Advertentie
digitaal / Nieuws

Gemeenten omzeilen regelmatig medisch beroepsgeheim

Gemeenten en andere organisaties proberen het beroepsgeheim van artsen te omzeilen door burgers (een deel van) hun medisch dossier te laten opvragen en overdragen.

08 september 2014

Gemeenten en andere organisaties proberen het beroepsgeheim van artsen te omzeilen door burgers (een deel van) hun medisch dossier te laten opvragen en overdragen. Dat stellen patiëntenfederatie NPCF en artsenfederatie KNMG.

Dossier opgevraagd
De NPCF onderzocht het opvragen van medische informatie en vroeg aan 9000 mensen of ze wel eens (een deel van) hun dossier moesten opvragen van UWV, gemeenten, arbodiensten en/of andere organisaties. Bij 1447 mensen (16 procent) bleek dat het geval. In de helft van die gevallen betrof het een vraag van het UWV; een kwart van de betrokkenen kreeg zo'n verzoek van de gemeente.

Onder druk gezet
Onwenselijk en een omzeiling van het medisch beroepsgeheim, stellen de beide federaties, die hierover afspraken willen met de overheidsinstanties, arbodiensten en verzekeraars. Mensen voelen zich te makkelijk onder druk gezet dat te doen, terwijl de organisaties in feite alleen gerichte schriftelijke vragen mogen stellen aan de arts.

Zwervend dossier
Wilna Wind, algemeen directeur NPCF: "Het gaat erom dat een patiënt weloverwogen toestemming kan geven voor gerichte informatieverstrekking. Zonder druk of onterechte eisen van instanties. Je wilt ook niet dat je medisch dossier bijvoorbeeld bij een gemeente gaat zwerven."

Hele dossier
In 48 procent van de genoemde gevallen vroeg de officiële instantie om een kopie van een deel van het dossier; 32 procent vroeg om het héle dossier. 20 procent van de betrokenen weet niet precies wat er is opgevraagd. Tweederde van de mensen heeft met zijn zorgverlener besproken waarom ze hun medisch dossier nodig hebben. In maar de helft van die gevallen heeft de zorgverlener de cliënt erop gewezen dat dat normaliter via de gerichte weg dient te gebeuren.

Decentralisaties
Met de overheveling van zorg naar de gemeenten kan dit probleem nog wel eens drastisch toenemen, een gevaar waar de artsenfederatie het kabinet al eerder voor waarschuwde, zegt Van der Gaag. "We vinden het belangrijk dat de VNG en de overheid afspraken maken over gerichte inzage in het medisch dossier. Veel gemeenten zijn zich nog onvoldoende bewust over wat zij wel en niet aan medische gegevens mogen vragen van burgers."

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter / Projectmanager
Eén van de manieren waarop men privacy wil beschermen is de burger een toestemmingsformulier laten tekenen of een ‘mondeling akkoord’ vragen."Burgers moeten er wel rekening mee houden, schrijft een aantal gemeenten, dat betere hulp geboden kan worden als zij toestemming geven voor inzage en delen van medische en andere persoonlijke gegevens. De gemeente Aalsmeer geeft zelfs aan dat een casus pas wordt opgepakt als een klant toestemming geeft om informatie te delen."Wellicht tóch goed nog maar weer even te verwijzen naar de Toelichting op Artikel 1 sub i Wbp over de drie vereisten voor toestemming (http://www.cbpweb.nl/wbpnaslag/2/Paginas/wbp-art …
Patricia Detering / doktersassistente
De zorgverlener aan wie wordt gevraagd om medische gegevens, heeft daar ook een grote verantwoordelijkheid in. Heel vaak is mij gevraagd door patienten zelf om hun medische gegevens en heb ik steeds uitgelegd dat de instantie die hier om vroeg, niet het recht heeft om op deze wijze medische gegevens van de mensen te vragen maar dat dit altijd via een schriftelijke weg moet, nadat de patient zelf toestemming heeft verleend. Ook de zorgverlener die de informatie na schriftelijk verzoek van een instantie, info verstrekt, moet niet uit gemakzucht het hele dossier maar verstrekken. Dit gebeurt ook wel eens. Verder valt het mij op dat het toch vaak patienten van buitenlandse komaf zijn, die duidelijk niet de weg weten en geintimideerd worden door een instantie of werkgever, waar ze zich b.v. ziek hebben gemeld.
Rudi
Het openbaar maken van gevoelige en medische privacygegevens in de omgeving door de wijkteams die dit heel erg makkelijk doen heeft hetzelfde effect als het doorsturen van een naaktfoto in de media namelijk zelfmoord maar het is natuurlijk nooit de schuld van de wijkteams want deze mensen hebben zo'n goed en professioneel hart doen nooit iets met opzet nooit iets verkeerds en zijn niet dol op roddels, plezier maken ,bemoeienis ,privicyschendingen en burgers doelbewust kwetsbaar maken ? en ook de gemeenten nemen hun volwassen verantwoordelijkheid toch en alles wat zij beweren is toch altijd waar ? Zij zorgen voor zelfredzaamheid.En maken nooit misbruik van hun leuke positie.

Waar is de bescherming autoriteit persoonsgevens
Een medisch dossier moet helemaal niet bij een gemeente liggen en een huisarts hoort die helemaal niet te geven.

Zelfs erectieproblemen liggen op straa en wordt door de gemeenten gelezen.

Rare eczeempjes uitstrijkjes, adoptie informatie,geslachtsziekten,mishandelingen,verkrachtingen....

Zijn ze nog wel helemaal goed in dit land ?

Op deze intieme info spelen wijkteams in dit is zo gemeen.........burgers worden hier rechtstreeks mee geconfronteerd en ze begrijpen niet waar vreemden die contact met hen zoeken aan die gegevens komen zullen het toch de wijkteams zijn ?

John
De decentralisatie is de flop van de eeuw die voor heel veel persoonlijk leed heeft gezorgd en laat helaas zien dat de mens niet zo goed voor de ander is.Participeren zorgt voor heel veel ellende en ongeluk.Er is geen vertrouwen meer want iedereen mag meedoen met die teams ( vrijwiligers,stagelopers,kinderen,piepjonge studenten,buren en krijgen info in de app.Het interesseert ze echt niet. Ze verzenden echt alles en nemen zelfs gesprekken op en gebruiken die.
Judith
Ze pluizen ook hele levens na op eigen houtje zonder vrijwilige permissie beleidsvrijheid noemen ze dat velen hebben hier enorm voordeel van.
Jeroen
De keihard wijkteams die gewoon hun eigen zin doordouwenr zijn zo sociaal in het verbinden ze regelen zelfs ontmoetingen en blijven tegen iemands wil contact houden met personen die de burger uit zijn leven moest verbannen om weer gelukkig te woden.de zelfmoorden zijn nooit jullie schuld. Ach hij was zo kwetsbaar hij had onze hulp moeten accepteren maar hij wou niets met ons te maken hebben we hadden hem zo graag willen helpen het lag echt aan hem wij doen niets verkeerd Hij was niet misbruikt door die man die man was zo aardig.
Jc
De gemeentes vragen via de cliënt een intentie verklaring te tekenen om medische gegevens op te vragen. Als de cliënt niet meewerkt dan wordt de aanvraag niet behandeld. Kortom afgewezen. Wat zorgelijk is dat je niet weet wat de gemeente vraagt en het is de vraag of artsen hieraan meewerken. . . De gemeenten gaan hun boekje te buiten. .. laat de overheid hier paal en perk stellen
Jc
De gemeentes vragen via de cliënt een intentie verklaring te tekenen om medische gegevens op te vragen. Als de cliënt niet meewerkt dan wordt de aanvraag niet behandeld. Kortom afgewezen. Wat zorgelijk is dat je niet weet wat de gemeente vraagt en het is de vraag of artsen hieraan meewerken. . . De gemeenten gaan hun boekje te buiten. .. laat de overheid hier paal en perk stellen
henk
Dekeukentafel gesprekken werden en worden gevoerd door uitzendkrachten, pfffff. Privacy telt niet.
Henk Bongers / burger
Schandalig dat burgers onder druk gezet worden om hun dossier of delen ervan ter beschikking moeten stellen.

Grove schending van het privacyrecht.

Eens te meer een reden om jezelf niet op te laten nemen in het elektronisch patiënten dossier, het EPD.

Rijksoverheid kan geen garantie geven dat dit dossier niet toegankelijk wordt voor gemeenten.Voor UWV, zorgverzekeraars en arbodiensten een dikke onvoldoende.

Advertentie