Advertentie
digitaal / Nieuws

Kabinet wil meer eenheid bij digitalisering

Het kabinet gaat de komende jaren aan de slag met verdere digitalisering van het openbaar bestuur. In de nieuwe digitaliseringsagenda zijn aanbevelingen meegenomen van onder meer de Digicommissaris en wordt er ook uitvoering gegeven aan een motie van Kamerleden Middendorp (VVD) en Van der Molen (CDA). Dat schrijft staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer.

07 maart 2018
r.w.-knops-5470_cropped-62-0-0-0-0.png

Het kabinet gaat de komende jaren aan de slag met verdere digitalisering van het openbaar bestuur. In de nieuwe digitaliseringsagenda zijn aanbevelingen meegenomen van onder meer de Digicommissaris en wordt er ook uitvoering gegeven aan een motie van Kamerleden Middendorp (VVD) en Van der Molen (CDA). Dat schrijft staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer.

Gezamenlijke agenda

De opdracht voor de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (Digicommisaris) is onlangs beëindigd, waardoor de verantwoordelijkheid voor aansturing van de digitale overheid weer bij het kabinet ligt. Staatssecretaris Knops schrijft in een begeleidende brief over dat er met de nieuwe inrichting uitvoering wordt gegeven aan eerdere aanbevelingen. Deze komen onder meer van de Digicommissaris, het rapport “De Digidelta, samen versnellen” van ABD Topconsult en het rapport “Maak Waar!” van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. ‘De rode draad bij deze aanbevelingen is een heldere verantwoordelijkheidsverdeling, voldoende draagvlak, een programmeringscyclus en een gezamenlijke agenda.’

Scheiding tussen beleid en uitvoering

Het kabinet geeft aan dat de belangen van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven centraal staan bij digitalisering. Meer dan voorheen is er een duidelijke scheiding tussen beleid en uitvoering, ‘zonder de noodzakelijke verbinding daartussen uit het oog te verliezen.’ Om dat te waarborgen, is er door het kabinet een ‘hoogambtelijk overheidsbreed beleidsoverleg’ ingericht. Ook is er een Programmeringsraad ingericht die de voorzieningen bij Logius in de gaten houdt. Het nieuwe Programmaplan kan worden gezien als de opvolger van het Digiprogramma, dat eerder door Digicommissaris werd ingericht.

Motie Middendorp/Van der Molen

Knops geeft aan dat er met de nieuwe governance voor de digitale overheid uitvoering is gegeven aan de motie Middendorp/Van der Molen in november 2017. Zij verzochten de regering een plan te ontwikkelen dat ertoe leidt dat er bij de overheid ‘eenheid in de uitvoering van de digitalisering tot stand komt’, door beschikbare middelen te bundelen en de taken die de Digicommissaris vervult.


De gehele brief is hier te vinden.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

N. van Koll / ambtenaar
Het tot in den treure doorvoeren van de digitalisering door onze overheid is inefficiënt en werkdruk verhogend.

Voorbeeld: Wanneer moet ik mijn grijze vuilnisbak buiten zetten? Mijn gemeente stuurde tot vorig jaar een zogenaamde papieren afvalkalender rond. Die hing bij onze kalender. In één oogopslag zag ik welke vuilnisbak ik buiten moest zetten.

Mijn gemeente heeft besloten dat ik die informatie voortaan op "de afvalapp" kan bekijken. Ik heb geen telefoon waarop ik die app kan downloaden. Daarom kan ik de "afvalwebsite" raadplegen.

Dus wanneer ik nu wil weten welke vuilnisbak ik buiten moet zetten, moet ik mijn pc aanzetten. De website over het afval opzoeken. Ingeven voor welke gemeente ik dat wil weten. De datum aanklikken en dan heb ik de informatie bij de hand.

In plaats van een tel ben ik dan minimaal een kwartier bezig voor het vinden van de informatie.

Dit is slecht een voorbeeld van één zaak.

Vele instanties verwijzen naar hun website om iets te regelen. VOor vele instanties breng ik nu voortaan uren door achter de pc terwijl dat voorheen met een telefoontje van vijf minuten geregeld was.

Leve de digitalisering.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Trevor
Een concreet voorbeeld van waar meer eenheid nodig is, is bij Belastigngdienst en UWV.De belastingdienst stuurt de aanslagen als PDF bij een bericht naar de berichtenbox bij Mijn Overheid. Bovendien kun je de PDF's altijd bij Mijn Belastingdienst ophalen.Het UWV stuurt bijv. uitkeringsspecificaties NIET mee als er een berichtje naar de Berichtenbox word gestuurd. Je moet apart inloggen bij UWV om de specificatie op te halen.Het gaat in beide gevallen om financiele informatie dus ik zie geen reden waarom het verschil er moet zijn.Dat is voor de burger niet handig. Waarom werken de twee instanties niet op dezelfde manier?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
PVe / sr. adviseur
Digitalisering bij overheid (en bedrijfsleven) is meestal gericht op het kunnen bezuinigen in de fte's en niet in het belang van de burger. Een ander hoeft niet uit te maken of digitalisering, en zo ja in hoeverre en waarin, in mijn belang is. Die keuze moet de burger zelf kunnen maken. Het is heel handig om even een stuk of een uitspraak te kunnen raadplegen of te downloaden, maar wanneer ik iets schriftelijk wil aanvragen of mondeling dan wil ik dat zelf uitmaken. Het uitgangspunt van de Awb is dat de burger zelf bepaalt of hij via de elektronische weg bereikbaar is. De praktijk leert anders. Het is toch van de zotte dan je alleen via internet iets kunt regelen. De DDOS-aanvallen en hackers leren dat er een heel groot risico zit aan vergaande digitalisering en koppelen van veel systemen. Niet alleen bij overheid, maar wat te denken van banken. Je moet bijna smeken en reizen om bijv. je eigen geld contant op te nemen. Stringente wetgeving die de keuze volledig bij de burger laat (ook in contacten buiten de overheid) is noodzakelijk. Gelukkig ken ik nog een hotelletje in Duitsland waar je contant moet betalen. Daar kan de overheid en bijv. de supermarkt nog wat van leren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie