Advertentie
digitaal / Nieuws

Toegankelijkheid websites overheid beter

Sinds 23 september 2020 zijn overheidsorganisaties wettelijk verplicht om voor hun websites een actuele toegankelijkheidsverklaring te publiceren. In totaal 1332 overheidsorganisaties vallen daaronder. Wanneer nog niet aan alle eisen is voldaan, geldt de verplichting dat wordt aangegeven welke verbetermaatregelen worden genomen. Dat geldt ook voor apps.

23 december 2021
website-toegankelijk-shutterstock1.jpg

De digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en apps is dit jaar verbeterd ten opzichte van 2020. Tevreden is staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken nog allerminst. ‘Er is nog veel werk te verzetten.’

Sinds 23 september 2020 zijn overheidsorganisaties wettelijk verplicht om voor hun websites een actuele toegankelijkheidsverklaring te publiceren. In totaal 1332 overheidsorganisaties vallen daaronder. Wanneer nog niet aan alle eisen is voldaan, geldt de verplichting dat wordt aangegeven welke verbetermaatregelen worden genomen. Dat geldt ook voor apps.


Verbeterplan
Uit een verkenning in opdracht van Binnenlandse Zaken blijkt dat er tussen de 5000 en 6000 overheidswebsites – exclusief intranetten en extranetten – en 523 apps onder de wettelijke verplichting vallen. Begin deze maand bleken er 3112 toegankelijkheidsverklaringen te zijn gepubliceerd: 2968 websites en 144 apps. Dat is een aanzienlijke toename in vergelijking met het moment van invoering van de wettelijke verplichting in september 2020. Toen was het totaal 1683 (1673 websites en 10 apps).

35 procent van de websites in het register bevat inmiddels een verbeterplan. Vorig jaar was dat nog 20 procent. Verbetermaatregelen zijn aangekondigd in eveneens 35 procent van de websites. Bij 8 procent van de websites is aangetoond dat aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.

Veel werk
Die cijfers laten een stijgende lijn zien. Maar dat is volgens staatssecretaris Knops geen reden tot tevredenheid. ‘Zeker niet als we zien dat uit de verkenning een raming komt van twee keer zoveel overheidswebsites en apps, dan waarvoor er op dit moment een toegankelijkheidsverklaring is gepubliceerd. Ook al zegt het ontbreken van een verklaring nog niets over de daadwerkelijke toegankelijkheid van een website of app, het is duidelijk dat er de komende jaren nog veel werk te verzetten is.’

Aanjaagteam
Om de toegankelijkheid van overheidswebsites te verhogen, is dit jaar door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een aanjaagteam digitale toegankelijkheid opgezet. Dat team informeert bestuurders, raadsleden en softwareleveranciers over de noodzaak van toegankelijkheid en begrijpelijkheid van websites en apps. Het team adviseert gemeenten over de noodzakelijke maatregelen om de toegankelijkheid structureel te verbeteren. Knops zegt echter niet tevreden te zijn met de resultaten en meldt de Tweede Kamer  daarom volgend jaar het toezicht en de handhaving te zullen verbeteren.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie