Advertentie
digitaal / Nieuws

Ieder voor zich bij eenzijdige verhoging ict-kosten

Zowel belangenbehartiger VNG als branchevereniging NL Digital wijzen op individuele verantwoordelijkheid in deze kwestie.

15 december 2022
onderhandeling
Shutterstock

De opgedoken praktijk van eenzijdige tariefsverhogingen die sommige ict-leveranciers opleggen aan gemeenten zal niet breed aangepakt worden. Diverse gemeenten met diverse contracten bij verschillende leveranciers zijn geconfronteerd met hogere ict-kosten, nádat ze afspraken met hun leveranciers hebben gemaakt over jaarlijkse aanpassingen van prijsniveaus. Zowel belangenbehartiger VNG als branchevereniging NL Digital wijzen op individuele verantwoordelijkheid in deze kwestie, laten ze AG Connect weten.

Schriftelijk afwijzen

De VNG (Verenigde Nederlandse Gemeenten) heeft wel voor gemeenten een modelbrief opgesteld en beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen gemeenten tariefsaanpassingen die boven het reguliere, overeengekomen contract uitgaan, formeel schriftelijk afwijzen. Dat is een noodzakelijke stap om de rechten van die ict-afnemers te beschermen, legt de VNG uit.

Uitnodigen tot onderbouwing

'In de brief worden leveranciers die van mening zijn dat de gesloten overeenkomst het risico van de extreme prijsstijging niet voldoende afdekt en dat dit leidt tot nijpende situaties, uitgenodigd om dit schriftelijk, gedetailleerd en concreet te onderbouwen', aldus het advies dat de VNG eerder deze maand heeft afgegeven. AG Connect heeft vragen gesteld over deze kwestie en of de vereniging het gaat opnemen voor de leden, waarvan enkele dus eenzijdige tariefsverhogingen voor de kiezen krijgen. De woordvoerder van de VNG laat weten dat het een brede groep van grote en kleine gemeenten betreft. 'Zoals in het bericht staat, gaat het om structurele en boven-contractuele percentages die per leverancier verschillen.'

Bedrijfsgevoelige informatie

Om welke ict-leveranciers en hoeveel leveranciers het dan gaat, laat de VNG niet weten. 'De VNG verstrekt geen overzicht van de leveranciers. Dit is bedrijfsgevoelige informatie.' Gemeenten hebben vanaf medio november bij de vereniging gemeld dat ze plots prijsverhogingen voorgeschoteld krijgen. De woordvoerder legt uit dat leveranciers met contracten op basis van de GIBIT (Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox) vóór 1 december hun nieuwe tarieven schriftelijk moeten communiceren.

Naar eigen inzicht

Sinds het publiceren van het VNG-advies, waarbij de ontwikkelde modelbrief is aangereikt, heeft de vereniging niet veel meer meldingen of vragen van gemeenten ontvangen. 'De modelbrief is ontwikkeld, omdat het gaat om diverse gemeenten met diverse contracten bij verschillende leveranciers. Het is verder aan de individuele gemeenten en hun respectievelijke gebruikersverenigingen hier naar eigen inzichten op te handelen.' De modelbrief is begin deze week al meer dan honderd keer gedownload. Aan de kant van de ict-afnemers wordt er dus wel enige hulp geboden, maar voor oplossen moet elke gemeente voor zich aan de bak. Een eventuele gebruikersvereniging van het betreffende ict-product of -dienst kan volgens de vereniging van gemeenten nog een rol spelen in de kwestie van eenzijdig opgelegde tariefsverhogingen.

Ook leveranciers last van kostenstijgingen

Aan de kant van ICT-leveranciers klinkt een soortgelijk geluid. Daar worden partijen ook geconfronteerd met hogere kosten, bijvoorbeeld door stijgende energieprijzen maar ook door andere factoren. "We horen van leden dat ook zij last hebben van de inflatie en met name oplopende personeelskosten", antwoordt branchevereniging NL Digital. 'Gecombineerd met de krapte op de arbeidsmarkt kan dat tot moeilijke situaties leiden. Zeker voor detacheerders met langlopende contracten.'

Moeilijke situaties

De woordvoerder van NL Digital waagt zich niet aan een oordeel of uitspraak over de kwestie van eenzijdige tariefsverhogingen waar VNG eerder voor waarschuwde. Hoe ict-leveranciers hun eigen kosten en moeilijke situaties vertalen in hun tarieven kan de vereniging van ict-leveranciers 'op brancheniveau niet beoordelen'. De woordvoerder legt uit dat NL Digital zich daar vanwege de mededingingsregels niet mee bezig houdt.

Belang van continuïteit

'Het is aan het individuele bedrijf om hier met zijn of haar klanten uit te komen.' Het is de woordvoerder ook niet bekend of het hier om incidenten gaat of dat het een bredere kwestie is. 'Meer kan ik helaas niet zeggen omdat we dus als vereniging wegblijven van discussies over tarieven.' De VNG heeft in het eerder afgegeven advies gemeenten en softwareleveranciers opgeroepen om er samen uit te komen. Deze oproep is 'gezien het belang voor de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening' om dan 'in gesprek te gaan over de huidige bijzondere economische situatie'.

In gesprek gaan, zinvol?

Vóór zo'n gesprek is dan verkenning nodig van de onderbouwing voor de te bespreken tariefsverhoging. Indien het schort aan details en onderbouwing kan de modelbrief voor gemeenten helpen om dat te verkrijgen. De verkenning vooraf dient ook om te bepalen of het überhaupt zinvol is een gesprek te hebben met de leverancier, 'over een eventuele incidentele of structurele aanpassing van de overeenkomst"', schrijft de VNG. 'Tot die tijd moet de gemeente enkel de (indexerings)afspraken zoals die zijn overeengekomen in de overeenkomst hanteren.'

Bron: AG Connect

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Veel hangt af van de gesloten contracten. Maar ook ICT-leveranciers worden voor duidelijk hogere personeels- en vervoerskosten geplaatst en zullen die kosten moeten doorberekenen.
Advertentie