Advertentie
digitaal / Nieuws

Implementatieteams dit jaar naar honderd gemeenten

EGEM-I wil nog dit jaar honderd gemeenten met implementatie-teams ondersteunen bij invoering van basisvoorzieningen voor de e-overheid. Verwacht wordt dat zo’n driehonderd gemeenten een beroep doen op ondersteuning, waarvoor het Rijk vorige week 55 miljoen uittrok.

28 april 2006

EGEM-I wil nog dit jaar honderd gemeenten met implementatie-teams ondersteunen bij invoering van basisvoorzieningen voor de e-overheid. Verwacht wordt dat zo’n driehonderd gemeenten een beroep doen op ondersteuning, waarvoor het Rijk vorige week 55 miljoen uittrok.

Op het e-overheidspaviljoen op de beurs Overheid en ICT gonsde het deze week van elan, nadat Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten in een ‘verklaring overhedenoverleg’ hadden afgesproken samen de schouders te zetten onder de totstandkoming van enkele infrastructurele voorzieningen. Na klachten van gemeenten dat Den Haag zo veel van hen verlangde, had de Regiegroep Overheid en ICT eerder drie speerpunten gekozen: basisregistraties, Burgerservicenummer en DigiD. Volgens Dirk Jan van der Linden en Udo Pijpker, bezig met de voorbereiding van de invoeringsondersteuning, spreekt genoemde verklaring ook van de digitale identiteitskaart (eNIK), e-loketten, de geïntegreerde ‘omgevingsvergunning’ en de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen.
Bij de invoering van de voorzieningen onderscheidt men vijf fasen. Ondersteuning vindt plaats bij de eerste drie: voorbereiding, inventarisatie en ontwerp. Voor de realisatie- en gebruiksfase moeten gemeenten zo nodig zelf marktpartijen inhuren. De ‘intake’ van ge-meenten gebeurt door een tiental ex-gemeentesecretarissen. De daadwerkelijke ondersteuning gebeurt door gecertificeerde consultants, die daartoe in een opleiding vertrouwd worden gemaakt met de ins en outs van de e-overheid. Voor de provincies loopt ondersteuning via het programma e-Provincies en voor de waterschappen via het Waterschapshuis. Deze doelgroepbenadering krijgt mogelijk nog een sectorale dimensie. Bekeken wordt of bijvoorbeeld het onderwijs of de OOV-sector (openbare orde en veiligheid) ook apart benaderd kunnen worden.
Wie de consultantspool inschakelt, doet dat volgens Van der Linden niet vrijblijvend. Het Rijk betaalt, maar als de vooraf te bepalen doelen niet worden gehaald, moeten organisaties terugbetalen. De vorderingen worden bijgehouden op www.dedigitalekaart.nl. Voor bedrijven als Capgemini en LogicaCMG biedt de gesubsidieerde ondersteuning kansen om nieuwe markten aan te boren. Eenmaal fase-drie afgerond hebbend, hopen ze door gemeenten ook voor het vervolg te worden ingehuurd. Als eis geldt, naast betaling van inschrijfgeld, dat consultants al aantoonbare ervaring hebben bij gemeenten. Het ondersteuningsprogramma loopt tot eind 2009. (Peter Mom)

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie