Advertentie
digitaal / Nieuws

Gemeenten zijn privacy-discussie gegevensuitwisseling zat

Een grote omissie bij het gecreëerde wettelijke kader voor de decentralisaties van 2015 doet zich volgens de VNG steeds duidelijker voelen. In 2014 stelt de VNG daar al voor te hebben gewaarschuwd.

13 maart 2018

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept het kabinet en de Tweede Kamer op snel een heldere wet te maken over wat er mag en niet mag qua uitwisseling van persoonsgegevens. Door het ontbreken van zo’n wettelijke grondslag moeten gemeenten onnodig veel tijd en energie steken in privacy-discussies en ad-hoc oplossingen.

Dat schrijft de gemeentelijke koepelorganisatie aan de leden van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Tweede Kamer. Die heeft op donderdag 15 maart een overleg over het naar gemeenten gedecentraliseerde sociaal domein.

Onhelder voor burgers
Een grote omissie bij het gecreëerde wettelijke kader voor de decentralisaties van 2015 doet zich volgens de VNG steeds duidelijker voelen. In 2014 stelt de VNG daar al voor te hebben gewaarschuwd. ‘We missen een heldere wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling tussen de verschillende domeinen en wettelijke kaders in de zorg. Ook de Autoriteit persoonsgegevens heeft hier onlangs op aangedrongen. Door het ontbreken van een helder wettelijk kader zijn het maken van integraal beleid en een goede ketenbenadering moeilijk, is het voor burgers onhelder hoe er met hun gegevens wordt omgegaan, en gaat veel energie zitten in privacydiscussies en ad-hoc oplossingen’, aldus het VNG-bestuur. ‘We roepen kabinet en Kamer op om er voor te zorgen dat deze wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling er nu snel komt.’

Verkeerd signaal
Gemeenten maken zich ook zorgen over hoe het aangekondigde abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal uitpakken. De invoering van een vast abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van de Wmo-voorzieningen leidt volgens VNG tot een forse toename van de hulpvraag. En meer hulpvragen betekent ook een toename van de Wmo-uitgaven. Over de financiële randvoorwaarden zijn met het kabinet onlangs weliswaar afspraken gemaakt – onder meer dat gezamenlijk zal worden gekeken hoe volume-effecten van de maatregel beheersbaar kunnen worden gemaakt – maar veel wethouders blijven volgens de VNG ‘wel het gevoel houden dat van deze inkomensonafhankelijke ‘flat-rate’ een verkeerd signaal naar de burger uitgaat.’ Ze voorzien dat de beoogde omslag van verzekeringsdenken naar denken in termen van eigen kracht en burgerinitiatief daarmee onder druk komt te staan.

Reacties: 17

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

John
Je weet toch wel wat mag en niet mag ?

Niet kletsen bijv. .

Geheimhoudingsplicht ? Beroepsgeheim ?

Weet de VNG dat niet ?

De wijkteams weten het ook al niet.

De gemeenten weten het niet.

Lees eens een handreiking lees eens wat op internet het tsaat er zo duidelijk.

Ieder beroep dat met de decentralisatie te maken heeft moet hier van op de hoogte zijn want deze info is verstrekt. Gewoon uit je hooft leren .

Er is geen interesse voor dat is het het kan ze niet schelen. Ze participeren maar eind in het wilde weg de roddelaars.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Werner
Margriet de Jager van de VNG weet toch wat de gemeenten doen ?

Ze zit er met haar wijsneusje boven op.

En nu speelt ze de onschudige mevrouw de Haas.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Christiaan Velsen
Kwestie van de website autoriteit persoonsgegvens er op na slaan meer niet de VNG is blijkbaar een beetje dom.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
petertje
Er is een glasheldere wet. De nieuwe AVG geeft glashelder aan wat mag en wat niet mag. Bovendien is het vaak een kwestie van verstand en fatsoen.

Al jaren schaatsen diverse gemeenten een scheve schaats. Zo worden er persoonsgegevens verstrekt aan door de gemeente geprivatiseerde instellingen, vrijwilligersorganisaties die de gemeente ondersteunen, door de gemeente ingehuurde bedrijven en inhuurkrachten en hebben tijdelijke uitzendkrachten gemakkelijk toegang tot diverse persoonsgegevens. Maar ook met de persoonsgegevens van het eigen personeel wordt het vaak niet zo nauw genomen. Ik ben benieuwd naar de eerste claims van burgers en de boetes van de AVG toezichthouder. Dit ziet de VNG natuurlijk ook al op zich afkomen..........

De VNG blijft hier zelf in gebreke en doet een misleidende afleiding zet..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
De Nederlandse Privacy wetgeving is een grote bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van onze samenleving. Zij biedt iedereen die de kluit wil belazeren alle mogelijkheden om volop hun gang te gaan.Waar er een schaap over de dam gaat volgen er meer. Hoe meer mensen zien hoe lucratief en gemakkelijk het is om ongezien je gang te gaan, hoe groter en groter het misbruik zal worden. Totdat er zoveel mensen misbruik maken dat het machtsmonopolie van de staat gaat falen bij het bestrijden van misbruik en criminaliteit.De criminele bedreigingen van vooral burgemeesters zijn een voorbode van wat ons dan te wachten staat. Het effectief beveiligen van personen houdt op een gegeven moment op.Wie voor een veilige en stabiele samenleving is, die geeft zijn privacy op en wil altijd en overal te volgen zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Drie van de vijf reacties tot nu toe zijn anoniem. Wat hebben deze personen te verbergen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Mijn eigen privacy opgeven? NOOIT. Heb ik wat te verbergen? Nee. Helemaal niets. Maar waarom moet alles en iedereen weten wanneer ik thuis ben, op internet kijk, welke tv programma's ik kijk, waar ik mijn boodschappen doe, wie mijn vrienden zijn, wanneer ik reis en waarheen.

O jee. Veel van die gegevens zijn al bekend. Het moet toch een keer genoeg zijn. Ik ben er tegen om nog meer van mijn privacy op te geven. Wat ik thuis in mijn eigen huis doe en wat ik denk en zeg is van mij. Ook al doe ik niets verkeerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Trevor
@Toine: misschien wel helemaal niets. Maar waarom stel je die vraag eigenlijk, zelfbenoemde toezichthouder gedrag en moraal? Ik vind het gewoon prettig om niet onder mijn volledige naam berichten te plaatsen zodat dit bij google-zoekacties niet aan mij gekoppeld kan worden. En trouwens, wie of wat zegt mij dat jij écht Toine Goossens heet?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
..........en BB weet.......wie wij zijn........
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wottsjer
Deze club, nooit te lui de overbodig geachte rijks bemoeienis te kritiseren, is niet in staat heldere afspraken te maken over zo'n kerntaak, het goed zorgen voor veilig en beveiligd gemeentelijk dataverkeer over alle inwoners van Nederland. Wat een schandelijk failliet. Kunnen we volgende week niet beter stemmen over 335 curatoren voor even zovele gemeentehuizen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jonathan
Ze moeten eens een artikel durven schrijven over de wijkeams die zo vreselijk crimineel van slag worden de hele VNG weet het en kijkt er naar. De VNG moet er mee stoppen. Zij zijn van geen enkel nut.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ons wegkijkertje zonder geweten
Margriet de Jager ( VNG ) vertel eens over je zorg en gemeente collega's durf je dat ? wees eens integer en steek je kop niet in het zand. Leg eens uit hoe het werkt met de wijkteams.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ronald / deze organisatie mist niemand je hebt er niets aan de overheid moet zich met dit soort zakenbezig houden niet zij
De VNG moet je opheffen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
@Trevor,U reageert precies zoals Trump ook reageert. Een open vraag wordt beantwoord met een beschuldiging.Op de argumenten die ik aandraag voor volledige transparantie gaat u niet in. Blijkbaar interesseren de consequenties van de brede anonimiteit u niet, of juist wel en bent ook u er op uit de kluit te belazeren?U kunt mij traceren, ik u niet. Dat is het essentiële verschil.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
@Jantje,De Facebooks en Googles van deze wereld weten al alles van u. Zij weten waar u bent, analyseren wat u doet, voorspellen zelfs waar u interesses naar uit gaan. Zij kennen uw familie, weten met wie u op internet contact hebt. En dan denken dat u privacy hebt?De NSA analyseert in haar jacht op criminelen en terroristen ook al uw internet uitingen.Anonieme mensen manipuleren Facebook, Twitter om de samenleving uit balans en in verwarring te brengen. Veiligheid gaat verloren. Is dat wat u wenst? Zo niet wat doet u daar dan aan?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Trevor
@Toine

Interessant. Waar heb ik je van beschuldigd? Dat je een toezichthouder gedrag en moraal bent noem je zelf. Dus benoem eens feitelijk, met een citaat uit mijn eerdere post onder dit bericht, wat mijn beschuldiging was.Je eerste reactie was alleen de constaring dat drie van de (toen) 5 reacties anoniem waren en je vroeg je af wat deze mensen te verbergen hadden. Is dat je argumentatie voor volledige transparantie? Het lijkt me eerder een impliciete verdachtmaking van mensen die jij niet kent (want anoniem).De consequenties van brede anonimiteit interesseren mij wel degelijk. Anonimiteit heeft ook voordelen, zeker tegen mensen of groepen met minder goede bedoelingen.Hoe zou ik je kunnen traceren? Wie weet zit achter de degene met de naam "Toine Goossens" wel iemand die eigenlijk John Jansen heet. En laat ik veronderstellen dat het je echte naam is: een google search geeft me 2070 resultaten. Ik ben benieuwd hoe ik daar de "echte" uit moet halen. (Dat wil zeggen op een 100% bewijsbare manier.)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
De DNA-databank die inlichtingendienst AIVD volgens de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten mag aanleggen, is de 'meest verrassende uitbreiding van de bevoegdheden van de geheime diensten en de meest onnodige.'Dat zegt hoogleraar Bert-Jaap Koops van de Universiteit van Tilburg tegen Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer.

De eigen DNA-databank voor de veiligheidsdienst is een nauwelijks besproken onderdeel van de nieuwe 'Sleepwet', waarover bij de Gemeenteraadsverkiezingen een referendum wordt gehouden. ...www.platform-investico.nl/artikel/databa...erdee …Dit is nog veel gevaarlijker, dan het sleepnet-gedeelte. Indertijd had de voorloper van de AIVD, de BVD, een illegale DNA-databank aangelegd. Nooit gezien, dat die is vernietigd.Ik trek hieruit de conclusie, dat de -onbetrouwbare- overheid het 'volk' dan volledig bij de ballen heeft en dat alle wetgeving wordt gemaakt uit een ongezond wantrouwen van de overheid naar het volk. En ik denk, dat dit slechts het begin is van een peilloze onderdrukking van het volk.Daarnaast worden nu alle medische instellingen ingeschakeld: als je lichaamsmateriaal inlevert, zijn die instellingen VERPLICHT DNA ervan vast te stellen en op te sturen naar de AIVD.En de VNG zit weer eens interessant te doen in de marge.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie