / Nieuws

‘Gebruik digitale middelen voor meer democratie’

'De gemeente is in staat om snel te schakelen en vernieuwingen door te voeren', zegt Burgemeester Jan Pieter Lokker (CDA) van Noordwijk.

28 februari 2014

Burgemeester Jan Pieter Lokker (CDA) van Noordwijk stelt dat burgerparticipatie in de lokale politiek het beste mogelijk is met inzet van een digitaal burgerplatform. Hij pleit voor meer bestuurlijke innovaties en een participatiefonds. Dit werd gisteren duidelijk tijdens het BB-debat ‘goede raad is goud waard’.

Snel schakelen
Lokker kwam onlangs in het nieuws door zich uit te spreken voor een burgerpanel dat de raad aanstuurt in haar besluitvorming. In het BB-debat diepte hij zijn idee uit. ‘De gemeente is in staat om snel te schakelen en vernieuwingen door te voeren. Dit is bij uitstek de bestuurslaag waar bestuurlijke en sociale innovaties kunnen plaatsvinden’, zei hij. Steeds vaker nemen burgers zelf initiatieven om lokale kwesties op te lossen. Tegelijkertijd staan de raadsleden en wethouders onder grote werkdruk. Lokker wil daarom de kennis van burgers en bestuurders combineren. ‘We moeten de informatie- en communicatietechnologie beter en breder benutten. De moderne burger leeft in een virtuele wereld die verder reikt dan de grenzen van het dorp en de natie’, aldus Lokker. ‘Oude structuren van de menselijke interactie, zoals de geografische verhoudingen tussen mensen, zijn veel minder belangrijk geworden’.


Kennis en kunde

Als het aan de Noordwijkse burgemeester ligt, komen er in elke gemeente één of meer digitale platforms om bewoners te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Lokker: ‘Die functioneren dan als digitale ontmoetingscentra, waar de leden van het burgerpanel inloggen met hun DigiD en alle relevante informatie vinden over het voorgenomen beleid’. Op het digitale forum kunnen de burgers vragen stellen en hun stem uitbrengen over dossiers in de gemeenteraad. ‘Zo organiseert de gemeente op efficiënte en effectieve wijze de kennis en kunde van haar inwoners. Bovendien bereik je op die manier ook een groep van professionals die het normaal gesproken te druk heeft met baan en gezin om de lange vergaderingen in het gemeentehuis bij te wonen’, meent Lokker.

Van inhoud naar proces
Door een digitaal burgerplatform schuift de rol van de gemeenteraad van de inhoud naar het proces. Kaders vaststellen wordt dan nog belangrijker. ‘Valt een besluit van het burgerpanel binnen de voorafgestelde kaders, dan neemt de raad dat besluit over; tenzij het algemeen belang zich daar op overtuigende wijze verzet. In de raadszaal kunnen burgers en politici elkaar dan fysiek ontmoeten’.

 
Innovatie stimuleren

De burgervader van de badplaats pleit ook voor een participatiefonds vanuit het rijk om de digitaliseringslag mogelijk te maken. ‘Het fonds is bedoeld om sociale en bestuurlijke innovaties te stimuleren. Zo stimuleert de overheid honderden innovatieve bedrijven’, zei Lokker. Naast hem kwamen ook een aantal andere deskundigen aan het woord. Volgens programmaregisseur van netwerkorganisatie Platform31, Koos van Dijken, is de visie van Lokker goed toepasbaar. Hij pleitte onder meer voor burgerbegrotingen en wedstrijden bij burgers voor het oplossen van lokale kwesties. Ook zouden bewoners hun bestuurders kunnen beoordelen, zoals ze nu ook al gewend zijn om op restaurantsite Iens.nl te doen.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Marjolein / Programmamanager Dienstverlening
In de gemeente Lansingerland hebben we sinds vorig jaar een burgerpanel. De eerste ervaringen zijn positief. Het succes van zo'n panel hangt wel af van de samenstelling van je bevolking. Een dergelijk panel dmoet daarom naar mijn mening ingezet worden samen met andere burgerparticipatie tools om verschillende mensen uit de bevolking te kunnen bereiken.

Ben ook zeker van mening dat een burgerpanel de democratiseringsslag zal bevorderen. Vraag me alleen wel af of gemeenteraden die omslag in rol "van inhoud naar proces" kunnen maken.
Burger
Als het maar echt is en niet een nieuwe manier om eenmaal bedachte plannen door te drukken.En vergeet niet: er zijn nog steeds mensen die te weinig geld hebben voor internet thuis. Die willen we en hebben ook ideën, maar moeten per uur betalen om er online iets mee te kunnen doen.
Ad Gerrits
De gedachte erachter is prima. Maar begin dan gewoon nu. Met de platforms die er zijn en al jaren volop door mensen worden gebruikt. Bijvoorbeeld door als gemeente een medium als Facebook serieus te nemen en daar in dialoog met mensen durven gaan (halle Noordwijk). Er zijn al digitale mogelijkheden genoeg om als gemeente en als raad meer interactie met inwoners aan te gaan. Zoals gezegd: de intentie is prima maar "als.. dan" is niet nodig. Het komt aan op willen, durven en doen.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Via het creëren van een burgerforum kunnen gemeenten inderdaad een forse democratiseringsslag maken. Een dergelijk project moet Binnenlandse Zaken ook aanspreken. Hoogste tijd voor een pilotproject met subsidie van BZ. Maak het dan ook gelijk even mogelijk om via Digid digitaal te stemmen. Lijkt me ook niet zo moeilijk en het zal de opkomst sterk verhogen.
Patrick ten Broeke / Organisatieadviseur
Bestaande media = prima aanpak, aandacht voor waarborgen democratische routes (geen stembusfraude) .... Facebookomgeving voor iedereen toegankelijk en als je wilt reageren (=meebesluiten) dan via DigID => waarborg democratisch proces geregeld!

Daarnaast investeren in participatiemogelijkheden burgers zodat iedereen mee kan doen levert ook effect op dat alle lagen uit de samenleving toegang (vaardigheden en voor sociale minima hotspots waar mensen terecht kunnen voor internettoegang waar dit thuis niet mogelijk is) en handigheid krijgen met social media = toegang tot global kennis = vooruitgang.
Advertentie