Advertentie
digitaal / Nieuws

ICT-ambtenaar verdient meer dan gemiddeld

Tachtig procent van de ICT-rijksambtenaren zit in de salarisschalen 9 tot en met 12. De ICT-ers bij het Rijk zijn hiermee zo’n 3 tot 8 procent meer vertegenwoordigd dan bij het bedrijfsleven. Bij de hogere salarisschalen neemt het aantal ICT‘ers echter gestaag af. Bij schaal 15 is het actuele salarisniveau van ICT-medewerkers sector Rijk lager dan de actuele salarissen van ICT-functies in de markt. Dat blijkt uit onderzoek van AWVN (Advies, informatie, netwerk voor werkgevers) in opdracht van het Ministerie van Zaken.

10 augustus 2016

Tachtig procent van de ICT-rijksambtenaren zit in de salarisschalen 9 tot en met 12. De ICT-ers bij het Rijk zijn hiermee zo’n 3 tot 8 procent meer vertegenwoordigd dan bij het bedrijfsleven. Bij de hogere salarisschalen neemt het aantal ICT‘ers echter gestaag af. Bij schaal 15 is het actuele salarisniveau van ICT-medewerkers sector Rijk lager dan de actuele salarissen van ICT-functies in de markt. Dat blijkt uit onderzoek van AWVN (Advies, informatie, netwerk voor werkgevers) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Plafondambtenaren

Een verklaring voor het hoge aantal ICT-ers in schaal 9-12 is dat rijksambtenaren over het algemeen iets meer verdienen dan gemiddeld. Opvallend is dat het overgrote deel van de rijks-ICT-ers aan hun plafond zitten; 75% van hen heeft het maximumsalaris van zijn salarisschaal bereikt of heeft dat maximumsalaris overschreden. Voor salarisgroep 15 is het actuele salarisniveau van ICT-medewerkers sector Rijk lager dan de actuele salarissen van ICT-functies in de markt. Net als bij de gemiddelde ambtenaar is de ICT-er bij het Rijk ook aan de oude kant. Tweederde van de ICT-ers is boven de 45 jaar. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar.

Honkvast
De veronderstelling dat ICT-ers vaak mannen zijn klopt, slechts 19 procent van hen is vrouw. Deze vrouwen zijn relatief oververtegenwoordigd in de salarisschalen tot en met 9, daarboven zijn ze veel minder aanwezig. Overigens zijn de ICT-rijksambtenaren behoorlijk honkvast, De gemiddelde diensttijd is 14,8 jaar. 20 procent van de ICT-medewerkers is de laatste 5 jaar in dienst getreden. En 15 procent heeft een dienstverband van maar liefst 25 jaar of langer. 


ICT belangrijker

De rol van de ICT-ambtenaar is door de jaren heen steeds belangrijker geworden door de digitalisering van processen. Er gaan zelfs stemmen op om op termijn een Minister van ICT aan te stellen. ‘ICT is van levensbelang voor ons land. Het is de hoogste tijd voor publieke erkenning van dat belang en de hoogste tijd voor een minister van Informatie- en Communicatietechnologie’, bepleitte Tijn Van Der Zant, directeur van Cognitive Robotics Laboratory namens een groep ICT-professionals eerder.

Kwart miljoen ICT-ers 

Een kwart miljoen Nederlanders werkt in de ICT-branche. In korte tijd is ICT een vitale infrastructuur geworden vergelijkbaar met elektriciteit en het wegennet. Het belang gaat echter verder: de toegevoegde waarde voor Nederland is meer dan 5 procent van het bruto binnenlands product en dat neemt alleen maar toe. We hebben een bloeiende creatieve hightech- industrie die voor veel innovatie zorgt. ICT houdt ons land bij elkaar, is een motor voor groei én een belangrijk exportproduct,’ aldus  Van Der Zant.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie