Advertentie
digitaal / Nieuws

Lokale fracties in actie tegen Woo-standpunt VNG

Het VNG-standpunt over de Wet open overheid (Woo), waarin de vereniging geen brood ziet, heeft tot vragen geleid voor een flink aantal colleges. De vragen komen van gemeenteraadsleden van GroenLinks en D66.

13 mei 2016

Het VNG-standpunt over de Wet open overheid (Woo), waarin de vereniging geen brood ziet, heeft tot vragen geleid voor een flink aantal colleges. De vragen komen van raadsleden van GroenLinks en D66 in onder meer de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Zwolle, Helmond, Groningen, Breda en Apeldoorn.

Vragen over rol gemeente

De lokale afdelingen van D66 en GroenLinks zeggen verbaasd te zijn over de lobby van VNG namens Nederlandse gemeenten. De VNG is tegen het voorstel en hoopt dat het niet door de Eerste Kamer komt. De partijen willen graag weten waarom VNG de lobby voert en wat de colleges van die lobbyactiviteiten vinden. De lokale afdelingen van GroenLinks en D66 willen daarnaast weten of VNG de lobby ook namens hun gemeente voert en of daar door de gemeenten bewust mee is ingestemd.


Voorstanders en tegenstanders

De VNG stelde eerder dat de Wet open overheid ‘volstrekt onuitvoerbaar’ is in de huidige vorm. De eisen aan actieve openbaarmaking zorgen er volgens VNG voor dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en dat vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is. Minister Plasterk is daarnaast wel voor openbaarheid, maar geen voorstander van het informatieregister dat in de huidige Woo is opgenomen. Een groot aantal organisaties waaronder Open State Foundation, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren riep politici eerder op om vóór de wet te stemmen.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Harry Janssen / Juridisch adviseur
Onderschrijf de strekking van het artikel. Heb sterk de indruk dat de VNG wel heel erg gekant is tegen openheid van bestuur. Dit mede gelet op de adviezen die de VNG verstrekte op ingediende WOB verzoeken en wel heel snel van oordeel was dat er misbruik werd gemaakt van de WOB. Zonder dit overigens ook maar enigszins waar te kunnen maken.doeterniettoe / -
Uitermate typerend dat politici zo 'openheid' willen bewerkstelligen (afdwingen?), terwijl juist zij degene zijn die zelf voor kunnen zorgen.
kaatje
VNG is niet helemaal meer wat de naam doet vermoeden, Het is een organisatie met eigen, losstaande belangen geworden, waarvan het soms de vraag is of die belangen niet indruisen tegen die van de leden (de gemeenten). Dat de VNG fel tegenstander is van deze openheid is niet verbazingwekkend. Er wordt geld verdiend aan projecten waarbij bijvoorbeeld een wel zeer innige band bestaat met leveranciers (medewerkers VNG afwisselend perioden in dienst van VNG en in dienst van IT leverancier die aan gemeenten levert ). Jaarverslag VNG vertoonde destijds ook vaagheden, waarvoor VNG beterschap beloofde (en daarmee wegkwam)
A. Wassenburg
Iets te verbergen???
kaatje
Ik citeer uit onderzoek Binnenlands Bestuur in 2014: "Uit het BB-onderzoek blijkt dat dat geen incident is: de afgelopen drie jaar gaf de VNG aan het digitaal klantendossier ruim een half miljoen euro minder uit dan ze ervoor ontving. Voor het beheer van het 14+ netnummer geldt ongeveer hetzelfde: over de afgelopen twee jaar bezien heeft de VNG aan het beheer 1,3 miljoen euro minder uitgegeven dan ze ontving. Over de uitgaven aan het expertisecentrum kinderopvang en de woz-kosten is in het VNG-jaarverslag niets terug te vinden."

De penningmeester VNG beloofde beterschap in verantwoording van uitgaven. Of VNG haar belofte is nagekomen?

Benieuwd naar een nieuw onderzoek van BB.

Niels / Ambtenaar
Ach trap er toch niet in! Jammer dat de lokale fracties van GL en D66 zich laten gebruiken voor landelijke besluitvorming. De VNG is overigens wel voorstander van een open overheid, maar spreekt haar zorgen slechts uit over de uitvoering van onderhavige wet. De Eerste Kamer lijkt me de ideale arena om hierover een ei te leggen....
Advertentie