Advertentie
digitaal / Nieuws

Innovatief plan snel internet buitengebied NOP

Ondernemersvereniging GroenDorpen hoopt dat de gemeente Noordoostpolder snel instemt met hun innovatieve plan om snel internet aan te leggen voor het buitengebied. De wethouder is enthousiast, maar wil eerst nog een provinciaal onderzoek naar glasvezel afwachten.

05 augustus 2015

Ondernemers in de gemeente Noordoostpolder zijn trage internetverbindingen in het buitengebied zat en willen met een innovatief plan op korte termijn snel internet aanleggen. De gemeente ziet de financiële voordelen, maar wil eerst een provinciaal onderzoek naar gebruik van glasvezel afwachten.

Klachten over traag internet
Soms kost het een bedrijf of huishouden in buitengebieden van de Noordoostpolder uren om een document met foto’s te downloaden. Voorzitter Willemien van Putten van Ondernemersvereniging GroenDorpen heeft zich tegenover lokale politici regelmatig beklaagd over trage internetsnelheden (gemiddeld 7 mbps) waar bedrijven en particulieren in de buitengebieden mee te kampen hebben. Met een innovatieve oplossing van het bedrijf Greenet, dat eerder al het buitengebied van Dronten van snel internet voorzag, kunnen de problemen al binnen een paar maanden over zijn.

Hoog opstelpunt internetsignaal
Geïnteresseerden kunnen hun interesse aangeven bij het bedrijf dat vervolgens de vraag bundelt en onderzoekt of aanleg aan de hand daarvan mogelijk is. In het gebied wordt vervolgens een opstelpunt gezocht, zoals een mast, windmolen of toren van tenminste 20 meter hoog. Daar legt het bedrijf een glasvezelkabel naartoe, waarna het antennes plaatst op het opstelpunt. Daarvandaan wordt het internetsignaal verzonden dat reikt tot ongeveer 5 kilometer. Gebruikers plaatsen buiten een ontvanger en sluiten hun computer aan op een modem dat een wifi-signaal verspreidt.

Europese financiering
De vereniging kreeg collegepartijen VVD en CDA al mee en VVD-wethouder Hans Wijnants zal het plan na het zomerreces voorleggen aan de gemeenteraad. ‘Je voorkomt met het plan het dure graven voor aanleg van glasvezelkabel en gebruikers kunnen snelheden tot 30 mbps halen.’ Wijnants vindt het plan aantrekkelijk qua financiën, maar ziet het wel als tussenoplossing. ‘Glasvezel is sneller en duurzamer.’ Voordat hij wil overgaan tot aanleg wil hij eerst een provinciaal onderzoek naar glasvezel afwachten. ‘Onze zorg is dat met deze aanleg later mogelijk moeilijker glasvezel kan worden aangelegd. De status van het gebied gaat namelijk van wit naar grijs gebied. Financiering vanuit Europa wordt daardoor lastig. Daar moeten we eerst naar kijken.’

Langere termijn
Wijnants is nog in overleg met de ondernemersvereniging over ontsluiting van het buitengebied. In het voorstel van de vereniging zou ook bijna een ton aan subsidie en mogelijk ook een soortgelijk als lening moeten worden verstrekt. ‘Het zijn natuurlijk geen miljoenen. Gemeenten als Boekel, Land van Cuijk en Giessenlanden geven tot 6 miljoen uit aan glasvezel. Zij kiezen daarvoor. Wij gaan als gemeente geen glasvezel aanleggen. Dat vinden wij niet onze taak. De oplossing van de ondernemersvereniging is interessant, maar we moeten ook kijken naar de langere termijn, de kwaliteit van de verbinding en of mensen bijvoorbeeld toch niet ook een apart abonnement op televisie moeten afsluiten. Ook moeten we kijken naar de vraagbundeling, hoeveel mensen erin zijn geïnteresseerd.’

Penny wise, pound foolish
De provincie Flevoland heeft onlangs al geld toegezegd voor onderzoek om af te tasten of het gebied een pilotgebied kan worden voor snel internet in het buitengebied. ‘Als uit het onderzoek komt dat deze oplossing aantrekkelijk is, dan kunnen we het uitvoeren. Maar we moeten oppassen dat we niet penny wise, pound foolish handelen. Uiteindelijk is de capaciteit van glasvezel het meest duurzaam en kun je er meer diensten mee uitvoeren.’

Mogelijk begin volgend jaar snel internet
Wijnants zit volgende week om tafel met de provincie. Hij wijst op voldoende druk uit de Staten en verwacht binnen een paar maanden duidelijkheid over de uitvoering van het plan. ‘Dan kan het ook snel gaan met de aanleg. Als ook mogelijke bezwaren tegen vergunningen voor het opstelpunt, waar we nu al op kunnen inspelen, meevallen, zou begin volgend jaar al snel internet in de buitengebieden kunnen zijn.’

Maar eerst zal de wethouder het plan, de verschillende scenario’s en mogelijke volgende oplossingen met de gemeenteraad bespreken.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

A.van Duijn / gepensioneerd ondernemer
Een glasvezelkabelnet is in deze tijd een noodzakelijke verbinding en zou m.i. net als andere verbindingswegen en infrastructuur tot de verantwoordelijkheid van de overheid moeten behoren. De huidige kabelbeheerders maken alleen verbindingen die voor hen op korte termijn rendabel zijn. Hierdoor worden grote delen van het land in hun groei en gebruiksmogelijkheden beperkt wat op de duur de economie van Nederland zal schaden. Het is hoog tijd dat de politiek zich hier actief in gaat verdiepen.
Advertentie