Advertentie
digitaal / Nieuws

'Jungle aan wetgeving dreigt bij milieuzones'

Door milieuzones in diverse steden dreigt er een jungle aan wetgeving, waarvan de automobilist uiteindelijk de dupe is. ‘Het zou ons daarnaast niet verbazen als er straks veel rechtszaken worden aangespannen door onvoldoende geïnformeerde automobilisten.’

19 november 2015

Door milieuzones in diverse steden dreigt er een jungle aan wetgeving, waarvan de automobilist uiteindelijk de dupe is. Zo luidt de waarschuwing van Vincent Böhre van stichting Privacy First. ‘Het zou ons daarnaast niet verbazen als er straks veel rechtszaken worden aangespannen door onvoldoende geïnformeerde automobilisten.’

Zorgen om privacy

Privacy First uitte eerder zorgen om privacy bij de kentekenregistratie in de milieuzone van Rotterdam. ‘Wij zijn voorstander van het milieu ontzien, maar de geschiedenis leert dat kentekenregistraties, bij bijvoorbeeld parkeren, uiteindelijk vaak voor andere doeleinden gebruikt worden. Die doelen kunnen onder meer de Belastingdienst, de politie en inlichtingendiensten zijn. Voor deze organisaties zijn kentekens van grote waarde.’ Böhre vindt dat kentekens alleen geregistreerd mogen worden wanneer dat strikt noodzakelijk is. ‘Wanneer deze gegevens lekken, kunnen ook criminelen er veel mee doen. Aan de hand van kentekenregistratie kun je achterhalen wie op welk moment waar is, met alle gevolgen, zoals inbraken, van dien.’

Jungle aan wetgeving 

Overheden moeten daarnaast met elkaar optrekken om verschillende regelgeving per milieuzone te voorkomen, vindt Böhre. ‘Na Utrecht en Rotterdam zullen er meer gemeenten met een milieuzone komen. Dat werkt verwarrend voor automobilisten. Met meerdere milieuzones creëer je een lappendeken aan reglementen over het land. Zo ontstaat er een jungle aan regelgeving voor bestuurders, die in iedere stad worden verrast met andere voorwaarden. Het is aan de verschillende overheden om dit gezamenlijk in goede banen te leiden.’

Summier informeren 

Wanneer een gemeente een milieuzone wil instellen, moet zij hun inwoners voldoende informeren, stelt Böhre. In Utrecht is er al een milieuzone, die met borden wordt aangegeven. Aan het AD liet gemeente Rotterdam daarnaast weten dat er een pictogram van een camera onder de milieuzoneborden komt. Maar die maatregel vindt Böhre te summier. ‘Leuk en aardig, zo’n pictogram. Maar de automobilist heeft nog steeds geen idee hoe lang zijn kenteken wordt opgeslagen en of deze bij derden kan belanden. Voor Rijkswaterstaat is het lastig om deze informatie langs de snelweg te delen. Ik vrees dat overheden het informeren op elkaar afschuiven en uiteindelijk is de automobilist daar de dupe van.’

Veel rechtszaken verwacht
Gemeenten moeten idealiter alle bewoners in de gemeente en omliggende gebieden per brief informeren over de kentekenregistratie en de regels die binnen de milieuzone gelden, vindt Böhre. Een bericht op de gemeentewebsite en in de media is volgens hem niet voldoende. ‘Wie leest de gemeentelijke website of de plaatselijke krant tegenwoordig nog? Een minimale voorwaarde voor de milieuzone is toch wel dat de bewoners met auto’s die niet aan de voorwaarden voldoen, tijdig per brief worden geïnformeerd. Als ze niet goed geïnformeerd zijn, worden bestuurders onnodig op kosten gejaagd met bekeuringen en daarnaast beperkt in hun bewegingsvrijheid, omdat ze een route moeten omzeilen. Als er door gemeenten niet goed geïnformeerd wordt, zal het ons niet verbazen als er veel rechtszaken komen.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Sjaak
Veiligheid behoort voorop te staan en niet de privacy van mensen die kennelijk iets te verbergen hebben en met een samenraapsel van ondeugdelijke redenen hun eigen spoor in onze kwetsbare samenleving willen trekken.
PM
Ik heb niets te verbergen, maar ik wil niet overal en altijd gecontroleerd worden.
Post
Gemeenten die milieuzones instellen, moeten dat worden verboden. Die bevoegdheid hoort alleen toe aan de centrale overheid. Er wordt centraal wegenbelasting geheven en bij het parkeerregime, zie je hoe de automobilist wordt uitgemolken. Gemeenten kunnen hier niet mee omgaan. De centrale overheid moet die gemeenten aanpakken, want het wordt een totale chaos.
doeterniettoe / -
@Sjaak: aangezien u niet met uw eigen naam hier reageert maar anderen iets verwijt, bent u nog veel verdachter. Preventief opsluiten voordat het misgaat misschien?OT:

Waarom niet het Duitse systeem met stickers? Simpel en eenvoudig.
Dick Harmsen / ZZP
Wethouder Pex Langenberg heeft zelf als initiator en mede-auteur van de "Koersnota Luchtkwaliteit"; 2015, getoond weinig benul te hebben van de criteria die zijn eigen beleid hanteert in de milieuzone.In een interview op TVRijnmond - 11-11-2015 - zegt wethouder Pex Langenberg dat LPG auto's schoner zijn dan benzine-auto's en dat dit géén probleem vormt voor de milieuzone.Quote uit het interview: "Het ging hier om een LPG-auto, oude LPG-auto's mogen er gewoon doorheen, want LPG is schoner dan diesel, dus daar hebben we helemaal geen probleem mee".In de naar betrokken kentekenhouders verzonden folder staat echter: Vanaf 1 januari 2016 mogen de volgende auto's de milieuzone niet meer in: (Bestel)auto's op benzine of lpg van vóór 1 juli 1992Nu klaagt wethouder Pex Langenberg dat het minsterie van IenM de mileuzones tegenwerkt doordat ze nog steeds geen verkeersbord hebben en Rijkswaterstaat de milieuzones niet aankondigt op de matrixborden.Rotterdam ontvangt echter alle steun en extra financiering van het ministerie van IenM voor de kosten

van de milieuzone en desgevraagd reageert het ministerie van IenM met:"In het kader van het Actieplan Luchtkwaliteit wordt samen met zeven grote gemeenten bezien welke aanvullende maatregelen nodig zijn om ook binnenstedelijk overal zo snel mogelijk de Europese grenswaarden te halen".(Bron citaat: Ministerie van IenM, n.a.v. vragen hierover)

"Om de invoering van de milieuzone te kunnen financieren krijgt Rotterdam miljoenen van het Rijk. Die mondelinge toezegging heeft verkeerswethouder Pex Langenberg gekregen van staatssecretaris Mansveld van het ministerie van IenM". (Bron citaat: AD; 15-11-2015)

"Het invoeren van milieuzones voor voertuigen is evenwel een lokale maatregel, waarover bij

gemeenten de afweging, onderbouwing en besluitvorming plaatsvindt", volgens het ministerie

van IenM, maar de invloed van het ministerie is overduidelijk. Helaas leidt dit niet tot sluitende

criteria en onderlinge afstemming tussen de steden voor de milieuzones.Lees meer op: milieuzone-rotterdam.nlGrtZ, Dick Harmsen.
Joop
Allemaal rondrijden in een VW haha. Wat een lachertje. De overheid wil gewoon bedonderd worden. Van al die rekenmodellen klopt geen hout. Er vallen 40 keer meer doden door uitlastgassen dan nu wordt aangenomen.
Rogier
Jaja de luchtkwaliteitssoap is in NL nog steeds niet ten einde. Miljoenen gaan er in om, en dat voor fictieve bangmakerij van die milieuactivisten. "Er vallen 40 x meer doden", aanmatigend is het met Parijs in het achterhoofd. Het is hier geen Peking hoor. Automobilisten zijn altijd makkelijk te pakken, met een nummerbord, in tegenstelling tot drugsdealertjes, brommerjes en jihadisten. Je zou verwachten dat zo'n wethouder zich nu eens gaat richten op echte problemen.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
Leest u vooral mij reactie op het artikel van 10 maart 2015.

Daarin heb ik het risico van vooroverlijden door het inademen van lucht berekend op:1560x100/9.774.892 = 0,015959225% van het aantal levensjaren in 2009.Daarmee staat vast dat de luchtkwaliteit een flutprobleem is dat voortdurend tot een olifant wordt opgeblazen.Er zijn maatschappelijke en politieke problemen die ons geld en onze aandacht vele malen meer nodig hebben.´Formeel zijn gemeenten baas in eigen huis. Als er geen verplicht rijksbeleid is mogen zij doen en laten wat ze willen. Gemeenten vinden wel graag allemaal opnieuw het wiel uit met alle complexiteit en chaos van dien.

Corrie Pansier
milieu zone onzin in Utrecht staat het nog niet eens aangegeven. Kenteken parkeren is in Utrecht ook maar ja als deze er niet was zien ze toch wel dat ik er ben al is het maar door je mobiele telefoon.
Advertentie